zondag 29 september 2013

IVN-wandeling Noorderbos TilburgGrote parasolzwam (Lepiota procera)

Ad KolenOp de laatste zondag van september wordt al meerdere jaren op rij de maandelijkse IVN wandeling in het Noorderbos bij Tilburg Noord gelopen. Vele andere activiteiten op deze mooie dag en de beperkte persaandacht zijn mogelijk de oorzaak van het lage deelnemers aantal. Inclusief de 2 gidsen (Ad Kolen en Sylvia de Laat) vertrokken in totaal 10 personen vanaf de hoofdingang aan de Stokhasseltlaan.Het prachtig zonnige weer in deze mooie zeer gevarieerde omgeving maakte het tot een waar genoegen hier rond te lopen. Jammer voor hen die er niet bij waren! In het begin liep de groep door een ouder aangrenzen bosdeel. Het is geschat een minstens honder jaar geleden beplante zandverstuiving. Een uitloper van de Loonse en Drunense Duinen. Verschillende boomsoorten staan door elkaar; grove den, zeeden, Amerikaanse en zomereiken, berk en tamme kastanje. Met een ondergroei van lijsterbes, vuilboom, vlierbes en adelaarsvaren. Tussen de lage en hoge begroeiingen ontdekken we steeds meer soorten paddenstoelen. Prachtige halfopen maar ook geheel geopende parasolzwammen staan statig te pronken. Aardappelbovisten en vele andere soorten staan overal tussen.
De (gekanaliseerde) Zandley voert het water van de Waterzuiveringsinstallatie noord door het Noorderbos af richting de Maas. Het Noorderbos is aangelegd op de voormalige vloeivelden van de stad. Meerdere tientallen jaren in de vorige eeuw werd hier het stads- en industriewater gezuiverd via de gedraineerde vloeivelden. De zandgronden van de voormalige Loonse Heide lieten het water snel door, het vervuilde slip bleef achter. In het meer open deel van het gebied worden verschillende zaaddragende bomen en struiken bewonderd. Het Noorderbos werd beplant met eiken; eikenhakhoutbos onder de hoogspanningsmasten en een gemengd parkbos in de rest van het gebied. Verassende dingen worden ontdekt; Een met prachtig roodkleurende bladerende getooide amberboom. De paarse mooi gevormde zaden van de kardinaalsmuts met oranje zaden er in. En de mispel met nog onrijpe vruchten was ook voor de gids een nieuwe ontdekking.

 
De vruchten van de kardinaalsmuts


Boven ons, tussen de boomtoppen verschijnt een grote roofvogel. Het duurt even voor iedereen hem ziet maar kan met zekerheid als een Wespendief gedetermineerd worden. Een mooie waarneming!

Een aantal deelnemende wandelaars valt het groot aantal huisje slakken op. Op sommige boomstammen loopt het aantal op tot meerdere tientallen.

Dwars over een brede aftakking van de Zandley lopen 2 aquaducten; transportkanalen waardoor het vervuilde water naar verder gelegen vloeivelden geleid werd.

Ananasgallen op een jonge eik en knoopgalletjes aan de onderkant van een blad. Beide reacties van de boom worden veroorzaakt door een galwesp die er een eitje in gelegd heeft. De vorm en grootte verschillen per soort die de infectie veroorzaakt.

Op en langs een dijk langs een breed transportkanaal groeien grote pimpernel en boerenwormkruid. De grote pimpernel is de waardplant van het pimpernelblauwtje maar heeft daarbij ook nog een mierensoort nodig om te kunnen floreren; een knoopmierensoort.

Volgens de overlevering zou een krans van boerenwormkruid kinderen behoeden tegen bedplassen.

Boerenwormkruid.

Schuin door het geboortebos gaat het richting het vertrekpunt.

Een deelnemer, oud medewerker plantsoenendienst meldt een pruikenboom gezien te hebben. We weten niet precies wat hij bedoelt. Later zien we langs de asfaltweg die naar de plas leidt een zaailing van een fluweelboom of azijnboom. Deze behoort wel tot de pruikenboomfamilie!

Een ontspannen wandeling met leuke waarnemingen waaronder, naast de Wespendief nog 14 andere vogelsoorten.
Reacties naar: adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog

over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: