woensdag 11 november 2015

Quirijnstokpark; Vogeltelling 10-11-2015

 
Ad Kolen.
 
 
Dinsdag 10 november 2015, 09.50 u. – 10.48 u.
Halfzware bewolking, lichte motregen, matige wind, 13°C.

Vogeltelling in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord door Ad Kolen.

 

WAARGENOMEN VOGELS:

 

Tamme eend
40
Waterhoen
3
Kokmeeuw
1
Houtduif
25
Grote gele kwikstaart
1
Winterkoning
1z
Roodborst
5&7z
Merel
30
Koperwiek
15
Pimpelmees
2
Koolmees
14&2z
Boomklever
1
Boomkruiper
1
Gaai
4
Ekster
3
Zwarte kraai
2
Vink
10&1z
Aantal vogels
167
Aantal vogelsoorten
17
Konijn
1

 

 
Ondanks het druilerige, een beetje grauw weer zijn de waarnemingen er niet minder om, vogels zijn actief aanwezig.

Roodborstjes zijn al vanaf eind september in verhoogde aantallen gezien en  gehoord. Een golf van trekkende Roodborsten uit Scandinavië is door ons land getrokken. Een deel ervan is nog steeds aanwezig. De aantallen liggen beduidend horen en zijn langer hoog dan dezelfde periode in het voorgaande jaar.

Ook Merels zijn tijdens deze telling in een extreem hoog aantal gezien, wel 30 exemplaren. In dezelfde periode werden vorig jaar 27 exemplaren geteld. Het zijn vooral de groepjes die opvallen, foeragerende in en onder besdragende beplatingen; 5, 5, en 8 Merels werden bij elkaar gezien.

Bijzonder is ook de waarnemingen van een Grote gele kwikstaart in het park. Op geluid werd de vogel opgemerkt aan de rand van een vrij diepe modderpoel in het verblijf van de edelherten. Van Grote gele kwikstaarten is bekend dat kleine aantallen bij waterzuiverings-installaties en op daken in oude stadscentra overwinteren. Ook in onze omgeving is dat het geval, maar in dit park werden ze niet eerder gezien.


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten