maandag 21 oktober 2019

Excursie " De vogels van het Noorderbos " op zaterdag 23 november 2019, 08.00 - 10.00


Ad Kolen


Een maandelijkse natuurwandeling die gericht is op het zien en leren kennen van de vogels van het Noorderbos bij Tilburg. Vogelkenner Ad Kolen (06 40284868) inventariseert er al jaren de vogels en is goed thuis in het gebied. Samen met hem worden veel voorkomende vogels als mezen, spechten en andere bosvogels bekeken en beluisterd. De kenmerken van watervogels en minder algemene vogels als bijvoorbeeld goudvink, slechtvalk en ijsvogel, die af en toe verschijnen, komen ook aan bod. Daarnaast gaat het soms over de andere dieren en planten die we tegenkomen, of de sporen daarvan. Bij het cultuurhistorisch verleden van het gebied, wat nog duidelijk herkenbaar aanwezig is, zal af en toe stil gestaan worden.


De uitgestrekte heidevelden op de zandgronden ten noorden van Tilburg zijn in de jaren 1920-1930 omgevormd tot vloeivelden om het stadswater te reinigen. Het Noorderbos is aangelegd op de voormalige vloeivelden. Het is een gevarieerd gebied met oude en jonge bossen, een beek met meerdere vertakkingen en een zandwinplas. De afwisseling in biotopen trekt vele verschillende vogelsoorten aan.


Het is een maandelijks terugkerende gebeurtenis, steeds op de laatste zondag van de maand. Vertrek: van maart tot november om 08.00 u. In december, januari en februari om 09.00 u. In november 2019 is het éénmalig op zaterdag, de 23e november.


De wandeling duurt ongeveer 2 uur en start vanaf de hoofdingang van het Noorderbos aan de Stokhasseltlaan. Die is te bereiken door vanuit Tilburg de Stokhasseltlaan te volgen richting Loon op Zand en buiten de bebouwde kom van Tilburg de eerste verharde weg rechts in te slaan. Dat is juist voorbij de bocht naar rechts, onder een hoogspanningsmast.


Het maximale aantal deelnemers is 12.

 Deze wandelingen worden in samenwerking met Vogelbescherming Nederland georganiseerd. Aanmelden (verplicht) op de site van Vogelbescherming.nl;


https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/activiteiten/excursies


Gepaste kleding (’s morgens vroeg kan het nog fris zijn), stevig schoeisel en een verrekijker zullen het kijkgenot verhogen. Er is één leenkijker beschikbaar.

Kosten € 2,00 per persoon (bijdrage aan onderzoeken naar flora & fauna - ter plaatse contant te voldoen.)
 
De data voor 2019 zijn:

Zaterdag 23 november  ; 08.00 u. -10.00 u.
Zondag 29 december    ; 09.00 u. -11.00 u.


Reacties en informatie via adkolen@kpnmail.nl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten