zaterdag 3 november 2012

10-Daagse fietstocht; dag 8Een impressie van een 10-daagse fietstocht vanuit Midden-Brabant langs Zeeuwse en Hollandse kusten, het Markermeer en het IJsselmeer met aan het einde een verblijf van enkele dagen op het eiland Texel. Van vrijdag 20 tot zondag 29 juli 2012.De veerhaven bij 't Horntje op Texel.Ad Kolen

Vrijdag 27 juli 2012:

Het weer:
In de ochtend bewolking met een matige wind, in de middag zonnig en na 16.00 u. weer bewolkt met rond 18.00 u. wat regen. Daarna weer zonnig, de maximumtemperatuur loopt wel op tot 26°C. (Vandaag minder wind dan gisteren.)

De route: Het zuidelijk deel van Texel doorkruist op de fiets vanaf de camping bij Den Hoorn.
Den hoorn, De Geul, Mokbaai, de Petten, het Hoorntje, Oudenschild en via Den Burg terug.

De gereden afstand vandaag:
33 km.

Overnachting:
SVR camping Zym
Fonteinsweg 8-10  /  1797 RK  Den Hoorn Texel
0222-319600  /  bgg 06- 30944313.

Waargenomen vogels: 
30 Vogelsoorten waaronder Eiders, Goudplevieren, Rosse grutto’s en Grote sterns.

Wil een beetje uitslapen maar de zang van een Houtduif (Columba  palumbus) maakt me tegen 07.00 u. wakker.

Op pad:


Kunstige vogels in het dorp.


10.10 u. Weggereden richting Den Hoorn. Het is ondertussen wat bewolkt geworden.


Kunstige eendvogel in het centrum van Den Hoorn.


10.40 u. Den Hoorn.


Oogsten van narcissenbollen.


11.20 u. Langs de Mokweg bij Den Hoorn worden narcissenbollen machinaal geoogst. Eerst zijn de rijen bollen blootgelegd. Met de hand worden ze aan het begin van de rij wat opgeschoven daar de machine ze anders, dit eerste stuk, niet kan pakken. De machine, voortbewogen door een trekker, schept de rijen bollen op. Via een band en horizontale roosters worden ze door schudbewegingen ontdaan van het vele zand. Twee mensen staan boven op ze te ontdoen van de meeste troep die er tussen zit. Dat belanden ze in grote metalen vierkante manden. ”Een goede oogst” Volgens de boer. ”Veel regen, niet te warm, dat moet je hebben op dit zand!” Er liggen dan ook veel bollen in de rijen. De mand achter de machine is snel vol.


Een goede oogst dit jaar.


12.10 u. De Geul. Circa 120 Lepelaars (Platalea leucorodia,) waaronder vele jongen vogels. Honderden Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) waaronder broedende en jongen.

Het afwisselende duingebied De Geul ligt op het zuidelijke deel van Texel. Aan de rand van de Geulplas is een Lepelaarkolonie, die goed te zien is vanaf het uitkijkpunt aan de Mokweg. Verder zijn er rond de Geulplas uitgestrekte rietvelden die veel vogelsoorten herbergen. Er broeden ook fikse aantallen Aalscholvers.


Grote aantallen vogels in de Mokbaai, zoals massaal opvliegende Rosse grutto's'.12.28 u. Mokbaai; Heel veel Wulpen (Numenius arquata), Kleine mantelmeeuwen (Larus graellsii) en Zilvermeeuwen (Larus argentatus), Bergeenden (Tadorna tadorna) en Rosse Grutto’s (Limosa lapponica.) Ook enkele Grote Mantelmeeuwen (Larus marinus), 2 Goudplevieren (Pluvialis apricaria) en 4 Steenlopers (Arenaria interpres.) De laatste 2 vogelsoorten zijn nog merendeels in zomerkleed.Heel veel vogels in de Mokbaai.


De Mokbaai is een baai in het zuiden van Texel, tussen De Hors en 't Horntje. Het is het restant van een vroegere waterweg, het Spanjaardsgat, die in de 18e eeuw verzand is. De baai bestaat nu voor een groot deel uit kwelders en valt bij eb bijna volledig droog. Het is dan een belangrijk foerageergebied voor watervogels. Rond de baai liggen verschillende vogelreservaten, zoals de Geul, de Petten en 't Stoar, die deel uitmaken van het natuurgebied Nationaal Park Duinen van Texel. Aan de Mokbaai ligt ook het militair oefenterrein de Joost Dourleinkazerne.


Grasklokje - Campanula rotundifolia.

Voor 12.00 u. is het al weer zonnig en warm, er staat veel minder wind dan gisteren. Foto’s gemaakt van grasklokje en echte walstro. Die van de laatste zijn niet gelukt.


De Mokbaai met de aankomende veerboot.13.35 u. Terug via de Mokweg. Nog een even een blik op de Geul.Steenlopers in zomerkleed langs De Petten.

14.04 u. De Petten. Enkele tientallen Grote sterns (Sterna sandvisencis) bevinden zich hier over het gebiedje verspreid. Deze vogelsoort broedt hier naar ik me herinner. Sinds 2004 lees ik later. Dit jaar broedde een recordaantal Grote sterns op Texel; 2900!

 Ruim 220 Goudplevieren in zomerkleed, prachtig!

De Petten is een gebied van Natuurmonumenten ook in het zuiden van het eiland. Het bestaat uit brakke plassen en eilandjes. De eilandjes worden in de winter van alle begroeiingen ontdaan en regelmatig van nieuwe schelpen voorzien. Er broeden dan ook Kokmeeuwen, Bontbekplevieren, Visdieven, Noordse sterns, Dwergsterns, Grote sterns en Kluten. 

Een ijsje gegeten bij het havenrestaurant.

15.15 u. Verder langs de Waddenzee gereden richting de havenplaats Oudeschild. Vijfentwintig ruiende Eiders (Somateria mollissima) op de Waddenzee. Een jonge Grote mantelmeeuw; de bovenzijde van de vleugels zijn merendeels donker maar de vogel is nog duidelijk als juveniel te herkennen.


Zeeraket - Cakile maritima.


Rond 16.00 u. neemt de bewolking weer toe. Zeeraket op de rand van de Waddendijk.Visserschepen in de haven van Oudeschild.


16.27 u. Oudeschild.
Het Zeemanskerkje bezocht. Er is een rommelmarkt en er worden gebreide spulletjes te koop aangeboden door ouder dames en heren van het kerkgenootschap.


Het Zeemanskerkje in Oudeschild.

Het Zeemanskerkje werd anno 1650 voltooid en in gebruik genomen. Het kreeg zijn speciale benaming door het grote aantal zeelieden dat de zondagse eredienst bijwoonde. Het waren opvarende van de schepen die, soms in groten getale op de rede van Texel nabij ’t Schild een veilige ligplaats kozen. Dat gebeurde voor een laatste bevoorrading (drinkwater) of in afwachting van een gunstige wind om via het Marsdiep het zeegat te kiezen.  De toeloop was zelfs zo groot, dat het in 1740 nodig werd gevonden de kerk te verruimen met een uitbouw aan de noordzijde.


17.50 u. Terug bij de tent. Onderweg een beetje regen gehad.

Rond 18.30 u. is het weer droog en schijnt de zon enige tijd waarna de bewolking weer toeneemt


Reacties naar adkolen@kpnmail.nlKijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark  
                 http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten