maandag 24 augustus 2015

Dongevallei; Vogeltelling 23-08-2015 

Een Paar Knobbelzwanen (Cygnus olor.)


 
Ad Kolen

 

Zondag 23 augustus 2015,  07.17 u. -  10.30 u.

Lichte bewolking, 100 %  zonnig, matige wind.

 
Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 
Vogels
 
Fuut
Podiceps cristatus
2
 
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
3
 
Blauwe reiger
Ardea cinerea
2
 
Knobbelzwaan
Cygnus olor
4-1j
 
Soepgans
Anser anser forma domestica
35
 
Grote Canadese gans
Branta canadensis
28
 
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
6
 
Krakeend
Anas strepera
2
 
Wilde eend
Anas platyrhynchos
8
 
Soepeend
Anas platyrhynchos forma domestica
3
 
Kuifeend
Aythya fuligula
14
 
Sperwer
Accipiter nisus
1m
 
Waterhoen
Gallinula chloropus
4-1j
 
Meerkoet
Fulica atra
7
 
Kievit
Vanellus vanellus
23
 
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
20
 
Kleine mantelmeeuw
Larus fuscus
1
 
Houtduif
Columba  palumbus
1-1z
 
Turkse tortel
Streptopelia decaocto
3z
 
Grote bonte specht
Dendrocopos major
1
 
Tjiftjaf
Phylloscopus collybita
1z
 
Pimpelmees
Parus caeruleus
1
 
Koolmees
Parus caeruleus
2
 
Gaai
Garrulus glandarius
1
 
Ekster
Pica pica
12
 
Kauw
Corvus monedula
8
 
Roek
Corvus frugilegus
5
 
Zwarte kraai
Corvus corone
5
 
Spreeuw
Sturnus vulgaris
4
 
 
Aantal vogels
193
Aantal vogelsoorten
29
 
Zoogdieren
Konijn
Oryctolagus cuniculus
52
Kat
Felis catus
1

 In totaal 3 Eksters en een Kauw vallen een mannetje Sperwer lastig!
 


Een mannetje Sperwer in de lucht wordt lastig gevallen door een Ekster. De roofvogel laat het gebeuren. Als even later nog 2 Eksters en een Kauw hem treiteren slaat hij terug. De Sperwer doet dan meerdere flinke uithalen naar zijn belagers. Het geheel duurt wel 4 minuten.
 
 

 
 
In een groepje Canadese ganzen in gezelschap van een Soepgans, valt een exemplaar met een beschadigde vleugel op. Dit soort beschadigingen al eerder waargenomen bij ganzen. Enkele slagpennen steken dwars op de vleugel naar buiten. Dit steeds geweten aan onderlinge schermutselingen met soortgenoten, maar andere oorzaken als aanvallen door een predator zijn niet uit te sluiten. Het groepje bekijkende zie ik meer beschadigingen, in totaal bij tenminste 5 Canadese ganzen zijn de vleugels zodanig beschadigd dat ze niet in staat zijn te vliegen. Bij 3 exemplaren zijn 1 vleugel beschadigd, bij 2 exemplaren zelfs beide.
 
 
 


In Nederland komen van nature geen zoetwaterschildpadden voor. Exotische zoetwater-schildpadden worden als huisdier gehouden. Uitgezette exemplaren komen in allerlei wateren voor; vooral in stedelijk gebied. Ons klimaat is te koud voor succesvolle voortplanting, maar sommige dieren kunnen zich jarenlang handhaven. De meeste soorten zonnen graag, waarbij ze vaak op hout en stenen liggen. Ze zijn zeer alert en duiken bij verstoring snel onder water.
 
 
In het noordelijke deel van de Dongevallei een zonnende schildpad op een recentelijk omgevallen boom aangetroffen. Het is niet geheel duidelijk om welke soort het gaat. In de Nederlandse wateren worden 4 soorten regelmatig waargenomen: de roodwang-, geelwang-, geelbuik- en zaagrugschildpad. Daarnaast, worden in lagere aantallen nog andere ondersoorten aangetroffen. De gevonden schildpad lijkt het meest op de roodwang-schildpad gezien o.a. de koptekeningen. De rode vlek achter het oor ontbreekt echter!
 
 
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl