donderdag 13 augustus 2015

Noorderbos; Vogeltelling 10-08-2015
Ad Kolen.


Maandag 10 augustus 2015, 07.35 u. - 10.16 u.
Lichte wisselende bewolking, matige wind, 21°C.

Vogeltelling in het Noorderbos bij Tilburg Noord door Ad Kolen.WAARGENOMEN VOGELS:

Fuut (Podiceps cristatus)                                                3 
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)                                 4
Blauwe reiger (Ardea cinerea)                                        4
Knobbelzwaan (Cygnus olor)                                          2&4j
Soepgans (Anser anser forma domestica)                     1
Grote Canadese gans (Branta canadensis)                 63
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca                                     3
Wilde eend (Anas platyrhynchos)                                   7
Buizerd (Buteo buteo)                                                     2
Fazant (Phasianus colchicus)                                         1
Waterhoen (Gallinula chloropus)                                    2
Meerkoet (Fulica atra)                                                     5
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)                      2      
Houtduif (Columba  palumbus)                                       3z    
IJsvogel (Alcedo atthis)                                                   1
Groene specht (Picus viridis)                                          1
Grote bonte specht (Dendrocopos major)                      1          
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)                                     2      
Huiszwaluw (Delichon urbicum)                                      2
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)                          6      
Merel (Turdus merula)                                                     5&2a              
Grasmus (Sylvia communis)                                           1
Zwartkop (Sylvia atricapilla)                                            1z
Fitis (Phylloscopus trochilus)                                           1
Pimpelmees (Parus caeruleus)                                       3
Koolmees (Parus major)                                                  3
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)                              1      
Gaai (Garrulus glandarius)                                              4
Zwarte kraai (Corvus corone)                                          6
Groenling (Chloris chloris)                                               2

Aantal vogels                                                               146
Aantal vogelsoorten                                                       30

Konijn (Oryctolagus cuniculus)                                        1Aan de noordrand van de plas, tegen het kleine plasje aan, bloeien meerdere witte waterlelies. Waarschijnlijk meegekomen met het vele zand dat in de jaren gedumpt is in de plas. Dat was meerdere malen afkomstig van  het schonen van vennen e.d. gezien de grote hoeveelheden wortelstokken van de gele plomp die op het water dreven.

In 2 groepen vliegen in totaal ruim 50 Grauwe ganzen over in noordoostelijke richting.

De bodem en de taluds van de Zandley langs het Moleneind worden machinaal geschoond.

Ook het ergens een verschrompelde grote parasolzwam zien staan.

Wegrijdende van de Noorderplas zie ik nog juist 63 Canadezen overvliegen en neerstrijken op het water.


Na de vogeltelling  naar planten en andere zaken gekeken tot 14.40 u.Bloemenrijke plekjes zijn talrijk in het Noorderbos, 
het aantal vlinders is echter beperkt momenteel, maar dat is niet alleen hier het geval!


Planten; struikheide, robertskruid, look zonder look, witte waterlelie, perzikkruid, grote weegbree, wilde kamperfoelie, brem, vlasbekje, rode klaver, duizendblad, witte klaver, smalle weegbree, valse kamille, grote brandnetel, kompassla, wilgenroosje, boerenwormkruid, Sint Janskruid, grote lisdodde, schermhavikskruid, bijvoet, riet, grote lisdodde, jacobskruiskruid en Canadese guldenroede.

Vlinders; Distelvinder, citroenvlinder, bont zandoogje, klein geaderd witje, oranje zandoogje en bruin zandoogje.
Een mannetje bont zandoogje is minder gevlekt en donkerder dan het vrouwtje.


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
Geen opmerkingen:

Een reactie posten