donderdag 6 oktober 2016

Quirijnstokpark; Vogeltelling 06-10-2016 


Roodborstjes zijn weer talrijk te horen en te zien.
Vele zijn uit het noorden aangekomen om korte of langere tijd in onze omgeving te verblijven.

 


Donderdag 6 oktober 2016, 08.55 u. – 09.45 u.
Wisselende lichte bewolking met wat zon, 11°C.

 
Vogeltelling Quirijnstokpark Tilburg Noord door Ad Kolen.

 
 

Vogels
 
Tamme eend
Anas p.forma domestica
52
Waterhoen
Gallinula chloropus
3
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
1
Houtduif
Columba  palumbus
10
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
2z
Heggenmus
Prunella modularis
1z
Roodborst
Erithacus rubecula
7&3z
Merel
Turdus merula
3
Tjiftjaf
Phylloscopus collybita
1z
Koolmees
Parus major
2&1z
Boomklever
Sitta europaea casesia
3
Boomkruiper
Certhia brachydactyla
1&2z
Gaai
Garrulus glandarius
2
Ekster
Pica pica
3
Zwarte kraai
Corvus corone
4
Spreeuw
Sturnus vulgaris
2
Vink
Fringilla coelebs
5
Aantal vogels
108
Aantal vogelsoorten
17 
  
Overvliegende Kolganzen.
 

 
Kolganzen in de lucht. Een groep van 30 stuks vliegt in noordoostelijk richting over het park. Het zijn recentelijk uit het hoge noorden terug gekeerde vogels die hier overwinteren. Vanuit het rivierengebied zijn ze op zoek naar gebieden om te foerageren. Ook gisteren waren er vele tientallen, meest, Kolganzen in de lucht.

 
Het water van de vijver is groen van de vele algen. Er drijft ook een groene laag op.

 
Een nog als jong, van dit jaar, herkenbare waterhoen wordt door een volwassen exemplaar verjaagd. In het noorden van de vijver, bij het eiland, zoekt het jong een goed heenkomen. De oudere vogel loopt met nog een volwassen soortgenoot de kant op om op het aangrenzende gazon te foerageren.


Een mooie ochtend; even lijkt het alweer voorjaar als de roepjes en de zang van meerdere vogelsoorten klinken zoals; winterkoning, heggenmus, roodborst, tjiftjaf en koolmees.

 
                                                                                                     

 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 
 
 
 


Een uitgebloeide bloemenweide is gemaaid, het maaisel wordt binnenkort afgevoerd.
Aan de rand krijgt een vleugelnoot al jaren de kans om zijn wortelopslag om de stam de tonen.

 
 


De Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia),
 dankt zijn naam aan de gevleugelde noten die nu aan lange strengen aan de takken hangen.
Bekijk hem eens van dichtbij!
 
 
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten