maandag 30 november 2015

Dongevallei; Vogeltelling 25-11-2015
 Ad Kolen

Zwarte zwaan (Cygnus atratus.)
Zwarte Zwanen, uit collecties ontsnapte vogels en hun nazaten, nestelen vanaf eind jaren zeventig van de twintigste eeuw in ons land. Broedgevallen worden min of meer door het hele land vastgesteld, met enige nadruk op het rivierengebied en oostelijke Deltagebied, met aangrenzend deel van Noord-Brabant. De landelijke aantallen nemen langzaam toe (60-70 paren tijdens vorige atlastelling). Broedparen houden deels hun op het zuidelijk halfrond gefixeerde timing aan, met eileg in de (noordelijke) winter.

                                                                        

Woensdag  25 november 2015, 09.11 u. – 12.12 u.
Halfzware bewolking, 50% regen, zwakke tot matige wind.

Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 
Vogels:
Fuut
1
Aalscholver
9
Grote zilverreiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
10
Soepgans
31
Grote Canadese gans
20
Nijlgans
3
Krakeend
2
Wilde eend
53
Soepeend
13
Slobeend
1m
Tafeleend
1v
Kuifeend
6
Waterhoen
14
Meerkoet
18
Watersnip
2
Witgat
1
Kokmeeuw
35
Zilvermeeuw
1
Houtduif
31
Winterkoning
4
Roodborst
3
Merel
2
Pimpelmees
3
Koolmees
11
Ekster
11
Kauw
46
Roek
27
Zwarte kraai
7
Vink
12
Putter
38
Sijs
128
Aantal vogels
547
Aantal vogelsoorten
33
 
Zoogdieren:
Konijn
4

 

Ondanks dat het bijna gedurende de helft van telling regende viel het resultaat erg mee!  Wind is vaak een bepalende factor (vogels worden dan ook niet gehoord), die stond er nauwelijks!
Sijzen worden op verschillende plaatsen in het gebied aangetroffen, evenals Putters.
Een Grote zilverreiger valt al van verre op. Ander soorten vergen meer speurwerk om ze te zien. Zoals een vrouwtje Tafeleend tussen de Kuifeenden. Ook een mannetje Slobeend lijkt in eerste instantie meer op een Soepeend dan op een Slobeend. De eend is nog niet helemaal op kleur.
 
 
 
Het paar Zwart zwanen is weer aanwezig en actief met geluiden. Poetsende aan het veren-kleed valt bij een exemplaar op dat er onder het zwarte dek ook veel witte veren verscholen zitten. Vliegend is te zien dat de slagpennen nagenoeg helemaal wit zijn!
 
Het aantal aanwezige Grote Canadese ganzen is sterk wisselend. Pieken, 301 op 8 juni en 266 op 11 november worden afgewisseld met maar 20 exemplaren vandaag en bijvoorbeeld het geheel ontbreken op 3 september.
 
Watersnippen worden na lang speuren niet gevonden tot er op plots 2 opvliegen op minder dan 2 meter afstand.
 
 
 
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten