donderdag 3 maart 2016

Noorderbos; Vogeltelling; 27-02-2016

Kaalslag hakhoutperceel onder hoogspanningsleiding, details onderaan de pagina.Zaterdag  27 februari  2016,  07.30 u. - 11.15 u.
Lichte bewolking, zonnig, matige wind.
Vogeltelling in het Noorderbos in Tilburg Noord door Ad Kolen.
 
Vogels
Grauwe gans
2
Soepgans
1
Nijlgans
3
Krakeend
10
Wilde eend
69
Soepeend
1
Buizerd
1
Waterhoen
1
Meerkoet
6
Houtduif
22&2z
Groene specht
2
Zwarte specht
1
Grote bonte specht
3&1 klop
Kleine bonte specht
1r&kl
Winterkoning
6z
Heggenmus
2z
Roodborst
4&5z
Merel
12
Kramsvogel
3
Zanglijster
6z
Pimpelmees
9&1z
Koolmees
6&9z
Boomklever
2&1z
Boomkruiper
3z
Gaai
5
Zwarte kraai
5
Spreeuw
4
Vink
2&3z
Groenling
2
Aantal vogels
216
Aantal vogelsoorten
29
 
 
In het oude populieren bos een paar Grote bonte spechten bij een nestholte aangetroffen. Het mannetje laat d.m.v. roffelen op dode takken horen dat het zijn plek is, soortgenoten zijn niet welkom.
 
Later, in de bosrand tussen de Zandley en het Geboortebos, een kleine bonte specht aan zijn geluid herkend, de korte snelle roffel gehoord en de vogel ook nog even kort, maar goed gezien.
 
De Zware specht meerdere malen gehoord vanuit oude aangrenzende bos. Later ook aan de rand (behorende tot het telgebied.) Eerder al er een gehoord aan het begin van de telling vanuit het particulier bos aan de Kalverstraat. Dat valt echter ook buiten het telgebied.
 
Vanaf een van de omheinde graslandjes vliegt een zwarte kraai op met nestmateriaal in de bek.
Halverwege de mast op de TV-toren zit een Slechtvalk.
 
 
 
 

 
 
 Boven: Dezelfde plaats op 24 juli 2005.
 
 
Bezoek minister J.B. Kan op 20 mei 1927 werkverschaffingsproject op de Loonse Heide.
Foto uit: Blauwsloten en riolen, H van Doremalen.
 
 
De oude put bij de plek waar via pompen in het pompgebouwtje het vervuilde water werd opgepompt om te verdelen over de vloeivelden is ontdaan van opgeschoten bomen. Na het opruimen kan men weer een beetje zien hoe het er uitzag, zie foto. Over heel het gebied zijn oude elementen van dit cultuurhistories monument zichtbaar. Meer inspanningen om het te behouden is wenselijk! Evenals overleg betreffende ander onderhoud in het Noorderbos.
 

 
 
In oktober 2002 is door de Gemeente Tilburg de brochure: ’Noorderbos: van vloeivelden naar multifunctioneel bos, uitgegeven waarin de opzet en het doel van dit recreatiebos beschreven wordt.
 
 
 
 
Een citaat over de aangeplante bossen daaruit:
 
Onder hoogspanningsleiding gelden hoogte beperkingen voor de beplanting. Op deze percelen zijn daarom eiken geplant die als hakhout worden beheerd. Het hakhout staat in een strak stramien, terwijl elders in het bos een onregelmatig plantverband is toegepast.
 

 
 
Vanaf de plek van het voormalige pompstation de andere kant op kijkende zie je een heel ander beeld. Het hakhout is afgezet, dit is al eerder gebeurd. Nu is het even schrikken bij het eerste aanblik. Alles tot op de bodem is verdwenen en vermalen. Erg rigoureus, een andere wijze van beheer! Hopelijk geen trendzetter voor het toekomstige beheer van het Noorderbos en andere gemeentelijke bossen.
 
 

Tot op de bodem afgezet!
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten