donderdag 29 oktober 2015

Dongevallei; Vogeltelling 28-10-2015

Ad Kolen
 
 
Woensdag 28 oktober  2015, 07.5 u. – 10.25 u.
Halfzware wisselende bewolking matige wind en een klein beetje regen.

Vogeltelling in de Dongevallei door Ad Kolen.


Vogels:
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
9
Blauwe reiger
Ardea cinerea
3
Zwarte zwaan
Cygnus atratus
2
Knobbelzwaan
Cygnus olor
3
Grauwe gans
Anser anser
8
Soepgans
Anser a.forma domestica
35
Grote Canadese gans
Branta canadensis
55
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
1
Krakeend
Anas strepera
7
Wilde eend
Anas platyrhynchos
32
Soepeend
Anas p.forma domestica
7
Slobeend
Anas clypeata
4
Kuifeend
Aythya fuligula
16
Waterhoen
Gallinula chloropus
11
Meerkoet
Fulica atra
15
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
22
Zilvermeeuw
Larus argentatus
7
Houtduif
Columba  palumbus
20
Turkse tortel
Streptopelia decaocto
3
IJsvogel
Alcedo atthis
1
Groene specht
Picus viridis
2
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
6
Roodborst
Erithacus rubecula
13
Merel
Turdus merula
2
Kramsvogel
Turdus pilaris
12
Pimpelmees
Parus caeruleus
8
Koolmees
Parus caeruleus
8
Gaai
Garrulus glandarius
2
Ekster
Pica pica
19
Kauw
Corvus monedula
44
Roek
Corvus frugilegus
27
Zwarte kraai
Corvus corone
7
Spreeuw
Sturnus vulgaris
2
Vink
Fringilla coelebs
15
Sijs
Carduelis spinus
42
Aantal vogels
470
Aantal vogelsoorten
35

 

   Konijn                                           Oryctolagus cuniculus                                         17

 

Het groepje ganzen (zie onderstaand bericht) is nog bij elkaar, inclusief de soepgans! Zo te zien zijn ze nog steeds niet in staat te vliegen. Bj 4 exemplaren zijn de beschadigingen nog zichtbaar maar steken minder buiten de vleugels. Mogelijk zijn er nieuwe gekomen(ruitijd juist voorbij) maar is de positie/stand van de veren nog steeds niet goed!

23-08-2015
In een groepje Canadese ganzen(6) in gezelschap van een Soepgans, valt een exemplaar met een beschadigde vleugel op. Dit soort beschadigingen al eerder waargenomen bij ganzen. Enkele slagpennen steken dwars op de vleugel naar buiten. Dit steeds geweten aan onderlinge schermutselingen met soortgenoten, maar andere oorzaken als aanvallen door een predator zijn niet uit te sluiten. Het groepje bekijkende zie ik meer beschadigingen, in totaal bij tenminste 5 Canadese ganzen zijn de vleugels zodanig beschadigd dat ze niet in staat zijn te vliegen. Bij 3 exemplaren zijn 1 vleugel beschadigd, bij 2 exemplaren zelfs beide.


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl

 
 
 
 

 

woensdag 28 oktober 2015

Quirijnstokpark; Vogeltelling 27-10-2015
Herfstochtend in het Quirijnstokpark.

 
Dinsdag 27 oktober 2015, 08.45 u. – 09.45 u.
Zonnig en helder weer met weinig wind.

 Vogeltelling in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord door Ad Kolen.

 Vogels:
 
Tamme eend
Anas pl.forma domestica
18
Buizerd
Buteo buteo
1
Waterhoen
Gallinula chloropus
1
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
4
Houtduif
Columba  palumbus
12
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
1&4z
Roodborst
Erithacus rubecula
3&12z
Merel
Turdus merula
5
Koperwiek
Turdus iliacus
3
Pimpelmees
Parus caeruleus
1
Koolmees
Parus caeruleus
7&3z
Boomklever
Sitta europaea casesia
4
Boomkruiper
Certhia brachydactyla
1
Gaai
Garrulus glandarius
2
Ekster
Pica pica
4
Zwarte kraai
Corvus corone
4
Vink
Fringilla coelebs
3
Aantal vogels
93
Aantal vogelsoorten
17
 Zoogdieren:
Eekhoorn, rode
Sciurus vulgaris
1
Konijn
Oryctolagus cuniculus
1
Kat
Felis catus
1

 
 
 
 
 
 
 
 
Direct aan het begin van de telling, laat een eekhoorn zich even zien. Zoals gewoonlijk is het beestje razendsnel. Tot heel dichtbij komt de bruine rakker, maar is nog sneller weer uit beeld. Mijn fototoestel komt er niet aan te pas!

Hoog in een eik, in de hertenweide, voedert een volwassen Houtduif een jong. De jonge vogel gaat met de snavel in de bek van de oudervogel die uit de krop ’duivenmelk ’(een melkachtige substantie van half verteert voer) opstuwt.

De bladeren van de zakdoekjesboom, ergens tussen andere bomen nabij de tennisvelden, verkleuren prachtig nu! Zoals veel bomen dat doen momenteel, het veroorzaakt mooie taferelen. Dit is het gevolg van het terugtrekken van de boom van het bladgroen (chlorofyl) uit het blad. De prachtige geribbelde vruchten vallen in eerste instantie niet op. Na enig speuren worden ze ontdekt hoog in de takken tussen de bladeren. Over enkele weken zijn ze beter zichtbaar, als al het blad is gevallen.
 
 
 
Geel blad van de zakdoekjesboom.


Aan de rand van het park, in de zuidwest hoek een Buizerd uit een boom opgestoten. Hoewel de soort al enkel malen eerder is waargenomen in het park, is rustend in een boom waarschijnlijk pas de 2e keer.

Aan de rand van het meest zuidelijke eiland valt een drinkende vogel op, het is een Koperwiek.

 
 
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
 
 
 
 
 
Verkleurend blad van Japanse esdoorn.