donderdag 29 oktober 2015

Dongevallei; Vogeltelling 28-10-2015

Ad Kolen
 
 
Woensdag 28 oktober  2015, 07.5 u. – 10.25 u.
Halfzware wisselende bewolking matige wind en een klein beetje regen.

Vogeltelling in de Dongevallei door Ad Kolen.


Vogels:
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
9
Blauwe reiger
Ardea cinerea
3
Zwarte zwaan
Cygnus atratus
2
Knobbelzwaan
Cygnus olor
3
Grauwe gans
Anser anser
8
Soepgans
Anser a.forma domestica
35
Grote Canadese gans
Branta canadensis
55
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
1
Krakeend
Anas strepera
7
Wilde eend
Anas platyrhynchos
32
Soepeend
Anas p.forma domestica
7
Slobeend
Anas clypeata
4
Kuifeend
Aythya fuligula
16
Waterhoen
Gallinula chloropus
11
Meerkoet
Fulica atra
15
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
22
Zilvermeeuw
Larus argentatus
7
Houtduif
Columba  palumbus
20
Turkse tortel
Streptopelia decaocto
3
IJsvogel
Alcedo atthis
1
Groene specht
Picus viridis
2
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
6
Roodborst
Erithacus rubecula
13
Merel
Turdus merula
2
Kramsvogel
Turdus pilaris
12
Pimpelmees
Parus caeruleus
8
Koolmees
Parus caeruleus
8
Gaai
Garrulus glandarius
2
Ekster
Pica pica
19
Kauw
Corvus monedula
44
Roek
Corvus frugilegus
27
Zwarte kraai
Corvus corone
7
Spreeuw
Sturnus vulgaris
2
Vink
Fringilla coelebs
15
Sijs
Carduelis spinus
42
Aantal vogels
470
Aantal vogelsoorten
35

 

   Konijn                                           Oryctolagus cuniculus                                         17

 

Het groepje ganzen (zie onderstaand bericht) is nog bij elkaar, inclusief de soepgans! Zo te zien zijn ze nog steeds niet in staat te vliegen. Bj 4 exemplaren zijn de beschadigingen nog zichtbaar maar steken minder buiten de vleugels. Mogelijk zijn er nieuwe gekomen(ruitijd juist voorbij) maar is de positie/stand van de veren nog steeds niet goed!

23-08-2015
In een groepje Canadese ganzen(6) in gezelschap van een Soepgans, valt een exemplaar met een beschadigde vleugel op. Dit soort beschadigingen al eerder waargenomen bij ganzen. Enkele slagpennen steken dwars op de vleugel naar buiten. Dit steeds geweten aan onderlinge schermutselingen met soortgenoten, maar andere oorzaken als aanvallen door een predator zijn niet uit te sluiten. Het groepje bekijkende zie ik meer beschadigingen, in totaal bij tenminste 5 Canadese ganzen zijn de vleugels zodanig beschadigd dat ze niet in staat zijn te vliegen. Bij 3 exemplaren zijn 1 vleugel beschadigd, bij 2 exemplaren zelfs beide.


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl

 
 
 
 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten