vrijdag 23 november 2012

De Reeshof in vuur en vlam


Ad Kolen

Het leek of de Reeshof in vuur en vlam stond vanmorgen! Tegen 08.00 u. lag vanaf de Reuverlaan gezien een rode gloed over de wijk. Het zag er uit of alles in brand stond. Even later werden vanuit de Dongevallei deze prachtige plaatjes gemaakt. Het was van korte duur, snel was het weer over!


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    
                             http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .

zaterdag 17 november 2012

Snavels Twee Lepelaars met bijzondere snavels in de Prunjepolder op Schouwen in Zeeland.
 

Ad Kolen

Gekke bekken trekken doen vogels niet, die hebben sommige soorten al van zichzelf! De vreemd gevormde snavels die sommige vogelsoorten hebben, horen vanaf het uitkomen uit het ei, bij die soort. Tijdens de evolutie hebben bv. Lepelaars (Platalea leucorodia) een snavel ontwikkeld die op 2 op elkaar te plaatsen lepels lijkt en bij Kruisbekken (Loxia curvirostra) kruisen de gehaakte snaveleinden elkaar.

Aangepast aan het eten
In langdurige processen hebben de talrijke vogelsoorten zich aangepast aan de vele verschillende natuurlijke omstandigheden. Iedere vogelsoort heeft speciale aanpassingen ontwikkeld die het mogelijk maken een eigen manier van leven te leiden. De aanpassing aan de voedselbron is daarin een belangrijke sleutel. Het gebruik en de vorm van de staart, de vleugels, de poten, de klauwen maar vooral ook de snavel staan in nauwe relatie met wat ze eten.

Uiteenlopend voedselpakket
Het voedsel waarvan de verschillende vogelsoorten leven is heel uiteenlopend. Vogels eten en jagen op andere vogels, kleine zoogdieren, vissen, amfibieën, reptielen en insecten. Ook dode beesten behoren tot het voedselpakket. Daarnaast staan vaak plantaardige materialen op het menu. Er zijn vogels die in bepaalde seizoenen of het jaar rond uitsluitend leven van voedzame vruchten en zaden.

Een nuttig werktuig
Vogels die nagenoeg alleen zaden eten hebben krachtige, min of meer kegelvormige stevige snavels. Specialisten als Kruisbekken en Appelvinken (Coccothraustes coccothraustes) hebben bijzonder vormen ontwikkeld. Met de gekruiste snaveldelen richten Kruisbekken ze zich uitsluitend op eten van de zaden van sparren en dennen. De zware snavel van de Appelvink is volledig aangepast aan het kraken van harde zaden. Aan de binnenzijde van het verhemelte en de ondersnavel bevinden zich platen met ribbels die daarbij houvast bieden. Met de krachtige kaakspieren vormt de snavel van de Appelvink een nuttig werktuig. Ze zijn verzot op de zachte kernen van de pitten van o.a. pruimen, olijven, kersen, meidoorns maar ook de nootjes van haagbeuken die ze ermee kunnen kraken.

Priemsnavels
De meeste zangvogels; o.a. leeuweriken, kwikstaarten, spreeuwen, piepers, mezen, lijsters en kraaien eten voedsel dat varieert met de seizoenen. Ze eten kleine beestje en insecten maar ook zaden en vruchten.  Deze alleseters hebben gewoonlijk een weinig gespecialiseerde snavelvorm; een middellange priemsnavel. Deze grondvorm maakt echter ook een groot aantal verfijnde aanpassingen mogelijk. Een specialist in het vangen van vliegende insecten, met een priemsnavel, is de Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata.) Een bekende vogel, de Roodborst (Erithacus rubecula) heeft een soortgelijk eetgerei maar eet net weer even iets anders; wormen en kleine rupsen. Door deze voorkeuren broeden ze ook in verschillende tijden van het jaar. Zo hebben veel vogelsoorten hun eigen weg gevonden en vormen nauwelijks concurrentie voor andere soorten.

Acrobaten
Als verschillende vogelsoorten al het zelfde eten, rijden ze elkaar meestal niet in de wielen. De Koolmees (Parus major) zoekt het liefst zijn voedsel op de grond of tegen boomstammen. De kleine lichte Pimpelmees (Parus caeruleus) doet dat gewoonlijk in de bomen. Hoog in de toppen hangen ze vaak als acrobaten onderste boven aan het einde van de twijgen, iets wat de veel zwaardere Koolmezen niet kunnen.

Haaksnavels
Een opvallende vorm hebben de snavels van roofvogels, uilen en gieren. Met de krachtige haak aan de top scheuren ze stukken van hun prooi los. Met de scherpe zijkanten kunnen ze stukjes afsnijden als ze bijvoorbeeld pas uitgekomen jongen van hun dagelijks voedsel moeten voorzien.

Enorme variatie in vormen
Dat de variatie in snavelvormen enorm is blijkt wel als je naar de vele andere vogelsoorten kijkt. Per soort komen zelfs nog opmerkelijke verschillen voor. De verschillende eendenfamilies wijken op dat punt behoorlijk van elkaar af. Het eetinstrument van de allesetende Wilde eend Wilde eend (Anas Platyrhynchos) is bescheiden ten opzichte van de grote spatelvormige snavel van de gespecialiseerde slobberaar; de Slobeend (Anas clypeatra.) En wat denk je van de zaagbekken die hebben zelfs een soort tandjes in de bek.Steltlopers: Rosse grutto's en Scholeksters op de Brouwersdam in Zeeland.


Steltlopers, echte specialisten
Steltlopers zijn echte specialisten. Iedere soort heeft zijn eigen foerageeromgeving gevonden. De verschillende soorten komen niet in elkaars vaarwater wat dat betreft. Door de de variërende snavelengten haalt de een zijn voedsel wat dieper uit de bodem dan de andere. De lengten van de poten zijn daarbij ook bepalend. Rosse grutto’s (Limosa lapponica) en Drieteenstrandlopers (Calidris alba) foerageren soms op dezelfde plaatsen. In de branding stropen de Drieteenstrandlopers de bewegende overgang tussen land en water af. De Rosse grutto’s kunnen met hun veel langere poten een stuk verder het water in lopen.

Gevoelige tastzintuigen
Grutto’s, wulpen, snippen, ruiters, strandlopers en plevieren hebben krachtige rechte snavels. Aan het einde van de snavel hebben ze gevoelige tastzintuigen waarmee ze prooien in de modder kunnen opsporen. Deze drukreceptoren, lichaampjes van Herbst, stellen de vogels in staat om prooien te voelen die ze niet kunnen zien. Ook op de tong en het verhemelte hebben sommige vogels soortgelijke organen.

Veelzijdig instrument
Duidelijk is dus wel dat snavels veelzijdige instrumenten zijn. Snavels zijn erg bewegelijk en worden gebruikt voor het vangen en oppikken van voedsel maar ook voor het vasthouden en transporteren daarvan naar de jongen in het nest.


Een Ooievaarspaar op hun nest in het dorpje Kudrychy in het zuiden van Wit-Rusland.


Iets minder belangrijk maar wel het meest opmerkelijk is toch dat sommige vogelsoorten hun snavel inzetten bij het baltsritueel. Wat is er mooier dan het geklepper van Ooievaars (Ciconia ciconia) bij de afwisseling op het nest. 


De verschilde snavelvormen op een afbeelding uit 'Het Vogelboek' P.Burton & P.Hayman.
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    
                             http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .


maandag 12 november 2012

Op zoek naar Pestvogels en ander gespuis in Zeeland

Zondag 11 november 2012, 07.00 u. – 18.00 u.
Licht bewolkt, zonnig, matige wind, 9 graden.


Vogelexcursie;


Op zoek naar Pestvogels en ander gespuis in Zeeland!Ad Kolen

Op een telefoontje, op zaterdagavond van Johan van Laerhoven (contactpersoon Vogelwerkgroep KNNV Tilburg) die naar Pestvogels wilde gaan kijken in Vlissingen, positief gereageerd. Vanmorgen om 07.00 u. opgehaald door hem en daarna langs Stan Godschalk gereden en via Breda naar Vlissingen.

08.45 u. in Vlissingen aangekomen op zoek naar de wijk Papagaaienburg, waar de Pestvogels (Bombycilla garrulus) zich zouden ophouden. Op een Grasland in de buurt van deze wijk bevinden zich meerdere honderden Kramsvogels. Ze foerageren er druk maar vliegen ook regelmatig op. Er bevinden zich ook enkele Koperwieken tussen en tientallen Spreeuwen.

Snel wordt de wijk gevonden en parkeren de auto op een parkeerstrook langs de Flamingoweg. Een zingende Merel op de punt van een dak aan de overkant. Meerdere mensen staan klaar met grote telelenzen verderop in de straat, bij struiken vol bessen. We lopen wat rond en gaan een steeg in tussen 2 rijen woningen waar we een groep Pestvogels aantreffen in struiken langs het pad. Ze vliegen op om gezamenlijk, zeker 60 stuks, in een boom in de steeg te gaan zitten. Ik kan voorzichtig tot dichtbij naderen en ze goed zien en fotograferen. Een zeer opdringerige fotograaf, wil niet wachten en gaat me voorbij zodat alles opvliegt. Ik blijf in de buurt van deze plek. Johan en Stan lopen verder en zien ze nog een keer goed; foeragerende op de bodem onder een meidoorn. Het opvallende geluid dat ze maken (een belletje) wordt goed gehoord.

De wijk Papagaaienburg in Vlissingen is een zeer geschikte plek voor deze vogelsoort. De huizen in deze ruim opgezette wijk hebben flinke tuinen en vaak voortuinen. Verder zijn er forse stroken openbaar groen in de vaak brede straten met veel besdragende bomen en struiken als meidoorn en vuurdoorn. Het wordt snel duidelijk dat de Pestvogels een goede keuze maakte om hier neer te strijken. Er is hier volop te eten voor deze bessen- en vruchteneters.

10.12 u. Westkapelle – Telpost:
Westkapelle is al vanouds een telpunt voor zeetrekwaarnemers. Het is het meest westelijke punt van het land en daardoor biedt het gelegenheid bij uitstek voor het waarnemen van zeevogels.


Trektelpost Westkapelle.

Na enige tijd komen we er achter dat er volop trek is. Het gaat steeds om flinke aantallen Spreeuwen die in lange lijnen of brede fronten eerst parallel aan de dijk en later recht de zee overvliegen. Veelal zien we ze aan komen vliegen, laag over de graslanden achter dijk, soms maar enkele meters boven de grond. Ze zoeken al vliegende duidelijk de luwte op om even later met vol de wind op de kop de dijk over te steken. Niet alleen Spreeuwen maar ook massa’s Vinken trekken over. Vaak bevinden zich meerdere Kepen in hun gezelschap en soms ook enkele Veldleeuweriken. De Veldleeuweriken horen en zien we later ook aparte in groepjes overkomen. Het uur dat we ons op deze plek ophouden zien we voortdurend, met slechts korte tussenposes, vogels in westelijke, of iets meer zuidelijke richting overvliegen. We kijken elkaar aan: ”Dit is vogeltrek!!”

Het stopt echter niet als we de dijk verlaten. We hangen nog een ruim een half uur in het gebied onder aan de dijk rond en zien er steeds vogels over vliegen. Maar ook later op de dag, verder noordelijk langs de Zeeuwse en Hollandse kust zien we steeds groepen Spreeuwen en Vinken langs de kustlijn trekken. Enorm!!

Boven het aangrenzende gebied zien we (niet trekkende,) een biddende Torenvalk en een vrouwtje Bruine kiekendief.

11.00 u. – 11.40 u. bezoek aan het Noordervroom waar enkele smalle wegen doorlopen.
Het Noordervroon achter de dijk gelegen tussen Westkapelle en Domburg is een omvangrijk plas-drasgebied. Kreekresten, een bos, plassen, slikrandjes en schorren vormen een bijzonder vogelgebied. Op de kale eilandjes in de plassen broeden in het voorjaar tientallen Kokmeeuwen, Dwergsterns, Visdiefjes en Kluten. Ook plevieren en strandlopers (en zwaluwen 's zomers) zijn altijd wel aanwezig. De plassen en rietkragen zelf zorgen nogal eens voor verrassingen. In het terrein broeden diverse soorten ganzen, eenden en fuutachtigen. Ook Lepelaars, Kleine zilverreigers en allerlei soorten steltlopers zijn veelgeziene gasten. In de graslanden zitten Veldleeuweriken, kwikstaarten en Graspiepers. In de restanten van het bos broedt onder meer de Buizerd en wonen reeën. De wegbeplanting rondom biedt zeker in voor- en najaar schuilgelegenheid en voedsel vele soorten vogels.
(Informatie van website; VVV Zeeland.)
Noordervroon bij Westkapelle met de vuurtoren en de telpost op de achtergrond.


Grote aantallen Kieviten ploseling in de lucht boven Noordervroon.
Voorbij de Stormvloedkering gaan we direct rechts in de velden onder de dijk langs de Oosterschelde op zoek naar Rotganzen. Een groepje van enkele exemplaren wordt aangevuld met aanvliegende soortgenoten. Ze komen voornamelijk uit de richting van de Oosterschelde waar het water opkomende is. Met prachtig licht zoeken we door een heldere telescoop naar de hier gemelde Zwarte Rotgans (Branta branta nigricans.) Niet verwacht, werd deze ondersoort van de Rotgans vrij snel gevonden. De duidelijk afwijkende kenmerken; brede witte halsvlek, grijs-zwarte rug en buik en witte flanken vallen echt op. De vogel maakt een contrastrijke indruk.

Langs landschappelijke schoonheden rijden we via Burghsluis en de Koudekerkse inlaag door Moriaanshoofd naar de Prunjepolder, een onderdeel van ”Plan Tureluur”. Al vanaf de weg zien we dat er veel vogels aanwezig zijn. Pas langs de Schelpweg kan de auto aan de kant gezet worden. Er zitten echt enorme hoeveelheden vogels. Helaas maakt het tegenlicht het onmogelijk alles te herkennen. Het is wel duidelijk dat er talloze Smienten en steltlopers zijn. Aan het einde ontdekken we 1 Kluut en gigantische rijen Goudplevieren, wel 2000!Foeragerende Smienten in de Prunjepolder.

Een Slechtvalk strijkt neer in het midden. Als de rust is weergekeerd zit hij parmantig tussen de Wilde eenden. Met de telescoop is te zien dat de eenden op een veilige afstand van de roofvogel blijven.


Rosse grutto's en Scholeksters op de Brouwersdam.

De Brouwersdam is de volgende stop. Het is er behoorlijk druk met auto’s en kampers. We nemen ruim te tijd om de dijk en de aangrenzende Noordzee af te struinen naar de vogels. Steenloper, Brilduiker, Middelste zaagbek, Eider, Zilverplevier, Grote mantelmeeuw, Grote stern, Fuut, Geoorde fuut, Paarse strandloper, Drieteenstrandloper, Rosse grutto en een Roodkeelduiker kwamen we onder andere tegen. In de monding van de uitlaat van het Grevelingen bevinden zich 2 zeehonden. Een er van, maakt wat verderop sprongen boven het water.


En dan vliegen ze op !


Rond 16.00 u. Beginnen we aan de terugtocht naar Tilburg en komt er langzaam maar zeker een einde aan deze prachtige dag die rijkelijk bedeeld was met mooi weer en vogels(76 soorten.)


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .zaterdag 3 november 2012

10-Daagse fietstocht; dag 1Een impressie van een 10-daagse fietstocht vanuit Midden-Brabant langs Zeeuwse en Hollandse kusten, het Markermeer en het IJsselmeer met aan het einde een verblijf van enkele dagen op het eiland Texel. Van vrijdag 20 tot zondag 29 juli 2012.


Ad Kolen

Vrijdag 20 juli 2012:

Het weer:
Bewolking in de ochtend, die ’s middags wat breekt en af en toe de zon doorlaat met rond 16.00 u. een buitje. In de avond, na 19.00 u. breekt de zon volledig door, 19°C. matige wind.

De route: Tilburg - Riland
Vanuit Tilburg Noord door het centrum van Tilburg en via de ‘Oude Bredaseweg’ naar Breda gereden. Langs de verschillende singels naar het Markdal en daar de route LF13b opgepakt die door de Brabantse bossen onder Roosendaal door loopt. Bij Huijbergen via Hoogerheide en Woensdrecht een stuk afgesneden naar Rilland, wat nog juist in Brabant ligt.

De gereden afstand vandaag:
95,14 km.

Overnachting:
Op SVR-camping
                              ”De Boerezwaluw”
                              441 SN Rilland  0614-615745

Waargenomen vogels: 
41 soorten, waaronder Patrijs 15, Zwarte specht 1, Groene specht 3r, Kleine karekiet 2z.

Netwerk LF-routes Nederland:
Het merendeel van deze tocht gereden via verschillende Landelijke Fietsroutes. De ”Stichting Landelijk Fietsplatform” uit Amersfoort ( www.fietsplatform.nl ) heeft een nagenoeg landdekkend net van lange afstandroutes uitgezet. Soms werden korte stukken afgesneden om wat sneller de bestemming te bereiken. Deze routes gaan door de meest mooie stukjes van Nederland wat meestal niet de kortste weg is. Bordjes geven in 2 richtingen de route aan. Tijdens eerdere tochten via deze routes reed ik nog al eens verkeerd. Langs tijdens de deze tocht gereden trajecten staan meer hoog geplaatste bordjes waardoor ik ze minder gauw over het hoofd zie!


De fiets:
Stadsfiets; Sparta Hero zwart-zilver met 3 versnellingen en canvasfietstassen voor en achter op dragers.

Het tempo:
Hoewel fietsen en vogels kijken niet altijd te combineren is kan ik het als ”fervent vogelaar” het niet laten om alle waargenomen vogelsoorten te noteren en van sommige soorten de aantallen bij te houden. Het plan is om alle hier voorkomende duiven (Holenduif -Columba oenas-, Houtduif -Columba  palumbus-, Turkse tortel -Streptopelia decaocto- en Zomertortel -Streptopelia turtur-) te tellen. Later komen daar opvallende soorten als Groene specht en Kleine karekiet bij. In beginsel worden alleen de tijdens het fietsen waargenomen vogels opgenomen. Alleen bij echte leuke soorten en grote aantallen wordt in de rem geknepen. Daarnaast interesseren me veel zaken betreffende landschap en natuur die in het blikveld komen. Begrijpelijker wijze ligt het kilometer gemiddelde per uur dus niet erg hoog. Hoewel de uitgekozen overnachtingplaatsen als dagelijks eindpunt gesteld zijn is doel vooral genieten van landschap en natuur waarbij het tempo niet belangrijk is. 


 Het Markdal bij Breda.

Op pad:
Het eerste gedeelte gaat door bekende gebieden, tot in het Mastbos in Breda weet ik zo de weg te vinden.


Het Turfven in het Mastbos bij Breda.


Hier kom ik regelmatig. Vanaf het Station van Breda loopt de door mij uitgezette route; ”Fikse Bredase wandeling langs singels, parken, beken en bossen”, een van mijn lange afstand vogeltochten waarbij alle vogels genoteerd worden.


Een ruim 14-daagse periode met lage temperaturen en veel regen die vooraf ging loopt (gelukkig) ten einde. Hoewel het nog een beetje aarzelend verloopt, liggen er betere tijden in het verschiet volgens de KNMI.

Nat Mastbos
Dwars door het Mastbos over het pad langs het Turfven, parallel aan de kogelvanger rijdende zorgt de vele neerslag van de laatste weken voor problemen. Op het altijd al vochtige pad staan nu grote plassen en de bodem is erg drassig. Met zwaar beladen fiets is er geen doorkomen aan. Dus voor langs, om het ven heen, waarvan een flink stuk lopende. Ook verder op zijn de soms smalle paden in het bos niet erg goed begaanbaar. Op het ven 5 Futen aangetroffen, de roep van de Zwarte specht klinkt door de bossen en een rode eekhoorn kruist mijn pad.

Aardbeien
Even voor Rijsbergen gaat de tocht langs meerdere grote velden met aardbeien. Op de meeste velden zijn de vruchten nog groen. Op een groot veld zijn de aardbeien wel rijp en worden door een groot aantal schoolkinderen geplukt.

Met Rijsbergen in zicht laten 2 Groene specht hun ’lach’ horen. In het dorp is het tijd voor een stop. Op een bankje voor de plaatselijke bakker wordt de dorst gelest met koffie uit de thermoskan en de energie op pijl gebracht met een puddingbroodje van de warme bakker. Ondertussen gieren meerdere Gierzwaluwen(Apus apus) door het luchtruim boven me!

Door bossen
Vanaf Breda loopt de route nagenoeg steeds langs en door bossen. Vaak naaldbossen maar soms ook gemengd hout. Bekende gebieden schuiven aan me voorbij; ”De Pannehoef” (Brabants Landschap), ”De Moeren” (Natuurmonumenten)  en de ”Oude Buisse heide” (Natuurmonumenten.)


De route loopt hier een stukje door België. Bij de grens staat een oude slagboom(omhoog) en een roodwit wachthuisje.

Verderop een Boomvalk (Falco subbuteo) in de lucht en passeer ik een veld met kemp, een voedergewas volgens het begeleidende bordje. Het heeft wel veel weg van wiet.

Kemp
(Van: Skarsterslannieuws.nl -)
Ik heb het goed gezien het is wel hennep maar geen wiet. De planten die hier groeien zijn niet de beruchte hennepplanten waarmee je in hogere sferen komt. Integendeel, ze zijn het beste te vergelijken met bier en alcoholvrij bier. In de ene zit alcohol en in de andere niet. Dit is dus de malt variant. Het is dan ook geen echte hennep maar vezelhennep wat meer bekend is onder de naam Kemp. Vezelhennep bevat maximaal 0,2 procent THC, de werkzame stof van de drug cannabis. De algemene Inspectiedienst (AID) controleert dat bij boeren die Kemp voor hun koeien verbouwen. De vezelhennep wordt ondertussen op vrij grote schaal in ons land verbouwd. In het noorden van Nederland worden enkele duizenden hectares verbouwd, ook voor veevoer maar in hoofdzaak voor de textielindustrie voor de vezels dus!

 Het landschap wisselt enorm af na wat bossen komt een enorm veld met rabarber in beeld.

Rabarber
Rabarberplanten zijn bijna onverwoestbare vaste planten die lang mee gaan. Alleen de bladstelen van jonge bladeren worden gegeten. Ouder blad wordt giftig. Rabarber wordt gekookt met suiker gegeten als een soort appelmoes en is eigenlijk meer een compote (in suiker gekookte vruchten) dan een groente.

De dag verloopt snel. Het is al bijna 16.00 u. als ik bij Huijbergen 2 Patrijzen ontdek.

In deze meer open omgeving trainen veel wielrenners. Overal passeren me enkelingen en kleine groepjes op racefietsen.

Het is niet ver meer naar de camping. Ik ga in Hoogerheide vast wat eten, heb ik dat gehad! Een mooie zaak aan de Huijbergse weg maar de saté is verbrandt en de friet is ook niet geweldig, jammer!

Patrijzen
Juist voor het viaduct over de A4 bij Woensdrecht, naast een graanveld op een gazon voor een groot stallencomplex, scharreltje een flinke groep Patrijzen (Perdix perdix). Het gaat om 3 volwassen en 10 juveniel.

Camping ”De Boerezwaluw”
Om precies 17.00 u. arriveer ik op Camping ”De Boerezwaluw”, die tussen Woensdrecht en Rilland ligt. Rondom Woensdrecht is het even zoeken maar LF13b loopt er dicht langs en het laatste stuk wordt met bordjes aangegeven.

Ontvangst met koffie.

Het was goed fietsweer vandaag, nauwelijks wind en niet te warm.

De tent staat zo op, terwijl een Heggenmus op de achtergrond zingt!

Dit is een plekje aan het einde van de Wereld; aan een weg die doodloopt tegen het Rijn-Schelde kanaal. Het is een mooie rustige camping. Strak gemaaide veldjes en schoon en mooi sanitair. Aardige mensen, de campingbeheerders, knopen direct een geïnteresseerd gesprek aan.

Later op de avond een witbiertje gedronken op het terras.

Uilen
Op de camping staan een rij met aan elkaar grenzende kooien (1 m. x 4 m.) met daarin in grote uilen: Oehoe (Bubo bubo) 2, Canadese Oehoe (Bubo virgianus wapacuthu) 1, Sneeuwuil (Nyctea scandiaca) 1, Kerkuil (Tyto alba) 1 en Afrikaanse Oehoe (Bubo africanus) 1. De Canadese Oehoe is een ondersoort van de Amerikaanse Oehoe (Bubo virgianus.)
Een man komt ze later in de avond voeren met dode eendagskuikens. Hij zou er mee gaan ”trainen” maar heeft er te weinig tijd voor. Ze zitten maar te zitten in de tamelijk kleine ruimten, niet groot genoeg om te vliegen.  Wat heb je daar aan !!

21.42 u. Vanuit de tent hoor ik Grauwe ganzen overvliegen.

22.13 u. Ondergaande zon, nee het is een rode lamp(natriumlamp), die is aangegaan op enkele meters van de tent.

Dan gaat mijn licht uit.

Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .


10-Daagse fietstocht; dag 2Een impressie van een 10-daagse fietstocht vanuit Midden-Brabant langs Zeeuwse en Hollandse kusten, het Markermeer en het IJsselmeer met aan het einde een verblijf van enkele dagen op het eiland Texel. Van vrijdag 20 tot zondag 29 juli 2012.Ad Kolen

Zaterdag 21 juli 2012:

Het weer:
Aanvankelijk halfzware bewolking met af en toe zon en wat lichte regen. Na 14.00 u. breekt de bewolking verder open en in de avond is het helder en zonnig, 20°C.

De route: Rilland – Veere.
Vanaf de camping bij Rilland direct route LF13b gaan volgen. Langs de Westerschelde een stuk parallel aan de route buitendijks gereden. Bij Nieuw en Sint Joost land wijk ik van de route af naar Arnemuiden en rij via Kleverskerke naar Veere.

De gereden afstand vandaag:
86,82 km.

Overnachting:
Natuurkampeerterrein van Staatsbosbeheer;
’’Het Veerse Gat’’
Landschuurweg 5
4151 RR Veere 06-23868335

Waargenomen vogels: 
49 Soorten, waaronder Lepelaar (Platalea leucorodia) 19, Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 8, Groene specht (Picus viridis) 4 en  Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus) 17.

Op pad:
Met het plan om weer een flink stuk te rijden vandaag rijd ik om 07.30 u. gepakt en gezakt de camping af en pik op de doorgaande weg LF13b weer op. Het afbreken en inpakken van de tent en de andere benodigdheden kost gauw ruim een uur. Alles heeft een eigen plekje en moet goed ingepakt zijn anders gaat het allemaal niet mee. Hoewel er rekeningen mee gehouden is, vorig jaar had ik veel te veel bij me, is het toch nog een hele boel wat ik mee sleep!

Duiven:
Direct buiten de camping gaat het door grote tarwevelden waar hele stukken de aren zijn platgeslagen door de wind. Tientallen Houtduiven (Columba  palumbus) en ook veel Holenduiven (Columba oenas) kunnen zo bij de bij rijpe korrels en smullen ervan.

Al naar een paar kilometer komt het Rijn-Scheldekanaal in zicht. De weg leidt via een brug naar de andere kant waar linksaf de route Zeeland in gaat. Aan beide zijde van de weg zijn hier plassen die rijk aan vogels zijn, waaronder 4 Lepelaars.


De Westerschelde.


De Westerschelde:
Bij Bath beland ik langs de Westerschelde. Op het gazon van een grote tuin zit een haas (Lepus europaeus.) De Westerschelde is de enige volledig open verbinding met de Noordzee en wordt druk bevaren door grote zeeschepen die onderweg zijn van of naar de Antwerpse havens. Deze diep liggende schepen kunnen niet overal varen en verplaatsen zich door bekende vaargeulen. Soms zie je ze ver weg maar op een paar plaatsen passeren ze dicht onder de dijk. De afstand is dan niet veel meer dan tientallen meters (50-70.)Op sommige plaatsen komen grote schepen dicht langs de dijk voorbij.


Buitendijks fietspad:
De route loopt binnendijks over smalle asfaltwegen parallel aan de dijk langs de Westerschelde. Buitendijks is op de geasfalteerde dijk over grote afstanden een fietspad aangelegd. Dus de route blijft even rechts liggen. Over de dijk is het prachtig fietsen, met een mooi zicht op het uitgestrekte water en de schepen. Onder aan de dijk zijn slibranden waar vele Huiszwaluwen (Delichon urbica) foerageren. Strandjes, rietvelden en stroken met biezen volgen elkaar op. Soms smal, maar ook tientallen meters breed, op plaatsen. Op de wat meer kort begroeide delen ontwaar ik meerdere malen stukken met lamsoor. In de lengte gezien vormt de strook onder de dijk toch een afwisselend landschap. De vele bochten in de brede rivier zorgen voor variatie. De Bruine kiekendief (Circus aeruginosus) broed hier er op verschillende plaatsen. In totaal 8 exemplaren gezien. Ergens op een bankje met mooi uitzicht over het water gaan de boterhammen en de koffie naar een paar uur fietsen er wel in. Ik ben er wel achter gekomen dat regelmatig wat eten belangrijk is om de spieren aan de gang te houden. Eerder fietstochten een paar maal een ”hongerklop” beleeft, zoals de Belg zegt!

Zeehonden en ’Praathuizen’:
Het is eb aan het worden en grote zandplaten vallen droog. Op een ervan bevinden zich 4 zeehonden met 4 jongen. Daarachter liggen er nog eens 4, waaronder bruine. Bij Bath en ook bij Waarde staat een ’Praathuis’. Hangplekken voor plaatselijk ouderen waar sterke verhalen en andere ervaringen worden uitgewisseld. ’Praathuizen’ staan vaak op dijken en bij havens waar wat te zien is. Niet alleen in Zeeland maar ook in Holland bv. langs het IJsselmeer kom je ze tegen.

Veel vogels vandaag:
Al fietsende kijkende en genietende van alles om me heen noteer ik ook nog de vele vogels die ik vandaag zie; Zoals een baltsende en zingende Graspieper (Anthus pratensis), Lepelaars, Houtduiven, Holenduiven, Turkse tortels (Streptopelia decaocto), meerdere Groene spechten (Picus viridis) en een Zanglijster(Turdus philomelos.) Dit is leuk !!

Rond 10.30 u. door Kruiningen rijdend is het zwaar bewolkt en valt er even wat regen. Juist buiten het plaatsje hangt een groep van meer dan 40 Huismussen (Passer domesticus) rond bij veld met tarwe. Regelmatig vallen ze neer op de halmen.De sluis in het kanaal door Zuid-Beveland.

Boten kijken:
De oversteek van het kanaal door Zuid-Beveland gaat via het grote sluizencomplex. Even kijken naar de bootjes die onwennig tussen de grote containerschepen liggen en snel de sluis uit varen, zo gauw het kan.

Wat verderop wijkt de route, die ik nu verder volg, van de dijk af. Fietsende door graanvelden en over oude zeedijken, begrenst met populieren, geniet ik van het Zeeuwse land. Onder ‘s Graveland wordt het weer tijd om even wat te eten!

Bij ’S Herenhoek vallen enkele veldjes met vlas me op. Die nog niet eerder gezien deze tocht.

De tijd vliegt weer, 14.25 u. is het al bij Nieuwdorp. Twee Turkse tortels in het dorp en 3 Gele kwikstaarten (Motacilla flava) erbuiten. Ik trap stevig door, wil niet te laat op de camping in Veere zijn. Bij Nieuw en Sint Joost maakt route LF13b een lus naar beneden om via Middelburg weer naar het noorden te gaan. Dat is te veel om! Via knooppunten 65 en 64 rij ik over Arnemuiden en Kleverskerke naar Veere.

16.30 u. Aangekomen op de camping even buiten Veere op Natuurkampeerterrein ’’Het Veerse Gat’’ van Staatsbosbeheer.

Deze ligt zuidelijk van de weg van Veere naar Vrouwenpolder tegenover jachthaven Oostwatering. Het is een Zelfbedieningscamping van Staatsbosbeheer.Een heerlijk zonnetje verlicht de historische panden in Veere.


Tegen 19.00 u. rijd ik nog even naar Veere. Het zonnig weer geworden en het is druk in het Historische stadje. Op een bankje aan de haven smaakt een gebakken visje goed. Met een ijsje na wordt een mooie dag afgesloten.

Het is nog niet donker als goed moe, maar tevreden in mijn slaapzak kruip!


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .