zondag 22 november 2015

Quirijnstokpark; Vogeltelling 22-11-2015Ad Kolen.

Zondag  22 november 2015, 09.35 u. – 10.40 u.
Aanvankelijk helder en zonnig, later wat bewolking, maar meest zonnig met een zwakke wind,
 4°C.

Vogeltelling in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord door Ad Kolen.
 
 
 
 
 
 
 
 
WAARGENOMEN VOGELS:

Aalscholver
2
Nijlgans
2
Mandarijneend
2m&1v
Tamme eend
31
Buizerd
1
Waterhoen
1
Kokmeeuw
2
Houtduif
52
Grote bonte specht
2
Roodborst
2&3z
Merel
25
Koperwiek
9
Goudhaan
1
Pimpelmees
1
Koolmees
9
Boomklever
2
Boomkruiper
1
Gaai
1
Ekster
5
Zwarte kraai
6
Vink
11
Putter
2
Aantal vogels
174
Aantal vogelsoorten
22

 

De Buizerd is vaker aanwezig in het park. Bij aankomst vliegt er een op vanuit de weide waar de edelherten verblijven. De vierde waarneming dit jaar. Dichterbij is te zien dat de roofvogel nog ter plaatse is. Vanaf de onderste tak van een van de oudere eiken strijkt hij neer op de bodem. De poging iets te bemachtigen is niet gelukt. Een tweede poging heeft ook geen gevolg. Dan geeft hij het op. Een mannetje inderdaad gezien het formaat. Een eerste waarneming van een foeragerende Buizerd in het Quirijnstokpark.


In het meest zuidelijke deel van de vijver, bij het eilandje, een mannetje Mandarijneend gezien. Uit begroeiingen langs de oever komende blijken het er meer te zijn. Twee mannetjes in prachtkleed, met opgeheven vaandels en een niet minder mooi vrouwtje. Ze gaan even de kant op waardoor te zien is dat van alle 3 de onderzijde erg licht getint is. Dan ontdekken ze me en zwemmen snel het water op! Mandarijneenden worden nog al veel als siervogel gehouden in watervogelcollecties in vijvers of halfopen verblijven. Kortwieken is gebruikelijk om ze ter plaatsen te houden. Na de rui is men er wel eens te laat mee dat opnieuw te doen of worden jonge vogels vergeten en ontsnappen. In het najaar worden dan ook jaarlijks Madarijneenden gezien in het Quirijnstokpark, die na enige tijd ook weer verdwenen zijn!
 
 
Een vissende Aalscholver in de vijver, een tweede komt aanvliegen.

Een goudhaantje, foerageert actief aan de onderste twijgen van een beuk. Erg bewegelijk maar in het geheel niet schuw nadert het vogeltje tot op nauwelijks en meter afstand.

Een Putter strijkt neer aan de rand van een plas op een pad. Even drinken en dan terug naar de soortgenoot in de boom.
 
 
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten