zondag 16 oktober 2016

Veel bewegingen op de Vogeltrekdag


 
 


 
Zondag 16 oktober 2016, 07.20 u. - 14.00 u.
Lichte bewolking aan de randen en veel vliegtuigstrepen, 100% zonnig, 8°C tot 18°C., zwakke, later matige zuidoosten wind.
 
Openbare vogeltrekdag op Trektelpost Viaduct, Meierijbaan Tilburg door leden van de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg met de tellers; Ad Kolen, Paul Koopman, Inge Radstake, Hennie de Graaf, Ben Akkermans, Ralph Akkermans, Leo van Zeeland, Johan van Laerhoven, Jan van Laarhoven, Peter, Geertje Vennemans, Stan Godschalk en Henk Moller Pillot. En 27 bezoekers.
 
het mooie weer was voorspeld, de vele passerende trekvogels kwamen als een verassing. De jaarlijkse Openbare Vogeltrekdag van de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg op de trektelpost Viaduct Meierijbaan, Tilburg was onverwacht succesvol. Mooi zonnig  weer, met een gunstige windrichting, het zuidoosten. De tellers konden een aanhoudende stroom vogels vastleggen die tot in het begin van de middag aanhield.
 
 

 
Van de miljoenen vogels die de engte bij het Zweedse Falsterbo passeerden, enkele weken terug, werd vorig week op de stelpost nauwelijks iets gezien. De wind in de rug uit het oosten en noordoosten maakte het voor de vogels erg gemakkelijk. Snel maar wel erg hoog konden ze zich naar het zuiden of zuidoosten verplaatsen. Wekenlang werd er hier, ver in het binnenland, dan ook nauwelijks vogeltrek gesignaleerd. Gelukkig keerde het tij één dag voor de Openbare Vogeltrekdag. Met wind uit het zuiden, deels tegen de trekrichting in moesten de vogels zich meer inspannen. Ze vlogen lager en door het mooie heldere weer was het zicht goed. Dus niet alleen op geluid en vormen van de vogels konden ze ook aan de hand van de kleuren van het verenkleed gedetermineerd worden. Het mooie heldere licht was daarbij erg behulpzaam!
 
07.20
08.00
09.00 
10.00
11.00 
12.00 
13.00
totaal
Aalscholver
0
13
0
0
8
0
0
21
Rietgans
0
0
0
0
4
0
0
4
Grauwe gans
0
8
0
0
0
0
0
8
Nijlgans
0
0
3
0
0
0
0
3
Buizerd
0
0
0
1
2
0
0
3
Kievit
0
0
19
0
20
125
8
172
houtduif 
0
18
185
737
9
0
0
949
Veldleeuwerik
0
196
273
140
108
27
4
748
Graspieper
0
3
4
0
0
2
0
9
Lijsterachtigen
0
42
0
8
30
0
0
80
Gr..gele kwikstaart
0
1
1
0
0
0
0
2
Witte kwikstaart
0
9
3
2
2
3
1
20
Zanglijster
0
1
0
0
0
0
0
1
Koperwiek
0
7
18
7
14
0
0
46
Spreeuw
17
1261
470
67
203
363
178
2559
Vinkachtigen
0
10
25
0
0
0
0
35
Roek
0
0
0
0
10
0
0
10
Vink
0
191
127
588
264
97
35
1302
Keep
0
2
1
0
0
0
0
3
Ringmus
0
0
0
1
0
0
0
1
Groenling
0
1
1
3
9
2
0
16
Putter
0
0
0
12
0
3
0
15
Sijs
0
1
0
2
0
0
0
3
Kneu
0
0
0
0
0
17
0
17
Appelvink
0
0
1
0
0
0
0
1
Rietgors
0
2
2
1
0
1
0
6
Soorten 26
17
1766
1133
1569
683
640
226
6034
 

  
Begonnen om 07.20 u. werden voor 08.00 u. alleen 17 Spreeuwen gezien. Het 1e volle uur van de telling was gelijk raak. Bijna de helft van de in totaal 2559 waargenomen Spreeuwen werden tussen 08.00 u. en 09.00 u. gezien. Het was ook het uur dat het hoogste aantal vogels werd waargenomen. Tot 11.00 u. werden in de wisselende aantallen per soort de meeste vogels geteld. Daarna daalde de aantallen, tot 13.00 u. werd er toch nog behoorlijk wat gezien. Daarna liep het snel terug en om 14.00 u. hielden we het dan ook voor gezien. Ook op en in de directe omgeving van het viaduct werden flink wat vogelsoorten gezien.
 
 


 
 
Ter plaatsen werden waargenomen: Dodaars 1, Fuut 2, Aalscholver 5, Grote zilverreiger 1, Blauwe reiger 1, Sperwer 2,  Buizerd 5,Torenvalk 1, Waterral 1, Waterhoen 1,Watersnip 5, Witgatje 1, Oeverloper 1, Kokmeeuw; honderden van hun slaapplaatsen op industrieterrein oost op weg naar foerageergebieden, Stormmeeuw  1, Zilvermeeuw 1, Holenduif 1, Houtduif 5, IJsvogel 2, Groene specht 1, Grote bonte specht 2, Winterkoning 2, Roodborst 3, Zanglijster 1, Gaai 3, Ekster 8, Kauw 120, Roek 2, Groenling 5 en Putter 5. Atalanta 5, Gehakkelde aurelia 1 en 213 vliegtuigen !!!

 

 
                                                                                                                                

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.

Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten