zondag 9 oktober 2016

Noorderbos; Vogeltelling 09-10-2016
Een ruim 25 jaar oud populieren in het centrum van het gebied.
 
 
Zaterdag 9 oktober 2016, 08.10 u. – 11.12 u.
Lichte bewolking, zwakke tot matige wind, 100% zonnig, 5°C. - 8°C.
 
Vogeltelling Noorderbos Tilburg Noord door Ad Kolen.
 
 
Vogels
Fuut
Podiceps cristatus
4
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
3
Blauwe reiger
Ardea cinerea
3
Gr.Canadese gans
Branta canadensis
114
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
2&4j
Wilde eend
Anas platyrhynchos
30
Soepeend
Anas p.forma domestica
1
Buizerd
Buteo buteo
1
Fazant
Phasianus colchicus
1
Waterhoen
Gallinula chloropus
1
Meerkoet
Fulica atra
1
Houtduif
Columba  palumbus
1
IJsvogel
Alcedo atthis
1
Gr.bonte specht
Dendrocopos major
1
W.kwikstaart
Motacilla alba
1
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
1&3z
Roodborst
Erithacus rubecula
5&19z
Merel
Turdus merula
9
Koperwiek
Turdus iliacus
16
Tjiftjaf
Phylloscopus collybita
1z
Pimpelmees
Cyanistes caerleus
6
Koolmees
Parus major
9&3z
Boomklever
Sitta europaea casesia
5
Gaai
Garrulus glandarius
8
Kauw
Corvus monedula
6
Zwarte kraai
Corvus corone
5
Spreeuw
Sturnus vulgaris
4
Vink
Fringilla coelebs
6
Groenling
Chloris chloris
10
Aantal vogels
283
Aantal vogelsoorten
29
 
 
 

 
 
Met veel lawaai komen Grote Canadese ganzen aanvliegen. Ze strijken neer op de plas, 114 exemplaren.
 
 Ook een paar Nijlganzen maakt veel kabaal, waarschijnlijk om dat ze jongen bij zich hebben van ongeveer 4 weken oud.
 
 Op een van de zandstort wallen, die rijken steeds verder de plas in, meerdere malen een IJsvogel gehoord. Zien is er helaas niet bij!
 
Het aantal aanwezige Roodborsten is hoog. Zingende 19 stuks geteld op andere geluiden er nog eens 5 gedetermineerd.
 
 
Adelaarsvaren op hun retour in de oude bosstrook aan de Udenhoutse weg.
 
 
                                                                                                                 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 
 

 
Een van de helaas niet meer gegraasde graslandjes. Langzaam maar zeker groeit het dicht!
Een van de zaken om opnieuw op te pakken nu er veel geld voor natuur door de provincie is vrijgegeven.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten