zaterdag 3 november 2012

10-Daagse fietstocht; dag 10


Een impressie van een 10-daagse fietstocht vanuit Midden-Brabant langs Zeeuwse en Hollandse kusten, het Markermeer en het IJsselmeer met aan het einde een verblijf van enkele dagen op het eiland Texel. Van vrijdag 20 tot zondag 29 juli 2012.De Mokbaai bij laag water met de aankomende veerboot op de achtergrond.

Ad Kolen

Zondag 29 juli 2012:

Het weer:
Zon en buien.


 De Mokbaai.De route: Den Hoorn – Tilburg.
Van de camping bij Den Hoorn langs de Geul en De Petten naar de veerhaven gefietst. Met de boot naar Den Helder en met de trein terug naar Tilburg.


Daaag Texel !De gereden afstand vandaag:
26,66 km.

Gereden afstand tijdens geheel de tocht:
694,25 km.

Op pad:
De dag begint met zon en er vallen al snel flinke buien. Zo ook tijdens (08.30 u.) het opbreken van de tent valt er regen. Daarna breekt het weer open.

09.50 u. Gepakt en gezakt van de camping weggereden. Nabij de Witte weg bij Den Hoorn; 4 hazen.

Een groep (55+) rondzwervende Huismussen (Passer domesticus).

10.30 u. De Geul: Dichtbij, de eerste en enige waarneming van Blauwe kiekendief (Circus cyaneus.) Het is een vrouwtje die cirkeld in de lucht.De Petten - Texel.
11.08 u. De Petten; Een Stormmeeuw (Larus canus) met een naar voedsel bedelend jong.

12.00 u. De boot naar Den Helder.
Meest Kleine mantelmeeuwen (Larus graellsii), Zilvermeeuwen (Larus argentatus), Kokmeeuwen (Larus ridibundus) en enkele Kauwen(Corvus mondela) vliegen met de boot mee om brood op te pikken wat de passagiers over boord gooien. Even denk ik een Jager te zien, het blijkt toch een jonge meeuw te zijn.

12.20 u. Aankomst in Den Helder.

16.45 u. Weer thuis in Tilburg!Duiven, Kleine karekieten en Groene spechten.

Fervent tellen en inventariseren is een belangrijk deel van het ’vogelen’ voor mij. Zelfs op vakantie kan ik het niet laten! Tijdens de voorbereidingen van deze fietsvakantie had ik me al voorgenomen al fietsende de duivenstand te onderzoeken. Ik heb zo veel mogelijk de aantallen van de 4 hier voorkomende duivensoorten genoteerd zonder er veel voor stil te staan. Daarnaast ook 2 goed te horen soorten; de Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)en de Groene specht (Picus viridis) meegenomen!

De top van de zang van de Kleine karekiet ligt in juni en loopt uit tot augustus. In juli zingt de soort nog behoorlijk. De Kleine karekiet, buiten het verblijf op Texel, tijdens alle dagen op een na, gehoord. Op dag 4, meest langs de duinen, van Hoek van Holland naar Noordwijkerhout, ontbrak deze rietvogel. Vooral op dag 2 door Zeeland werd de Kleine karekiet  veel gehoord. Op 17 verschillende plaatsen tussen Rilland en Veere klonk de bekende zang. De volgende dag, langs de Zeeuwse kustlijn en een deel van Zuid-Holland werd nog 5 maal de zang gehoord. De overige dagen steeds 2 maal.

De Groene specht zou in juli een stuk rustiger zijn dan de bv. de Kleine karekiet. De eerste 3 dagen, meest in Noord-Brabant en Zeeland, werd de soort toch wel meerdere malen per dag gehoord en gezien, respectievelijk 3 keer op dag 1, 4 keer op dag 2 en 4 keer op dag 3. De overige dagen van deze 10-daagse fietstocht ontbrak Picus viridis geheel.

Wat de duiven betreft vallen de aantallen me tegen. Hoewel dit geen diepgaand onderzoek is blijkt wel, dat met name dat Houtduiven (Columba  palumbus)  en Turkse tortels (Streptopelia decaocto), het meest voorkomen in Noord-Brabant en Zeeland. De meer open gebieden van Zuid- en Noord-Holland, waar ik meest ben doorgereden,  zijn veel dunner bevolkt met deze 2 vogelsoorten. Ook de Holenduif (Columba oenas) werd het meest gezien in grootschalige landbouwgebieden in de overgangszone van West-Brabant en Zeeland. Door de wind plat geslagen tarwevelden hebben grote aantrekkingskracht op deze 3 duivensoorten.

Het meest opvallend van dit onderzoekje is wel het ontbreken van de Zomertortel in Zeeland tijdens deze tocht. Blijkbaar gaat het met deze soort ook in Zeeland niet goed. In Midden-Brabant met name rond mijn woonplaats Tilburg ontbraken ze nagenoeg geheel dit broedseizoen. Tijdens een fietstocht door Zeeland in 2003 waren de Zomertortels nog behoorlijk talrijk. Tijdens deze 10-daagse fietstocht alleen een exemplaar gehoord op 9 in de Muy op Texel.

In totaal werden tijdens deze tocht 96 soorten vogels waargenomen. Vijf vogelsoorten werden iedere dag gezien; Kokmeeuw, Houtduif, Turkse tortel, Kauw en Zwarte kraai.

Dit was 10 dagen genieten van een ongebonden gevoel, het landschap, de vogels bij heerlijke weersomstandigheden! Zilvermeeuwen (Larus argentatus.)


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark   
              http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .

Geen opmerkingen:

Een reactie posten