zondag 28 januari 2018

Bloeiend speenkruid in het Noorderbos


Zondag 28 januari  2018, 08.30 u. – 12.00 u.
Wisselende lichte tot zware bewolking met een weinig zon, matige wind, 9°C tot 11°C.


 Vogeltelling in het Noorderbos door Ad Kolen.


Op een beschutte plek, achter een dijkje, staan enkele gele bloempjes van het speenkruid te pronken. Een nog iets aarzelende zanglijster zingt zijn lied in het deel aan de Kalverstraat. Gisteren er al een in de nabije omgeving gehoord. In de opening van de Nestkast op de TV-toren zit een slechtvalk. Het voorjaar biedt zich al aan!  Maar de winter is nog niet helemaal voorbij. In een groep van 42 vinken bevinden zich (tenminste) 2 kepen, die hier overwinteren.Vogels
Fuut
2
Aalscholver
3
Blauwe reiger
1
Grote Canadese gans
16
Nijlgans
3
Krakeend
9
Wilde eend
42
Soepeend
3
Buizerd
3
Meerkoet
6
Houtduif
2&1b
IJsvogel
1
Groene specht
1
Winterkoning
2&2z
Roodborst
2z
Merel
3
Zanglijster
1z
Matkop
1r
Pimpelmees
7&1z
Koolmees
10&7z
Boomkruiper
3
Gaai
3
Kauw
2
Zwarte kraai
4
Spreeuw
13
Vink
44
Keep
2
Groenling
5
Aantal vogels
205
Aantal vogelsoorten
28

 
 
 


Voor het broedseizoen begint worden nog beheersmaatregelen uitgevoerd. Enkele percelen eiken (ruim 25 jaar oud) worden gedund. Ook een stuk berkenbos wordt onderhanden genomen. In het aangrenzende oudere bos zijn meerdere naaldbomen met de storm van vrijdag omgewaaid. Ook in de eikenbossen ligt het een en  ander om!
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl