zondag 23 augustus 2015

Noorderbos; Vogeltelling 22-08-2015
 
Ad Kolen


Zaterdag  22 augustus 2015,  08.07 u. -  10.56 u.
Helder, zonnig, matige wind, 15-20 graden.

Vogeltelling in het Noorderbos door Ad Kolen.

 

 
 
 
Vogels
 
 
Fuut
Podiceps cristatus
4
 
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
3
 
Blauwe reiger
Ardea cinerea
1
 
Knobbelzwaan
Cygnus olor
2 en 4juv
 
Soepgans
Anser anser forma domestica
1
 
Grote Canadese gans
Branta canadensis
2
 
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
7
 
Wilde eend
Anas platyrhynchos
3
 
Houtduif
Columba palumbus
3
 
Buizerd
Buteo buteo
1
 
Grote bonte specht
Dendrocopos major
1
 
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
2
 
Roodborst
Erithacus rubecula
2
 
Merel
Turdus merula
1
 
Zwartkop
Sylvia atricapilla
3
 
Pimpelmees
Parus caeruleus
2
 
Koolmees
Parus caeruleus
16
 
Gaai
Garrulus glandarius
3
 
Ekster
Pica pica
3
 
Kauw
Corvus monedula
2
 
Zwarte kraai
Corvus corone
1
 
Groenling
Chloris chloris
3
 
Aantal vogels
69
Aantal vogelsoorten
22
 
 
Vlinders
 
Zandoogje, bont
Parage aegeria
/
 
Zoogdieren
 
Konijn
Oryctolagus cuniculus
1
Ree
Capreolus capreolus
1
Op de plas, een paar Futen met 2 juv. niet ouder dan 3 weken.

 Plots verschijnt een flinke aantal Boerenzwaluwen boven het noordelijk deel van het gebied bij het Moleneind. Er bevinden zich veel jonge vogels in de groep, die licht kwetteren en spelen met elkaar. Ze zijn onder andere te herkennen aan de vrij korte buitenste staartpennen. Bij volwassen mannetjes zijn die opvallend lang, bij vrouwtjes iets korter.
 
 
 
 
 
 
 
 
Reacties naar adkolen@knpnmail
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten