dinsdag 9 februari 2016

Dongevallei; Vogeltelling 06-02-2016
Overvliegende ganzen in een mooie V-Vorm.


 
 
Zaterdag 6 februari 2016, 09.00 u. – 12.00 u.
Halfzware wisselende bewolking, matige tot krachtige wind toenemende wind,
7°C tot 9°C.

 
Vogeltelling in de Dongevallei door Ad Kolen.

 

Vogels
 
Fuut
1
Aalscholver
7
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
26
Grauwe gans
1
Soepgans
33
Grote Canadese gans
275
Nijlgans
2
Bergeend
1
Krakeend
14
Wilde eend
72
Soepeend
10
Krooneend
1v
Tafeleend
1p
Kuifeend
19
Waterhoen
10
Meerkoet
23
Scholekster
3
Watersnip
1
Kokmeeuw
75
Stormmeeuw
8
Zilvermeeuw
5 juv.
Houtduif
24
Turkse tortel
1&1z
IJsvogel
1m
Groene specht
1
Winterkoning
1z
Merel
1
Koolmees
5
Gaai
1
Ekster
9
Kauw
17
Roek
13
Zwarte kraai
7
Vink
2
Putter
26
Sijs
14
Aantal vogels
715
Aantal vogelsoorten
37
Zoogdieren
Konijn
10

  
Direct aan het begin van de telling vliegt een flinke groep ganzen over. Ze vliegen hoog en het licht is niet toereikend om ze te determineren. Gefotografeerd lukt het ook niet het beeld heel duidelijk te krijgen. Is ook niet van belang ze vallen niet binnen de telling.
 
Vooral in het meest noordelijk teldeel is op meerdere plaatsen door Schotse Hooglanders de schors van de stammen en lage takken van wilgen afgegeten. Een verschijnsel dat al enkele opeenvolgende jaren gezien wordt.
 
Enkele madeliefjes staan in bloei.
 
Een paar Zwarte kraaien verjaagd een paar Eksters uit de top van een zwarte els en gaan er zelf zitten.
 
Het paar Zwarte zwanen zwemt vanaf de vaart in het verlengde van de Reuverlaan het telgebied in. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze regelmatig tot aan het einde van dit water naar voedsel zoeken.
 
Al weer Scholesters in het gebied, al de broedvogels of doortrekkers? 
 
Een vrouwtje Krooneend op de plas bij de Reuverlaan. Het vrouwtje Tafeleend wat er al enkele maanden verblijft, heeft gezelschap van een mannetje gekregen.
 
Een dode Kokmeeuw bevindt zich voor een deel in een kuiltje in de zanderige bodem. Mogelijk het werk van een vos. De borst is aangevreten.
 
Weer een erg hoog aantal Canadese ganzen genoteerd; 275. Er zijn nauwelijks verplaatsingen van deze soorten binnen het gebied. Soms zijn er verplaatsingen waarbij het vaststellen van juiste aanwezige aantallen niet mee valt. Vandaag was het heel eenvoudig, de meeste exemplaren waren in ruste. Deze erg hoge aantallen zijn uitschieters maar zitten wel bij de topaantallen van de laatste jaren; 290, 301, 266. Gemiddeld lang het aantal op 96 in 2015 en eenmaal ontbraken ze. In 2014 lag het gemiddelde een stuk lager, 69 per maand. Ook ontbrak de soort tijdens een telling.
 
 
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten