vrijdag 19 februari 2016

Dongevallei; Vogeltelling 19-02-2016 
Ad Kolen
 

Vrijdag 19 februari 2016, 08.13u. - 12.00 u.
Het 1e uur halfzwaar bewolkt met matige wind, daarna lichte bewolking en meest zonnig 0°C tot 7°C.  Lichte sneeuwbedekking op de bodem.
Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 Op het eilandje in het meest noordelijk teldeel (1) ligt een ganzenei, waar-schijnlijk van een soepgans!

In het meest noordelijk teldeel klinkt massaal het geluid van Sijzen, ze vullen de lucht en vliegen alle kanten op. Het zijn er tenminste 249.


 Vogels
Fuut
3
Aalscholver
3
Grote zilverreiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
4
Soepgans
57
Grote Canadese gans
158
Nijlgans
2
Bergeend
1
Krakeend
16
Wilde eend
43
Soepeend
4
Tafeleend
1v
Kuifeend
14
Waterhoen
11
Meerkoet
11
Scholekster
7
Watersnip
1
Witgat
1
Kokmeeuw
117
Stormmeeuw
8
Zilvermeeuw
4
Houtduif
25&1b&2z
Turkse tortel
1
Winterkoning
1&1z
Heggenmus
3z
Merel
3
Zanglijster
1
Pimpelmees
7
Koolmees
9&2z
Gaai
1
Ekster
9
Kauw
4
Roek
2
Zwarte kraai
5
Vink
27&2z
Putter
42
Sijs
249
Barmsijs
6
Rietgors
1v
Aantal vogels
874
Aantal vogelsoorten
40
Zoogdieren
Konijn
13 

 
Ook voor de Futen speelt het voorjaar al mee!
 
 

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl 
 
 
 
 

woensdag 17 februari 2016

Noorderbos; Vogeltelling 16-02-2016
Een koude maar mooie ochtend.
Het landschap is met een wit rijptapijt bedekt.
Plantenresten zien er bijzonder uit zoals dit overblijfsel van een berenklauw.

 
Ad Kolen
 
Dinsdag 16 februari 2016, 08.10 u. – 11.55 u.
Lichte bewolking, 100% zonnig,  -5°C. tot 4°C., zwakke tot matige wind.

 Vogeltelling in het Noorderbos door Ad Kolen.
 

 

 

 
Vogels
 
4
Dodaars
1
15
Aalscholver
1
37
Grote Canadese gans
10
48
Krakeend
10
50
Wilde eend
72
Soepeend
2
77
Buizerd
2
85
slechtvalk
1
89
Fazant
1
96
Meerkoet
6
165
Houtduif
7&3b&2z
181
Groene specht
1
183
Grote bonte specht
5&1kl
208
Winterkoning
8z
209
Heggenmus
1
210
Roodborst
5&3z
212
Merel
6
214
Kramsvogel
2
215
Zanglijster
4z
216
Koperwiek
14
217
Matkop
2
218
Pimpelmees
8
219
Koolmees
23&8z
220
Boomklever
5
221
Boomkruiper
3z
222
Gaai
7
223
Kauw
6
253
Zwarte kraai
8
256
Vink
12&1z
257
Keep
5
258
Groenling
8
 
 
Aantal vogels
264
Aantal vogelsoorten
31
 
 
 
 

Helemaal boven in de top van de mast die op de TV-toren staat zit een Slechtvalk. De vogel reageert op een naderend 2e exemplaar. Samen vliegen ze rond de toren en verdwijnen even later uit beeld. De waarneming valt buiten de telling deze plek ligt niet in het telgebied. Ruim een uur later wordt elders een laag over de bomen vliegende Slechtvalk gezien.

 
 


Er wordt weer gestort in de Noorderplas, natte drap afkomstig van het schonen van wateren rond Oosterhout volgens een medewerker. Er drijft veel rommel op het troebele water, plantenresten en piepschuim! Daartussen bevinden zich toch veel eenden o.a. 72 Wilde eenden en 10 Krakeenden.

In een bosje langs de Udenhoutse weg wordt een groepje Koperwieken gezien. Ik tel er minstens 14. Ze verplaatsen zich naar de toppen van enkele bomen wat verder van de rand. Het geluid wat ze maken neemt toe, een kwetterend gefrazel, geen echte zang. Bij hier in de winter verblijvende Sijzen hoor je ook wel eens iets wat op zingen lijkt maar onvolledig is en ook subzang wordt genoemd. Subzang is een ongestructureerde en incomplete versies van de echte zang.

  
Het verenkleed van een Buizerd kan erg variabel zijn van bijna wit tot donker bruin. Een vanmorgen overvliegende Buizerd is opvallend getekend. Veel lichte maar ook vrij donkere veren over heel het lichaam. De bijna witte wangen en borst doen me even aan Visarend denken. Gezien de gedragingen is het toch duidelijk een Buizerd. Later is de roofvogel, zittende in een lage boom, goed te bekijken.


Plaatselijk een rijkelijk bloeiend struik gaspeldoorn. Talrijk zijn de gele bloemen. Niet overal in het gebied zijn ze zover!
 
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl