donderdag 24 oktober 2013

Vogeltrekdag 20 oktober 2013
 

Ad Kolen


Openbare Vogeltrekdag op het Viaduct aan de Meierijbaan Tilburg, georganiseerd door de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg op zondag 20 oktober 2013, 07.00 u. - 15.00 u.

Kijk ook  op www.trektellen.nl voor alle waarnemingen van trektelpost, Viaduct Meierijbaan Tilburg.

Tellers: Ad Kolen, Ralph Akkermans, Leo van Zeeland, Peer Bussink, Johan Wolfs, Henk Moller Pillot, Hans Sanders, Anneke Bruijnzeels, Ben Akkermans, Geertje Venemans, Arnold van Rijsewijk en Jan van Laarhoven. Met 24 bezoekers, Agnes Houben en Frits van Ameijde.

Vanmorgen voor 07.00 u. richting het oude viaduct aan de Meierijbaan fietsende, glinsterde het groen en de bestrating nog van de regen. Het was echter droog en het luchtruim nagenoeg helder met een bijna volle maan en flonkerende sterren.

De momenteel overal talrijke aanwezige Roodborsten lieten ook op het viaduct, uit verschillende richtingen, nog in het donker hun parelende zang horen.

Hoewel het zicht goed was werd tijdens het eerste tel uur maar 1 trekkende vogel waargenomen. Een Zanglijster. De van hun slaapplaats (op Industrieterrein-Loven) komende Kokmeeuwen(569) niet meegerekend.


 Na enige tijd kon, in het 2e uur, aan de later invoegende tellers gemeld worden;


 "Er is trek"!


Op deze inlandse trektelpost zijn gewoonlijk alleen in oktober trekkende vogels waar te nemen. Meestal valt de piek vanaf half oktober. Dit jaar werd er tot half oktober echter nauwelijks trek waargenomen op Trektelpost "Viaduct Meierijbaan, Tilburg". (Oude Eindhovense over het Wilhelminakanaal.)

Met ruim 250 Vinken en tientallen Spreeuwen, binnen een uur, wordt het als snel duidelijk dat er vandaag vogels trekken over Noord-Brabant. Ook gisteren werd dit al vastgesteld.

In totaal werden vanaf het viaduct 2340 trekkend vogels, in 30 soorten, geteld. De piek lag in het 2e en het 3e uur, van 09.00 u. tot 11.00 u.  Daarna werd het minder, met uitsluiting van het laatste uur werden wel steeds redelijke aantallen gezien.

Bijna de helft van het aantal overtrekkende vogels bestond uit Vinken, 1116 exemplaren. De 2e plaats werd door Spreeuwen, met 635 exemplaren ingenomen en met 128 stuks komt de Koperwiek op de 3e plaats. Verder werden als trekvogels genoteerd; Aalscholver(1), Appelvink(3,) Arend specie(1), Boerenzwaluw(1), Boomvalk(1), Buizerd(16), Graspieper(35), Grote gele kwikstaart(1), Groenling(2), Holenduif(7), Houtduif(35), Kievit(17), Keep(11), Kneu(16), Koolmees(1), Kruisbek(7), Lijster specie(44), Merel(15), Putter(11), Ringmus(11), Rietgors(3), Sijs(2), Veldleeuwerik(118), Vink specie(60), Witte kwikstaart(7), Zanglijster(13) en Zangvogel specie(22.)

De meeste trekkende vogels in onze omgeving vliegen in najaar vanuit het noordoosten naar het zuidwesten. Een deel houdt een meer westelijke richting aan en komt uiteindelijk in Engeland te recht. 
Naast de mooie trekwaarnemingen was het een heerlijke dag om buiten te zijn. Om 07.00 u. was het al 12°C. en was er geen wind. later op de dag nam die wat toe, maar ook de temperatuur steeg, tot 18°C. Het trektellen en het toelichten, aan bezoekers, was een aangename bezigheid bij deze weersomstandigheden. Het voorgaande jaar lag de temperatuur 8°C. lager en stond er een stevige wind.

Het aangrenzende landschapspark Moerenburg, het met flinke eiken omzoomde talud van de oprit van de oude snelweg en het Wilhelminakanaal zijn op zich al vogelrijk en trekken vogels aan. Ter plaatse werd waargenomen: Aalscholver(4), Boomklever(2), Buizerd(4), Dodaars(2), Gaai(1), Groene specht(1), Grote bonte specht(2), Heggenmus((1), Koolmees(8), Meerkoet(13), Merel(3), Nijlgans(3),  Roek(2), Roodborst(4), Sperwer, (3), Tjiftjaf(1), Slechtvalk(1,) Sperwer(3), Staartmees(7), Steenuil(1), Stormmeeuw (10), Vink (20), Wilde eend(26), IJsvogel(1) en Zanglijster (5.)Reacties naar: adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog

over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: