vrijdag 7 oktober 2016

Dongevallei; Vogeltelling 05-10-2016

Veel Grote Canadese ganzen en ook juist neergestreken Grauwe ganzen op de plas bij de Reuverlaan.
Met op de voorgrond wel 12 Aalscholvers.

 
 
Woensdag 5 oktober 2016, 08.12 u. – 11.39 u.
Licht bewolkt, 100% zonnig, krachtige wind, 8°C. - 11°C.
 
Vogeltelling Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 

Vogels
 
Fuut
Podiceps cristatus
4
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
18
Blauwe reiger
Ardea cinerea
3
Knobbelzwaan
Cygnus olor
10
Grauwe gans
Anser anser
34
Soepgans
Anser a.forma domestica
38
Gr.Canadese gans
Branta canadensis
311
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
1
Krakeend
Anas strepera
12
Wilde eend
Anas platyrhynchos
63
Soepeend
Anas p.forma domestica
7
Slobeend
Anas clypeata
5
Kuifeend
Aythya fuligula
1
Porseleinhoen
Porzana porzana
12
Waterhoen
Gallinula chloropus
12
Meerkoet
Fulica atra
22
Watersnip
Gallinago gallinago
4
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
22
Zilvermeeuw
Larus argentatus
1
Houtduif
Columba  palumbus
3
IJsvogel
Alcedo atthis
1
W. kwikstaart
Motacilla alba
1
Tjiftjaf
Phylloscopus collybita
1z
Koolmees
Parus major
3
Pimpelmees
Cyanistes caerleus
2
Gaai
Garrulus glandarius
1
Ekster
Pica pica
5
Kauw
Corvus monedula
33
Roek
Corvus frugilegus
7
Zwarte kraai
Corvus corone
10
Vink
Fringilla coelebs
1
Putter
Carduelis carduelis
2
Aantal vogels
638
Aantal vogelsoorten
32

 
 

De Canadese ganzen zijn enorm in beweging vele komen aanvliegen en strijken neer. Soms vliegen ze door. Toch voorzichtig een minimum aantal van 311 exemplaren vastgesteld.

 

 
Overvliegende Kolganzen.
 
 
Ook buiten het telgebied, er boven eigenlijk, zijn veel bewegingen. Groepen Kolganzen 22, 10 en nog meer vliegen over in noordwestelijke richting. Grauwe ganzen passeren ook over in dezelfde richting. Later tel ik er 34 op de plas bij de Reuverlaan.
 
 


De snavel bevat aan de onder- en de bovenzijde ribbels. Het lijken wel fijne tandjes. 
 
 
Een dode grauwe gans laat een beeld zien van de vogel wat niet zo gauw opvalt. De snavel bevat aan de onder- en de bovenzijde ribbels. Het lijken wel fijne tandjes. Fijner als we van de zaagbekken kennen en niet zichtbaar op redelijke afstand. Ze bevinden zich aan de binnenzijde van beide snaveldelen.
 
Een vijftal slobeenden lijken allemaal vrouwtjes te zijn. Er houden zich 2 exemplaren afzonderlijk op. Het is een paar waarvan het mannetje nog in het eclipskleed gehuld is. Opvallend, de meeste eendensoorten hebben het gewone kleed weer aangenomen.


 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten