maandag 12 november 2012

Op zoek naar Pestvogels en ander gespuis in Zeeland

Zondag 11 november 2012, 07.00 u. – 18.00 u.
Licht bewolkt, zonnig, matige wind, 9 graden.


Vogelexcursie;


Op zoek naar Pestvogels en ander gespuis in Zeeland!Ad Kolen

Op een telefoontje, op zaterdagavond van Johan van Laerhoven (contactpersoon Vogelwerkgroep KNNV Tilburg) die naar Pestvogels wilde gaan kijken in Vlissingen, positief gereageerd. Vanmorgen om 07.00 u. opgehaald door hem en daarna langs Stan Godschalk gereden en via Breda naar Vlissingen.

08.45 u. in Vlissingen aangekomen op zoek naar de wijk Papagaaienburg, waar de Pestvogels (Bombycilla garrulus) zich zouden ophouden. Op een Grasland in de buurt van deze wijk bevinden zich meerdere honderden Kramsvogels. Ze foerageren er druk maar vliegen ook regelmatig op. Er bevinden zich ook enkele Koperwieken tussen en tientallen Spreeuwen.

Snel wordt de wijk gevonden en parkeren de auto op een parkeerstrook langs de Flamingoweg. Een zingende Merel op de punt van een dak aan de overkant. Meerdere mensen staan klaar met grote telelenzen verderop in de straat, bij struiken vol bessen. We lopen wat rond en gaan een steeg in tussen 2 rijen woningen waar we een groep Pestvogels aantreffen in struiken langs het pad. Ze vliegen op om gezamenlijk, zeker 60 stuks, in een boom in de steeg te gaan zitten. Ik kan voorzichtig tot dichtbij naderen en ze goed zien en fotograferen. Een zeer opdringerige fotograaf, wil niet wachten en gaat me voorbij zodat alles opvliegt. Ik blijf in de buurt van deze plek. Johan en Stan lopen verder en zien ze nog een keer goed; foeragerende op de bodem onder een meidoorn. Het opvallende geluid dat ze maken (een belletje) wordt goed gehoord.

De wijk Papagaaienburg in Vlissingen is een zeer geschikte plek voor deze vogelsoort. De huizen in deze ruim opgezette wijk hebben flinke tuinen en vaak voortuinen. Verder zijn er forse stroken openbaar groen in de vaak brede straten met veel besdragende bomen en struiken als meidoorn en vuurdoorn. Het wordt snel duidelijk dat de Pestvogels een goede keuze maakte om hier neer te strijken. Er is hier volop te eten voor deze bessen- en vruchteneters.

10.12 u. Westkapelle – Telpost:
Westkapelle is al vanouds een telpunt voor zeetrekwaarnemers. Het is het meest westelijke punt van het land en daardoor biedt het gelegenheid bij uitstek voor het waarnemen van zeevogels.


Trektelpost Westkapelle.

Na enige tijd komen we er achter dat er volop trek is. Het gaat steeds om flinke aantallen Spreeuwen die in lange lijnen of brede fronten eerst parallel aan de dijk en later recht de zee overvliegen. Veelal zien we ze aan komen vliegen, laag over de graslanden achter dijk, soms maar enkele meters boven de grond. Ze zoeken al vliegende duidelijk de luwte op om even later met vol de wind op de kop de dijk over te steken. Niet alleen Spreeuwen maar ook massa’s Vinken trekken over. Vaak bevinden zich meerdere Kepen in hun gezelschap en soms ook enkele Veldleeuweriken. De Veldleeuweriken horen en zien we later ook aparte in groepjes overkomen. Het uur dat we ons op deze plek ophouden zien we voortdurend, met slechts korte tussenposes, vogels in westelijke, of iets meer zuidelijke richting overvliegen. We kijken elkaar aan: ”Dit is vogeltrek!!”

Het stopt echter niet als we de dijk verlaten. We hangen nog een ruim een half uur in het gebied onder aan de dijk rond en zien er steeds vogels over vliegen. Maar ook later op de dag, verder noordelijk langs de Zeeuwse en Hollandse kust zien we steeds groepen Spreeuwen en Vinken langs de kustlijn trekken. Enorm!!

Boven het aangrenzende gebied zien we (niet trekkende,) een biddende Torenvalk en een vrouwtje Bruine kiekendief.

11.00 u. – 11.40 u. bezoek aan het Noordervroom waar enkele smalle wegen doorlopen.
Het Noordervroon achter de dijk gelegen tussen Westkapelle en Domburg is een omvangrijk plas-drasgebied. Kreekresten, een bos, plassen, slikrandjes en schorren vormen een bijzonder vogelgebied. Op de kale eilandjes in de plassen broeden in het voorjaar tientallen Kokmeeuwen, Dwergsterns, Visdiefjes en Kluten. Ook plevieren en strandlopers (en zwaluwen 's zomers) zijn altijd wel aanwezig. De plassen en rietkragen zelf zorgen nogal eens voor verrassingen. In het terrein broeden diverse soorten ganzen, eenden en fuutachtigen. Ook Lepelaars, Kleine zilverreigers en allerlei soorten steltlopers zijn veelgeziene gasten. In de graslanden zitten Veldleeuweriken, kwikstaarten en Graspiepers. In de restanten van het bos broedt onder meer de Buizerd en wonen reeën. De wegbeplanting rondom biedt zeker in voor- en najaar schuilgelegenheid en voedsel vele soorten vogels.
(Informatie van website; VVV Zeeland.)
Noordervroon bij Westkapelle met de vuurtoren en de telpost op de achtergrond.


Grote aantallen Kieviten ploseling in de lucht boven Noordervroon.
Voorbij de Stormvloedkering gaan we direct rechts in de velden onder de dijk langs de Oosterschelde op zoek naar Rotganzen. Een groepje van enkele exemplaren wordt aangevuld met aanvliegende soortgenoten. Ze komen voornamelijk uit de richting van de Oosterschelde waar het water opkomende is. Met prachtig licht zoeken we door een heldere telescoop naar de hier gemelde Zwarte Rotgans (Branta branta nigricans.) Niet verwacht, werd deze ondersoort van de Rotgans vrij snel gevonden. De duidelijk afwijkende kenmerken; brede witte halsvlek, grijs-zwarte rug en buik en witte flanken vallen echt op. De vogel maakt een contrastrijke indruk.

Langs landschappelijke schoonheden rijden we via Burghsluis en de Koudekerkse inlaag door Moriaanshoofd naar de Prunjepolder, een onderdeel van ”Plan Tureluur”. Al vanaf de weg zien we dat er veel vogels aanwezig zijn. Pas langs de Schelpweg kan de auto aan de kant gezet worden. Er zitten echt enorme hoeveelheden vogels. Helaas maakt het tegenlicht het onmogelijk alles te herkennen. Het is wel duidelijk dat er talloze Smienten en steltlopers zijn. Aan het einde ontdekken we 1 Kluut en gigantische rijen Goudplevieren, wel 2000!Foeragerende Smienten in de Prunjepolder.

Een Slechtvalk strijkt neer in het midden. Als de rust is weergekeerd zit hij parmantig tussen de Wilde eenden. Met de telescoop is te zien dat de eenden op een veilige afstand van de roofvogel blijven.


Rosse grutto's en Scholeksters op de Brouwersdam.

De Brouwersdam is de volgende stop. Het is er behoorlijk druk met auto’s en kampers. We nemen ruim te tijd om de dijk en de aangrenzende Noordzee af te struinen naar de vogels. Steenloper, Brilduiker, Middelste zaagbek, Eider, Zilverplevier, Grote mantelmeeuw, Grote stern, Fuut, Geoorde fuut, Paarse strandloper, Drieteenstrandloper, Rosse grutto en een Roodkeelduiker kwamen we onder andere tegen. In de monding van de uitlaat van het Grevelingen bevinden zich 2 zeehonden. Een er van, maakt wat verderop sprongen boven het water.


En dan vliegen ze op !


Rond 16.00 u. Beginnen we aan de terugtocht naar Tilburg en komt er langzaam maar zeker een einde aan deze prachtige dag die rijkelijk bedeeld was met mooi weer en vogels(76 soorten.)


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .Geen opmerkingen:

Een reactie posten