vrijdag 19 februari 2016

Dongevallei; Vogeltelling 19-02-2016 
Ad Kolen
 

Vrijdag 19 februari 2016, 08.13u. - 12.00 u.
Het 1e uur halfzwaar bewolkt met matige wind, daarna lichte bewolking en meest zonnig 0°C tot 7°C.  Lichte sneeuwbedekking op de bodem.
Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 Op het eilandje in het meest noordelijk teldeel (1) ligt een ganzenei, waar-schijnlijk van een soepgans!

In het meest noordelijk teldeel klinkt massaal het geluid van Sijzen, ze vullen de lucht en vliegen alle kanten op. Het zijn er tenminste 249.


 Vogels
Fuut
3
Aalscholver
3
Grote zilverreiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
4
Soepgans
57
Grote Canadese gans
158
Nijlgans
2
Bergeend
1
Krakeend
16
Wilde eend
43
Soepeend
4
Tafeleend
1v
Kuifeend
14
Waterhoen
11
Meerkoet
11
Scholekster
7
Watersnip
1
Witgat
1
Kokmeeuw
117
Stormmeeuw
8
Zilvermeeuw
4
Houtduif
25&1b&2z
Turkse tortel
1
Winterkoning
1&1z
Heggenmus
3z
Merel
3
Zanglijster
1
Pimpelmees
7
Koolmees
9&2z
Gaai
1
Ekster
9
Kauw
4
Roek
2
Zwarte kraai
5
Vink
27&2z
Putter
42
Sijs
249
Barmsijs
6
Rietgors
1v
Aantal vogels
874
Aantal vogelsoorten
40
Zoogdieren
Konijn
13 

 
Ook voor de Futen speelt het voorjaar al mee!
 
 

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl 
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten