zaterdag 3 november 2012

10-Daagse fietstocht; dag 9


Een impressie van een 10-daagse fietstocht vanuit Midden-Brabant langs Zeeuwse en Hollandse kusten, het Markermeer en het IJsselmeer met aan het einde een verblijf van enkele dagen op het eiland Texel. Van vrijdag 20 tot zondag 29 juli 2012.

  
Ad Kolen

Zaterdag 28 juli 2012:

Het weer:
Boven verwachting nog een mooie dag gehad; wat lichte bewolking, nauwelijks wind en veel zon met een temperatuur die oploopt tot wel 25°C. Na 16.00 u. wordt het bewolkt, maar tot 20.30 u. blijft het droog waarna er regen valt. 

De route: Het Noordelijk deel van Texel doorkruist op de fiets vanaf de camping bij Den Hoorn.
Direct vanaf de camping naar Westerslag gereden en verder de duinen gevolgd langs Ecomare en de Koog. Door de Nederlanden en langs de Muy naar de Slufter en verder over het fietspad naar De Cocksdorp. Langs de waddendijk naar Oudenschild en via Den Burg terug naar de camping.

De gereden afstand vandaag:
51,74 km.

Overnachting:
SVR camping Zym
Fonteinsweg 8-10  /  1797 RK  Den Hoorn Texel
0222-319600  /  bgg 06- 30944313.

Waargenomen vogels: 
49 Vogelsoorten, waaronder meerdere soorten die nog merendeels het zomerkleed dragen zoals Goudplevier, Kanoet, Bonte strandloper, Steenloper en Rosse grutto.

Op pad:

09.35 u.
Weggereden vanaf de camping.

De duinen bij wewsterslag met veel kamperfoelie.

10.00 u. Duinen Westerslag, overal bloeiende kamperfoelie in dit deel. Ook staat er veel blad van rozen, het duinroosje(Rosa pimpinellifolia) met name. Alleen blad, ze bloeien niet meer, vruchten kan niet ontdekken. In juni geuren ze heerlijk als ze in bloei staan en sommige duinen er wit van zien. De kleine bottels zijn bruin en later bijna zwart. Mogelijk om dat ze zo donker zijn, zijn ze me  niet opgevallen. Er staan ook veel bramen, waaronder met rijpe vruchten, die een beetje dof er uit zien (Dauwbramen Rubus caesius.)Kamperfoelei.

10.15 u. Het strand van Westerslag is nog uitgestorven, maar de exploitanten zijn er klaar voor!
Het strand van Westerslag klaar voor de badgasten.

Verder langs de duinen, richting De Koog staat weer volop Kamperfoelie in bloei. Hier staan ze onder gemengd vrij open bos en klampen zich vast aan de vele braamstruiken.Ook in de bossen, in de Blekervallei, volop kamperfoelie.

 
Even in de Winkel van Ecomare gekeken maar rij snel weer verder. De Koog laat ik links liggen en rij er via het fietspad langs.


De Nederlanden.

 

 11.14 u. De Nederlanden.
15 jonge Galoways even achter het hek aan het begin van het gebied. Een Bruine kiekendief in conflict met een Zwarte kraai. Delen van dit gebied, voorheen heide en grasland, zijn geplagd!


De strakke sloot rechts van de weg, eens gegraven om het gebied te ontwateren, is geheel vergraven. Onregelmatige verbredingen, meanders en stuwen wisselen elkaar af. Een vaste stuw is van stenen gemaakt. Het gebied heeft in heel zijn lengte, tot voorbij het boswachtershuisje bij de Muy, een veel meer natuurlijk uiterlijk gekregen. Verderop meer Galoways, ook dit zijn jonge beesten. Rechts grazen schapen.

Van weiland naar natte duinvallei

De duinen op Texel hebben een verjongingskuur ondergaan. Met behulp van het Europese financieringsprogramma LIFE Nature, hebben Staatsbosbeheer en zijn samenwerkingspartners de afgelopen vijf jaar gewerkt aan duinherstel.

Op Texel heeft het LIFE Duinen project plaatsgevonden in De Nederlanden, het voormalige landbouwgebied in natuurreservaat De Muy, onderdeel van het Nationaal Park Duinen van Texel. In een groot gebied van de Nederlanden is de voedselrijke bovenlaag verwijderd. De centrale sloot is veranderd in een slingerende slenk. Door de afwateringssloten te dempen, kan de grondwaterstand stijgen. Zo komen zeldzame planten, zoals de moeraswespenorchis hopelijk terug. Doordat het gebied inmiddels al veel natter is dan voorheen, is de Kluut alweer gesignaleerd. Tijdelijk is de kale bodem ook geschikt broedgebied voor de Kleine plevier.

Er zijn enkele weilanden bewaard gebleven om de cultuurhistorische geschiedenis van de ontginningen op Texel zichtbaar te houden. Een kudde Galloways (een Schots runderras) is de nieuwe bewoner van het gebied. Samen met de schapen die al in een deel van het gebied liepen, moeten ze voorkomen dat het gebied weer dichtgroeit met struiken en bomen.
 
Strandduizendguldenkruid in een nieuw afgegraven deel van de sloot. Deze prachtig kunnen fotograferen. De Grauwe ganzen die hier grazen zijn toch vrij tam. Een familiegroepje (7 stuks) blijven op circa 30 meter afstand van af het pad waar ik over loop, gewoon zitten. 
Tenminste 4 Grauwe vliegenvangers op de struiken langs het pad.

13.00 u. Op de hoogte van de Muy verblijven veel Grauwe ganzen. In een kleine plas langs het de zandweg; Badende Kneuen, maar ook Graspiepers en een Witte kwikstaart langs het water. En de enige waargenomen Zomertortel. De vogel zingt!
13.20 u. De Slufter; veel prachtig, paars bloeiend, Lamsoor (foto.)


 14.15 u. Er is een vliegshow gaande op ’Texel Airport’. Heel de dag zijn er vliegtuigen in de lucht, veel oude exemplaren. Bij de overgang naar de Slufter zitten tientallen mensen op de duinen te kijken.

Verder gereden over het fietspad langs de duinen naar de Cocksdorp.De Waddendijk bij De Cocksdorp.


14.40 u. Nabij de Cocksdorp tientallen Kleine mantelmeeuwen en Grauwe ganzen op een plas.

15.00 u. De Cocksdorp; wat gegeten en gedronken.

15.20 u. Verder, terug langs de Waddendijk.

15.45 u. Buitendijks aan de Waddendijk liggen ’De Schorren’. Vanaf de dijk zijn vele duizenden vogels te zien o.a. Steenlopers (75+), Goudplevieren (100+), Bruine kiekendief (1),  Lepelaars (170), Aalscholvers, en Eiders. Heel ver weg zijn na goed speuren flinke aantallen Rosse grutto’s te zien. Samen met een boswachter ontdek ik 2 Kanoeten.

Bij de Rosse grutto’s is het niet zo opvallend maar de Steenlopers, de Goudplevieren en de Kanoeten bevinden zich duidelijk nog merendeels in het zomerkleed. Prachtig is dat! In de winter in Zeeland zien we daar niets van, dan zijn deze soorten in het meer sombere winterkleed.

16.45 u. Utopia, een binnendijks gebied, nieuw voor mij! Uit het noorden komende ligt het direct voorbij De Schorren aan de binnenkant van de Wandeldijk.


Utopia
Utopia is een prachtig, binnendijks vogelgebied aan de oostzijde van Texel. Hier broeden Grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied. Het is een belangrijke vluchtplaats voor vogels. Bij spring- of stormvloed vluchten de vogels van de kwelders De Schorren en de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. Door de stijgende zeespiegel zijn deze vluchtplekken hard nodig. Natuurmonumenten heeft in 2010 en 2011 het grasland omgevormd tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken. In Utopia zijn waterpartijen en eilandjes aangelegd die het gebied bij extreem hoogwater tot een aantrekkelijke uitwijkmogelijkheid maken voor steltlopers. Elk jaar maakt Natuurmonumenten met vrijwilligers de schelpenstrandjes schoon, zodat de Grote sterns er kunnen broeden. In de rietkragen van Utopia leven vogels zoals Kleine karekiet, Baardmannetje en Bruine kiekendief. ’s Winters eten Rotganzen en Smienten op de graslanden. ’s Zomers is Utopia het broedterrein voor weidevogels.Tientallen Bonte strandlopers, Bontbekplevieren(3) en veel Noordse Sterns.

Verderop heel veel Bonte strandlopers, Rosse grutto’s  en nog veel meer Tureluurs.Een vrouwtje Wilde eend met een pul in Wagejot..17.20 u. Wagejot.

17.38 u. Een verdwaalde Grote bonte specht daalt neer tegen een paaltje langs de Waddendijk (binnendijks.) Heel de omgeving is hier open, geen bomen dus om tegenaan neer te strijken.

Minkewaal; Er scharrelt een Grauwe gans rond met een kapotte vleugel. Er is een Oeverzwaluwwand waarvan enkele gaten bezet zijn.

Langs Ottersaat.

18.45 u. Oudeschild centrum.

In Den Burg op een terras wat gegeten.

20.30 u. Terug op de camping, daarna gaat het regenen. Een prachtige dag, op mijn gemak van het eiland en de vogels genoten.


Mijn tentje tussen de toercaravans met forse voortenten.

 

Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    
                        http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .Geen opmerkingen:

Een reactie posten