zaterdag 6 augustus 2016

Noorderbos; Vogeltelling 06-08-2016
Jonge kuifeenden op de plas.Zaterdag 6 augustus 2016, 07.20 u. – 10.37 u.
Halfzware bewolking, matige wind, 13°C – 17°C.
 Vogelteling in het Noorderbos door Ad Kolen.
 
Vogels
 
 
Fuut
4&2j
 
Aalscholver
3
 
Blauwe reiger
1
 
Soepgans
1
 
Grote Canadese gans
1
 
Wilde eend
8
 
Kuifeend
4j
 
Buizerd
2
 
Boomvalk
1
 
slechtvalk
2
 
Waterhoen
2
 
Meerkoet
4&2j
 
Holenduif
2
 
Houtduif
3&1b&2z
 
Groene specht
1r
 
Boerenzwaluw
4
 
Winterkoning
3&2z
 
Heggenmus
1z
 
Roodborst
1
 
Merel
3
 
Zwartkop
1a
 
Pimpelmees
4&8j
 
Koolmees
10
 
Boomkruiper
1
 
Gaai
5
 
Zwarte kraai
5
 
Vink
3
Aantal vogels
97
Aantal vogelsoorten
27
 
 
 
Onverwacht aan de rand van de plas een viertal jonge kuifeenden op het water aangetroffen. Ze blijven bij elkaar maar dobberen onwennig rond. De ouders hebben het hazenpad gekozen en zijn niet te zien. De pullen zijn amper een week oud en zijn duidelijk jonge kuifeenden. Ondanks de drukke werkzaamheden in en om de plas hebben ze toch ergens een plekje gevonden om de eieren uit te broeden. Er zijn echter onvoldoende gegevens verzameld om volgens de BMP richtlijnen een territorium vast te stellen.
 
 
Twee Slechtvalken ruziënd op een van de hoogspanningsmasten in het gebied. Later worden er 2, dezelfde mogelijk, op de nabij staande TV-toren gezien. Bijna gelijker tijd passeert er een snel vliegende boomvalk. De langere smallere vleugels tonen duidelijk het verschil tussen deze 2 snelle roofvogelsoorten.
 
 
 
 
Op 2 februari 2016 werd een eikenhakhoutperceel onder een deel van de hoogspanningsleidingen in het Noorderbos verwijderd. Dit werd al eerder gedaan om contact met de hoogspanningsleidingen te vermijden. Daar zijn met opzet inlandse eiken, langzame groeiers aangeplant. Deze keer werd het zeer rigoureus gedaan, alles werd tot op de bodem afgezet en vermalen.
 
 
 
 
Vandaag het bedoelde deel doorlopen om te kijken hoe het er mee staat. Of de eiken het doorstaan hebben en opnieuw uitlopen.  In eerste instantie leek het er goed uit te zien, veel groen is weer op geschoten. Bij nader onderzoek bleken vooral wilgen; meest boswilgen en ook wat schietwilgen flink uitgelopen te zijn. Daarnaast zijn ook vlieren en populieren opnieuw boven de grond gekomen. Ondanks intensief speuren is van de eikenaanplant niets terug te vinden. Een enkele zaailing is alles wat er aan eiken te zien is. Wat er eventueel aan eiken in een later stadium nog uitloopt zal, omringd door snelle groeiers weinig kans maken. Naast vernietiging van de investering van de aanplant zal het onderhoud op termijn in kosten stijgen. De nu uitlopende overgebleven bomen en struiken zijn snelle groeiers en zullen eerder dan de langzaam groeiende eiken opnieuw afgezet moeten worden.
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl