zaterdag 22 oktober 2016

Dongevallei; Vogeltelling 21-10-2016

Een (nog) niet bekende plant in een nat deel van de Dongevallei aangetroffen.Vrijdag 21 oktober 2016, 08.13 u. – 11.38 u.
Halfzware bewolking die aan het einde breekt, zwakke wind, 5°C. tot 6°C.

 Vogeltelling in de Dongevallei door Ad Kolen.
 

Vogels
 
Fuut
Podiceps cristatus
2
 
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
10
 
Blauwe reiger
Ardea cinerea
1
 
Knobbelzwaan
Cygnus olor
4
 
Soepgans
Anser a. forma domestica
27
 
Gr.Canadese gans
Branta canadensis
85
 
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
7
 
Krakeend
Anas strepera
4
 
Wilde eend
Anas platyrhynchos
53
 
Soepeend
Anas p.forma domestica
9
 
Slobeend
Anas clypeata
1
 
Kuifeend
Aythya fuligula
5
 
Waterhoen
Gallinula chloropus
10
 
Meerkoet
Fulica atra
20
 
Watersnip
Gallinago gallinago
5
 
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
64
 
Houtduif
Columba  palumbus
8
 
Turkse tortel
Streptopelia decaocto
1
 
IJsvogel
Alcedo atthis
1
 
Groene specht
Picus viridis
1
 
Roodborst
Erithacus rubecula
5&7z
 
Merel
Turdus merula
4
 
Pimpelmees
Cyanistes caerleus
2
 
Koolmees
Parus major
3
 
Gaai
Garrulus glandarius
1
 
Ekster
Pica pica
6
 
Kauw
Corvus monedula
6
 
Roek
Corvus frugilegus
5
 
Zwarte kraai
Corvus corone
5
 
Vink
Fringilla coelebs
3
Aantal vogels
345
Aantal vogelsoorten
30

 

 

 

 
Een mannetje wilde eend paart met een vrouwelijk exemplaar. Niet erg gebruikelijk in deze tijd van het jaar. Het gevolg van veel brood eten. Veel en gemakkelijk op te nemen voedingstoffen zorgen voor een goede voedselsituatie en veel tijd wat zich vaak uit in ongebreidelde pogingen om te paren.
 
 
Eendjes voeren, wel of niet!
 
Wie is er niet groot mee geworden? Hand in hand met opa en oma, een zakje oud brood mee: eendjes voeren. Gefascineerd als ze ruzie maken, beetje bang als ze allemaal om je heen staan, opgewonden blij als meeuwen stukjes uit de lucht snaaien. Een eerste en belangrijke kennismaking met natuur. Maar… er kleven ook nadelen aan. Veel brood eten is niet gezond voor eenden. Het is geen natuurlijk voedsel; het is te eenzijdig, waardoor ze voedingsstoffen missen, en er zit zout in, wat echt ongezond voor ze is. Het is niet nodig. Eenden eten ‘s winters vooral gras en waterplanten en dat kunnen ze prima vinden: veel gezonder! Grote hoeveelheden brood blijven vaak liggen en dat trekt ook ratten en muizen aan. Of het wordt gegeten door meeuwen en kauwen die soms overlast in de wijk veroorzaken. Brood dat in het water blijft liggen vervuilt het water en is een voedingsbodem voor ziekteverwekkers. Overmatig voeren zorgt voor veel eenden in een heel klein gebiedje. Dat leidt weer tot agressieve paringen. Door de onnatuurlijke omstandigheden van een park kan het vrouwtje zulk geweld vaak niet ontvluchten.
 
Vogelbescherming Nederland.
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de telronde vliegt een blauwe reiger regelmatig op als hij benaderd wordt en strijkt een stukje verderop weer neer. Het geeft de gelegenheid de vogel goed te bekijken. Het is een volwassen exemplaar. Het meest opvallend bij een adulte blauwe reiger is de kop; de zijkruin en het achterhoofd zijn zwart met lange zwarte sierveren aan het achterhoofd. De juveniele blauwe reiger is op de kop meest grijs. De rest van het lichaam is ook meest egaal grijs met weinig nuances. Jonge blauwe reigers zijn meestal minder fors en staan vaak wat ingedoken. Deze volwassen Blauwe reiger is op zoek naar voedsel. Regelmatig neemt de vogel een starre, een iets voorover naar het water gebogen houding aan. Klaar om een prooi met de dolkscherpe snavel te grijpen.
 
Een vrouwtje slobeend, tussen meerdere wilde eenden, wordt herkend aan de enorme slobbersnavel.
 
 
 

 
 
Tijdens deze telling werden zoals overal in de omgeving momenteel, behoorlijk wat roodborsten aangetroffen. Vandaag werden er 12 geteld. Dit aantal is ongeveer gelijk aan de aantallen gedurende voorgaande jaren. Terug kijkende op eerder verzamelde gegevens is echter te zien dat deze waarnemingen van tijdelijk verblijvende trekkers, pas sinds 2014 zich afspelen. Daarvoor was dat niet het geval in de Dongevallei. Door zijn openheid, was het gebied helemaal niet geschikt voor deze soort. Samen met het toenemen van de begroeiingen nemen sinds enkele jaren de aantallen roodborsten toe. Ook de broedgevallen worden er meer.
 
 
 
Heel veel vliegenzwammen onder de berken.
 
 
 
Niet erg warm met lage temperaturen van 5 tot 6 graden is het met nauwelijks wind toch aangenaam om buiten te zijn. Naar gelang de tijd van het jaar is het aantal waargenomen vogels niet hoog maar genoeg leuke dingen gezien en gehoord. Daarnaast is er plots een explosief opgekomen aantal paddenstoelen te zien. De temperatuur is nog boven het vriespunt, wat stevige regenval heeft er ook goed aan gedaan. Er zijn vooral de grote parasolzwam (Macrolepiota procera), de gewone berkenboleet (Leccinum scabrum) en heel veel vliegenzwammen (Amanita muscaria (L.) Lam.), te zien vandaag. En nog veel meer soorten die niet zo maar even op naam te brengen zijn, maar ook prachtige verschijningen zijn.
 
 
 
Vliegenzwammen met rechts een waar de stippen door de regen zijn afgespoeld. 
 
 
De vliegenzwam is door zijn fel rode kleur van de hoed een opvallende verschijning. Een van de soorten die iedereen wel eens gezien heeft. De jonge paddenstoel is met een vlies omhult (velum universale.) Het vlies barst als de paddenstoel uitgroeit en vinden we terug als witte stippen op de hoed. Dat de stippen er los op zitten zie je na een stevige regenbui. Er blijft dan soms alleen een rode hoed over. Een gedeeltelijk omhulsel (velum partiale), dat het deel met de sporen beschermt, vinden we terug als een sluier, een manchet aan de bovenkant van de steel. Bij vliegenzwammen vaak goed te zien. Ook de grote parasolzwam kent dat verschijnsel.
 

 

 
De grote parasolzwam.
 
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 
 
 
 
Gewone berkenboleten.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten