dinsdag 11 augustus 2015

Dongevallei; Vogeltelling 09-08-2015

Grote delen van de open gebieden zijn weer gemaaid. Duidelijk zichtbaar op deze foto heeft men ten behoeve van overleving van o.a. insecten en het afzetten van zaden van de vele planten die er groeien, stroken begroeiing laten staan! Toch is het wel erg vroeg, een paar weken laten zal voor de afzetting van de zaden in de nu gemaaide delen zeker uitmaken.Ad Kolen

Zondag 9 augustus 2015, 07.25 u. - 11.05 u.
Licht bewolkt, meest zonnig, matige wind, 15-25°C.

Vogeltelling in de Dongevallei, Reeshof Tilburg, door Ad Kolen.De jonge Nijlgans (Alopochen aegytiacus) al vanaf vrij jonge leeftijd alleen, 
weet  zich goed te handhaven en groeit voorspoedig op!


WAARGENOMEN VOGELS:

Fuut (Podiceps cristatus)                                                5
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)                                 3
Blauwe reiger (Ardea cinerea)                                        3
Zwarte zwaan (Cygnus atratus)                                      2
Knobbelzwaan (Cygnus olor)                                        10&1j
Soepgans (Anser anser forma domestica)                    30
Grote Canadese gans (Branta canadensis)                  43
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca                                      1&3j&1j
Krakeend (Anas strepera)                                                2
Wilde eend (Anas platyrhynchos)                                  36
Soepeend (Anas platyrhynchos forma domestica)        20&4j
Kuifeend (Aythya fuligula)                                              12&6j
Waterhoen (Gallinula chloropus)                                    10&1j 
Meerkoet (Fulica atra)                                                      19
Scholekster (Haematopus ostralegus)                              1                   
Kievit (Vanellus vanellus)                                                 42       
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)                       16       
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)                                  3                   
Houtduif (Columba  palumbus)                                        14&5z 
Turkse tortel (Streptopelia decaocto)                                 1&1z             
Oeverzwaluw (Riparia riparia)                                          15  
Winterkoning (Troglodytes troglodytes                              1       
Merel (Turdus merula)                                                       1        
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)                                           1z 
Fitis (Phylloscopus trochilus)                                             1z
Pimpelmees (Parus caeruleus)                                         6
Koolmees (Parus major)                                                    3
Ekster (Pica pica)                                                             10      
Kauw (Corvus monedula)                                                12
Roek (Corvus frugilegus)                                                   4
Zwarte kraai (Corvus corone)                                            6
Spreeuw (Sturnus vulgaris)                                             15

Aantal vogels                                                                 370
Aantal vogelsoorten                                                         32


Na de reguliere vogeltelling, tot 13.00 u. naar planten en vlinders gekeken.

Onder de bomen op het dijkje langs de Donge in het meest noordelijke teldeel zijn op verschillende plaatsen parasolzwammen te voorschijn gekomen. Dat was in de periode met veel neerslag, die ruim een week terug eindigde. De warmte erna heeft ze verschrompelt en de meeste hangen er dan ook slap bij!

Vijftien foeragerende Oeverzwaluwen boven de plas. Nog enkele nestgangen zijn bezet en regelmatig bevlogen om de jongen van insecten te voorzien. Een groepje Oeverzwaluwen achtervolgt korte tijd een overvliegende Ekster.

Kuifeenden broeden gewoonlijk vrij laat, ten opzichte van bijvoorbeeld Wilde eenden. Het broeden begint tussen half mei en half juni. Na het leggen van alle eieren wordt er 23-25 dagen gebroed. In 2011 werd op 2 juli een vrouwtje met 5 jongen gezien. Op 10 juli 2010 werd een vrouwtje met 8 jongen gezien. Op 8 juli van dit jaar werd al een vrouwtje Kuifeend met 1 jong gezien. Dan is 9 augustus wel een stuk later, maar ook mogelijk blijkbaar.

Het enkele dagen geleden uitgekomen broedsel, 6 gezonde pullen, verblijft met de moeder in een beschut plasje in het noordelijk deel van de Dongevallei. De vader bemoeit zich niet met de opvoeding, gebruikelijk bij meerdere eendensoorten. In dit plasje eerdere dit broedseizoen meerdere malen een paar Kuifeenden gezien, en nu het resultaat. De jongen zijn samen met de moeder erg actief. Ze duiken voortdurend onder water op zoek naar dierlijk voedsel. De eerste dagen eten ze meer op het water drijvende insecten. Jonge Kuifeenden zijn al binnen enkele uren in staat te duiken.

De witte waterlelie (Nymphaea alba) heeft zich vanuit de omgeving ook in een 
van de armen van de Donge gevestigd.Planten; dopheide, gewone kattestaart, jacobskruiskruid, hazepootje, echt duizendguldenkruid, avondkoekoeksbloem, smalle weegbree, grote waterweegbree, witte waterlelie, waterdrieblad, wilgenroosje, Sint janskruid, kleine leeuwetand en gele maskerbloem.

Vlinders; icarusblauwtje, atalanta, bruin zandoogje en oranje zandoogje.
Reacties naar adkolen@kpnmail.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten