zaterdag 3 november 2012

10-Daagse fietstocht; dag 3


Ad Kolen


Een impressie van een 10-daagse fietstocht vanuit Midden-Brabant langs Zeeuwse en Hollandse kusten, het Markermeer en het IJsselmeer met aan het einde een verblijf van enkele dagen op het eiland Texel. Van vrijdag 20 tot zondag 29 juli 2012.

Zondag 22 juli 2012:

Het weer:
Licht bewolkt, maar heel de dag is het overwegend zonnig. In de middag wat meer bewolking. Zwakke tot matige wind, tot 21°C.

De route: Veere – Hoek van Holland.
Vanaf Veere LF1b (de kustroute) gevolgd over de stormvloedkering. Daarna direct rechtsaf de dijk langs de Oosterschelde volgende tot de Flauwers en Weevers inlaag (vogelgebied.) Dan naar Moriaanshoofd, langs de Prunjepolder (vogelgebied) en via Ellemeet weer de route op over de Brouwersdam, de Stormvloedkering en de Haringvlietdam. Om uiteindelijk via de gewijzigde kustroute LF1 over de Maasvlakte en met een boot in Hoek van Holland te recht te komen.

De gereden afstand vandaag:
121,97 km.

Overnachting:
Camping ’Hoek van Holland’
 Wierstraat 100  3151 VP Hoek van Holland         
Tel: +31 (0)174-382550   E-mail: info@campinghoekvanholland.nl

Waargenomen vogels: 
54 Soorten, waaronder Bruine kiekendief 2, Kluut 100, Groene specht 4 en Kleine karekiet 5.

Op de camping tijdens het inpakken de zang gehoord van 2 Holenduiven (Columba oenas), 1 Houtduif (Columba  palumbus), 1 Winterkoning (Troglodytes troglodytes) en 1 Groene specht (Picus viridis).

Op pad:
07.25 u. weggereden, ik heb er weer zin in ! Een mooie maar lange tocht voor de bocht. Door de uitgevoerde Deltawerken, ten gevolge van de Watersnoodramp van 1 februari 1953, is het mogelijk over de verschillende afsluitingen de Zeeuwse kustlijn te volgen tot in Zuid-Holland.

Met hier en daar een stukje bos en wat bomen tot aan het Veerse gat, waar het verder vrij open is, nog wat vogels gezien: 3 Turkse tortels, 6 Houtduiven en 2 Groene spechten.

Langs het Veerse meer gaat LF1b richting het noorden om bij Breezand via de Veerse dam naar Noord-Beveland over te steken. Met het Veerse meer aan de rechterkant en de Noordzee links van me. Na een stukje over dit voormalige eiland is de Stormvloedkering de volgende afsluiting van een van de oude zeearmen.

Deltaplan:
Het oorspronkelijke Deltaplan, vastgelegd in de ”Deltawet” van 1958, omvatte de afsluiting van 4 zeearmen; het Veerse gat, de Oosterschelde, het Brouwershavengat en het Haringvliet. De Westerschelde en de Nieuwe waterweg zouden open blijven. Tegen het afsluiten van de Oosterschelde kwamen veel protesten zodat het kabinet in 1974 liet uitzoeken of de afsluiting met een waterdoorlatende dam mogelijk was. Om zo de enorme biologische rijkdommen en de landschappelijke schoonheid van dit getijdengebied veilig te stellen. Na politiek roerige tijden werd uiteindelijk in 1977 besloten om een stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde te bouwen die met schuiven de eb- en vloedstroom kan afsluiten. Een extra kostenpost van 3,5 miljard gulden. Hoewel een tijd van economische teruggang zich langzaam ontplooide maakte blijkbaar de economische groei van de jaren vijftig en zestig zonder al te veel offers mogelijk dit ambitieuze plan uit te voeren.

De Stormvloedkering bestaat uit stukken dijk met daartussen op 3 plaatsen rijen schuiven die de Oosterschelde geheel af kunnen sluiten bij gevaarlijke situaties. Normaal, net als nu stroomt het water gewoon 2 keer per etmaal de Oosterschelde in en uit. Deze doorlaatbare afsluiting heeft natuurlijk wel invloed op de getijdenbewegingen, 25 % is weggevallen.
Om 08.24 u. rij ik de stormvloedkering op. Bij de schuivenrij is duidelijk te zien dat het laag  water aan het worden is.  Het water stroomt dan ook met geweld door de openingen naar de Noordzee. Voorbij de 1e serie schuiven is een sluis, die ligt nu vol met tientallen zeilboten die de zee opgaan. Broedende Zilver- en Kleine mantelmeeuwen in de duinen tussen de 1e en de 2e rij schuiven.


Even rusten en ontbijten bij heerlijk weer en een bruisend uitzicht!


Stevig door gereden tot nu. Even na negen uur is het toch tijd voor een ontbijt op een muurtje even voorbij de 3e opening met uitzicht op de schuiven en het snel uitstromende water. Hoewel de Deltawerken enorme gevolgen voor natuur en milieu veroorzaakt hebben is het toch een ervaring om de verschillende unieke waterbouwwerken van dichtbij te zien. Hoewel ik hier al eerder gefietst heb is het toch een indrukkende ervaring om boven de schuiven te rijden. Vooral nu het water er door hoort stromen.

Direct na de stormvloedkering wijk ik af van LF1b om t rechtsaf de dijk langs de Oosterschelde te volgen. Meerdere zingende en baltsende Graspiepers op de groene dijken. De opzet is om via enkele bekende ”vogelplekken” te rijden’; De Koudekerkse inlaag (Plompe toren), Schelphoek en de Flauwers- en Weeversinlaag.


 Het verblijf van een kreeftenvissers onder aan de dijk langs de Oosterschelde.


Sinds de ondergang van het dorp Koudekerke tussen 1550 en 1600 is de rustiek ogende voormalige kerktoren een eenzaam maar standvastig baken aan de zuidrand van Schouwen.


Koudekerkse inlaag.

Een inlaag ligt tussen 2 dijken waaruit klei gehaald is om deze aan te leggen of te versterken. Het door sijpelend kwelwater is meestal zout, wat te zien is aan de planten die er groeien. Een uniek stuk Zeeuws landschap.

Naast vogelrijk zijn randen van de Oosterschelde landschappelijk om te ”snoepen”. Aan het einde van de Flauwers en Weevers inlaag ligt de bij vogelaars bekende uitspanning ”De Herenkeet”. Daar is het na een koude winterse tocht door vogelland Zeeland goed bij komen bij een kop vissoep en een borrel. Vandaag rij ik er helaas aan voorbij! Maar eerst geniet ik van een groep van meer dan 100 Kluten (Recurvirostra avosetta) die op een hoger plekje met de poten in het water staan!

Van hieruit pal naar het noorden tot het gehucht Moriaanshoofd. Achter de molen rij je zo de schelpweg op langs de Prunjepolder, een onderdeel van het natuurontwikkelingproject ”Plan Tureluur”. Het natte landschap van het begin van de vorige eeuw heeft men hier zo veel mogelijk hersteld! Een rijk vogelgebied en opvang van ganzen en ander watervogels.


                                                                      De Prunjepolder.

De Prunjepolder ziet er nu, uiteraard, heel anders uit dan in de winter. Veel groen en geel, van het Jacobskruiskruid en er grazen koeien. Op wat ganzen na is het aantal vogels echter beperkt vandaag.

Verder langs de Schelpweg klinkt de zang van Veldleeuweriken en boven het kleine dorp Ellemeet hoor je het gieren van vele Gierzwaluwen. Kwart over twaalf wordt de Brouwersdam bereikt. Deze dam sluit het Grevelingen aan de Noordzeezijde af. Vooral de hier vooraan gelegen spuisluis die water in-  en uitlaat is een geliefde vogelplek. Vaak worden er ook zeehonden gezien die vissen trachten te vangen, vooral in het uitstromende water.


                                                        Drukte op de Brouwersdam.

De Brouwersdam is blijkbaar en recreatieve attractie in de zomer, het is erg druk op dam. Het eerste stuk, tot voorbij de in- en uitlaat van het Grevelingen, staat het vol met campers, caravans en auto’s!

Vanaf de hoogte van Port Zélande pak ik LFb weer op. Het fietspad loopt hier over het hoogste punt van de dijk, waarbij er zicht is zowel op de Noodzee als op het Grevelingen. Veel watersporters, in allerlei vormen zijn actief op het Grevelingen. Het water van de Noordzee is strak met her en der verspreidt grote en kleine rimpelvelden.

Volg de route verder maar wijk waarschijnlijk toch wat af daar ik de vuurtoren passeer. Die staat, uiteraard in de duinen, bij de Groendijk bij Ouddorp.

Vuurtoren Westdorp:
De vuurtoren Westdorp op Goeree heeft het sterkste licht van de Nederlandse vuurtorens. Gebouwd 1947-1948. De vuurtoren had een voorganger die gebouwd werd in 1912 en op 5 mei 1945 werd door de Duitsers vernietigd. Hiervoor had er een gietijzeren toren gestaan die in 1862 werd gebouwd. In de huidige vuurtoren is een officiële kustwachtpost gevestigd die elk half uur een weersverwachting uitgeeft.


                                                                 Goedereede haven.


Via Ouddorp naar Goedereede waar ik in historische haven op een terras geniet van een koud biertje met een lekkere salade bij heerlijk weer.
Via Havenhoofd de Haringvlietdam over, deze sluizen zie ik voor het eerst van dichtbij.

Op Voorne, het 2e Zuid-Hollandse eiland blijf ik de route volgen. Ik passeer echter bv. Rockanje, wat niet op de route op mijn kaart ligt. De richting, door de duinen van Oost-Voorne, staat me wel aan, dus blijf ik de route maar volg, met steeds meer argwaan. Als ik door de duinen helemaal door aan het rijden ben en langs water kom met veel grote industrie op de andere oever, besef ik dat dit een nieuwe (deel) route is. Geen zin om helemaal terug te rijden, terwijl ik volgens mijn richtingsgevoel helemaal de tegenovergestelde richting in rij, blijf in de bordjes volgen. De duinen uit bereik ik groot open industriegebied, de Maasvlakte als later blijkt. Onbegrijpelijk blijf ik (wel sporadisch) bordjes van de route LF1b tegen komen.                                                                       De Maasvlakte.


Raad vragende aan een fietser uit de tegengestelde richting word ik een stuk wijzer en kan mijn plan aanpassen. Dit is de Maasvlakte, met daaraan grenzende de recentelijk gerealiseerde 2e Maasvlakte. Om mijn doel te bereiken, via Vlaardingen naar Delft is de enige mogelijkheid, terug te rijden. Het is ook mogelijk, stelt de man voor, om op verder op de Maasvlakte het veer naar Hoek van Holland te nemen. Terug rijden is nog een flink eind en dan ben ik voorlopig ook nog niet in Delft.2e Maasvlakte.


Dus rij ik door en zoek in Hoek van Holland wel een camping, volgens de kaart is er daar ook een. De kaart is overigens behoorlijk verouderd. Hoewel hij van 2008 dateert is dit deel van deze kustroute helemaal nieuw (meer rechtgetrokken langs de kust) en zijn gezien de soms grotere afstanden, ook andere routes aangepast. Blijkbaar is mijn metertje niet defect maar zijn routes gewijzigd!


                                                      Een bloemenzee in de bermen.


Het is nog wel 25 minuten rijden naar het vertrek punt van het veer. Ik passeer het informatiecentrum van de 2e Maasvlakte en grote industrie met in de berm langs de weg massaal Jacobskruiskruid en een plant met paarsblauwe bloemen, het gewone slangenkruid.

17.42 u. Verder de weg volgende naar het vertrekpunt van de RET Fast Ferry naar Hoek van Holland staat de LF1a route met bordjes aan geduid tot daar!

18.13 u. Aankomst bij het vertrekpunt van het veer naar Hoek van Holland. Volgens het bord is de boot juist weg, 18.11 u. Vanwege uitgevallen vaarten komt de boot al voor 19.00 u. en vaart direct weer weg. De fikse boot vaart alleen voor mij met 2 personeelsleden aan boord. De kosten zijn 3,30 euro.Enorme containerschepen in de haven.

 In een half uurtje varen we door het havengebied van de Maasvlakte, een enorm gebied. Grote containerschepen varen er of worden geladen of gelost.19.45 u. Na enige zoeken en vragen aangekomen op camping ’’Hoek van Holland’, een gigantisch grote camping met heel veel stacaravans maar ook nogal wat plaatsen voor tenten, en caravans natuurlijk.

De camping staat overvol met vooral kleine tentjes van de deelnemers van de ’Strand 6-daagse’ die hier morgen van start gaat! Ik ga op mijn tent opzetten op wat ze noemen een ’natuurkampeerterrein’ aan de andere kant van een fietspad. Het is er wel groen, kleine veldjes en stroken tussen bomen en struiken. Maar het nabijgelegen kruispunt produceert veel verkeerslawaai.

Er is geen douche- en wasgelegenheid en maar 1 toiletgebouwtje. Het staat er ook erg vol. Er verder geen last van gehad. Het veel geluid producerende openingsfeest is tijdig afgelopen. De muziek, techno of iets denk ik, is zeer hard en niet om aan te horen, dus snel ben ik er weer weg!

Slaap als een roos na een lange maar mooie dag!


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .Geen opmerkingen:

Een reactie posten