donderdag 22 juni 2017

Dongevallei; IJsvogels & Oeverzwaluwen


Woensdag  21 juni 2017,  05.37 u. – 09.12 u.
Licht bewolkt, matige wind, zonnig, 16°C. tot 20°C.

Broedvogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 

Waargenomen vogels:
 
Fuut
3&1j&1j
Aalscholver
1
Blauwe reiger
1
Knobbelzwaan
3&4juv
Soepgans
26
Grote Canadese gans
105
Wilde eend
29&3j
Soepeend
6
Kuifeend
1v&2m
Waterhoen
6
Meerkoet
16&2j&1j
Scholekster
6
Kievit
3
Kokmeeuw
1
Kleine mantelmeeuw
1
Houtduif
13&1z
Turkse tortel
14&2z
IJsvogel
5
Groene specht
1r
Grote bonte specht
1r
Oeverzwaluw
2
Witte kwikstaart
1
Winterkoning
1z
Merel
1z
Kleine karekiet
1z
Zwartkop
4z
Tjiftjaf
6z
Fitis
7z
Staartmees
2
Pimpelmees
4
Koolmees
1
Kauw
178
Zwarte kraai
4&2j
Spreeuw
8
Huismus
6
Vink
1z
Aantal vogels
491
Aantal vogelsoorten
37
Zoogdieren
Konijn
4

 
 
 
De met vers zand gevulde gaten in de broedwand voor oeverzwaluwen.

 
 
Oeverzwaluwen:
Korte tijd 2 oeverzwaluwen bij de oeverzwaluwwand nabij de Reuverlaan gezien vandaag. In 2 van de ronde openingen is het begin van een nestgang gemaakt. Echter heel summier, minder dan 10 cm. diep. Het wil niet erg lukken met het nestelen van de oeverzwaluwen dit jaar. Hoewel er al op 27 maart oeverzwaluwen werden gezien. Is van nestelen tot nu geen sprake. Sinds de eerste waarneming waren steeds oeverzwaluwen in de buurt die zich regelmatig meldde bij de wand. Het aantal was en is nog laag, het hoogste aantal was 8 stuks. Opvallende is dat de bewoners van de nabij gelegen IJsvogelwand zich regelmatig bij de oeverzwaluwwand laten zien en soms op de rand gaan zitten. Vandaag ook vlogen meerdere malen 2 ijsvogels dicht langs deze wand.

 
 

 

Grote Canadese ganzen:
In enkele grote groepen bij elkaar in totaal 105 Grote Canadese ganzen geteld. Het geheel bestaat voornamelijk uit half volwassen juveniele met ouders. Verder geen andere volwassen exemplaren gezien.

 

Nijlganzen:
Een flinke groep van wel 15 Nijlganzen strijkt plots neer in teldeel 1. Even later volgen er nog 2, ze worden met veel lawaai onthaalt.

 
Wilde eenden:
In totaal 32 wilde eenden geteld, waaronder een moeder eend met 3 jongen van ongeveer een week oud. Onder de andere bevinden zich meerdere nesten al grote jongen die waarschijnlijk al eerder werden waargenomen of van elders komen.


 


 
IJsvogels:
Ook een 3e wand is door een paar ijsvogels bezet. In totaal 5 ijsvogels waargenomen vandaag.


 

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 
 
 

Jonge meerkoeten op het nest.