maandag 24 oktober 2016

Noorderbos; Vogelteling 23-10-2016Zondag 23 oktober 2016, 08.38 u. – 11.58 u.
Dichte hardnekkige mist, -1°C. tot 5°C. zwakke wind.


 
Vogeltelling in het Noorderbos bij Tilburg Noord door Ad Kolen,

 
Vogels

 
Fuut
Podiceps cristatus
2
Soepgans
Anser a.forma domestica
1
Gr. Canadese gans
Branta canadensis
164
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
2&5j
Wilde eend
Anas platyrhynchos
67
Waterhoen
Gallinula chloropus
2
Meerkoet
Fulica atra
2
Houtduif
Columba  palumbus
4
IJsvogel
Alcedo atthis
1
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
4&5z
Roodborst
Erithacus rubecula
5&9z
Merel
Turdus merula
8
Staartmees
Aegithalos caudatus
4
Matkop
Poecile montanus
1
Pimpelmees
Cyanistes caerleus
6
Koolmees
Parus major
4&1z
Gaai
Garrulus glandarius
5
Ekster
Pica pica
2
Kauw
Corvus monedula
4
Zwarte kraai
Corvus corone
4
Spreeuw
Sturnus vulgaris
4
Vink
Fringilla coelebs
12
Groenling
Chloris chloris
2
Aantal vogels
330
Aantal vogelsoorten
23

 
 
 
 
 
 

 
Tweemaal een ijsvogel gezien, waarschijnlijk hetzelfde exemplaar. De plekken lagen vrij dicht bij elkaar. Beide vliegende boven de Zandley. De 2e keer vloog de vogel weg onder een duiker door. Het water stond vrij laag, er was meer dan 1 meter ruimte tussen het water en de bovenkant van de duiker.
 
 
 
Aanvankelijk met mist omhult, komen langzaam 164 Grote Canadese ganzen tevoorschijn. Hoge aantallen Canadese ganzen op de Noorderplas, worden meestal gezien als het mistig is, een uitzondering daargelaten. In de mist vallen bewegingen om de plas minder op waardoor het rustiger lijkt en de ganzen niet zo gauw opvliegen.
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 

 

zaterdag 22 oktober 2016

Quirijnstokpark; Vogeltelling 22-10-2016

Zaterdag 22 oktober 2016, 08.22 u. – 09.28 u.
Halfzware bewolking, zwakke noordoosten wind, 7°C. tot 8°C.

 
Vogeltelling in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord door Ad Kolen. Vogels
MandarijneendAix galericulata2
Tamme eendAnas p.forma domestica48
WaterhoenGallinula chloropus4
Kokmeeuw Chroicocephalus ridibundus4
HoutduifColumba  palumbus22
Groene spechtPicus viridis1
Gr.bonte spechtDendrocopos major2
Winterkoning Troglodytes troglodytes3z
Roodborst Erithacus rubecula2&6z
Koolmees Parus major5&4z
Boomkruiper Certhia brachydactyla2
Gaai Garrulus glandarius2
Ekster Pica pica10
Kauw Corvus monedula2
Zwarte kraai Corvus corone8
Vink Fringilla coelebs3
Aantal vogels134
Aantal vogelsoorten16


Herfsttinten rond de vijver.
 
 
Meerdere (22) houtduiven foerageren op de gazons van het nog rustige park. In een klein groepje vallen 2 exemplaren op, ze zijn wat grijzer. Het wit op de zijkant van de hals is beperkt. Een heeft nog wat donsveertjes op de kop, 2 juveniele dus. Die zaten gisteren of eergisteren nog in het een nest. Houtduiven gaan lang door met broeden, tot ver in oktober vaak. Als zaadeters vinden ze dan nog voldoende voedsel dat ze om zetten in ’duivenmelk’.

 
Zingende roodborsten en winterkoninkjes 
 
Roodborsten zijn vandaag ook hier ruim aanwezig. Doortrekkers die even blijven hangen! Ze zingen of laten op een andere wijze met geluiden weten dat het plekje waar ze zich bevinden, even van hun is. Het zingen van roodborsten buiten het broedseizoen heeft tot doel een voedselterritorium af te bakenen. Beide seksen zingen dan. Ook meerder winterkoningen laten zich vandaag horen. Het liedje van roodborsten is goed te onderscheiden van de zang van de winterkoning. Ze komen vaak in dezelfde omgeving voor maar uiten zich duidelijk verschillend. Kort omschreven is het liedje van de roodborst helder, sprankelend en vrij hoog. Het is een snelle wisseling van toonhoogten. Door de  vele hoge tonen is het liedje voor sommige moeilijk te plaatsen, niet goed te herkennen.
 
  
 
  
 
De zang van de winterkoning bestaat uit een heldere aaneensluiting van trillers en losse tonen die erg hard klinken. Dit kleine vogeltje uit op dezelfde enthousiast wijze de alarmroepen. Het zijn duidelijke rollers, vaak snel achtereen. Door steeds opnieuw goed te luisteren, opnieuw vast stellen wat je hoort zijn de alarmroepen van winterkoning en roodborst te onderscheiden. De alarmroep van de roodborst is een snel gerikketik. Het geluid klinkt als afzonderlijke korte metaal achtige tikken. Vaak klinken die ook snel achtereen en worden zo met de rollers van de winterkoning verwisseld.
 
 
 
 
 
 
 
De 3 voorgaande tellingen werden geen mandarijneenden gezien. Nu zit een paartje naast elkaar aan de rand van de vijver te rusten. Even later zwemmen ze het water op. Ze zien er prachtig uit. Na de rui hebben beide weer een geweldig mooi verenkleed. Het mannetje pronkt met zijn ’vlaggen’ en soms ook met de kop door die ver naar boven te steken. De bewegingen lijken wat ’baltsachtig’. Sinds vorig najaar worden er regelmatig 1 of 2 mandarijneenden gezien in het park. Tijdens het gehele broedseizoen waren ze aanwezig.
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.

Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 


De gevleugelde zaden van de vleugelnootboom.