maandag 30 november 2015

Noorderbos; Vogeltelling 23-11-2015De Noorderplas in januari 2004. Duidelijk is zichtbaar dat de hoogte van de waterstand lager ligt dan het huidige niveau. In die tijd werden er nog geen grote hoeveelheden zand gestort. Met het vaststellen van de diepte van de plas is het zaak daar rekening mee te houden!
 
 


De Noorderplas nu!


Maandag  23 november 2015, 08.30 u. – 11.30 u.
Licht bewolkt, 100% zonnig, matige wind.

Vogeltelling in het Noorderbos Tilburg Noord door Ad Kolen.

 
WAARGENOMEN VOGELS:

 
Dodaars
1
Blauwe reiger
1
Soepgans
1
Nijlgans
2
Wilde eend
30
Soepeend
2
Fazant
2
Waterhoen
3
Meerkoet
4
Houtduif
6
Zwarte specht
1
Grote bonte specht
1
Winterkoning
5&2z
Roodborst
7
Merel
17
Staartmees
2
Matkop
1
Pimpelmees
2
Koolmees
7
Boomkruiper
4
Gaai
4
Ekster
2
Kauw
5
Zwarte kraai
6
Spreeuw
7
Vink
4
Aantal vogels
129
Aantal vogelsoorten
26

 
Een Dodaars op de Zandley nabij de Noorderplas.

Buiten het broedseizoen wordt de Fazant niet veel waargenomen in het Noorderbos. Dat wil niet zeggen dat hij er niet is! Vandaag tenminste 2 exemplaren gehoord.

Vanaf de rand van het telgebied, bij het geboortebos, is op het topje van de TV-toren een Slechtvalk te zien!
 
Aan het einde van de telling, bij de hoofingang aan de Stokhasseltlaan, komt een Zwarte specht roepende het gebied invliegen.
 

Beheer in het slob:

Het beperkte beheer in het Noorderbos is door mij altijd als positief ervaren, dat is nog steeds zo! Het proces van natuurlijke successie volgen is een doel van mijn vogeltellingen en broedvogelinventarisaties. De toenemende begroeiingen doet vogelsoorten, maar ook andere fauna en flora verschijnen en verdwijnen. Een boeiend proces om te volgen!
 
 


Een van de graslandjes die niet werden begraasd en gemaaid, verruiging slaat toe!

 
 Een 6 tal percelen, ter grootte van een voormalig vloeiveld werd aanvankelijk jaarlijks gemaaid. Later werden deze stukken omheind, begraasd met schapen en aan het einde van de zomer nog eens gemaaid. De weilandjes vormen een goed contrast met de overige delen van het gebied die verder begroeid raken. Dit jaar is dat echter niet gebeurd en is er sprake van forse verruigging.

Daarnaast wordt al enkele jaren het maaien van de wandelpadden, vooral de tweede keer, erg laat of plaatselijk niet uitgevoerd. Erg vervelend voor de wandelaars. Maakt het als wandelgebied niet erg aantrekkelijk.

Daarnaast  zijn de vele banken die bij de aanleg in 2003 werden geplaats in erbarmelijke staat en aan vervanging toe. Veel hoeven het er niet te zijn, maar hier en daar een bankje is wel prettig. Het gebied heeft tenslotte een recreatieve functie.

De Gemeente Tilburg heeft recentelijk aangegeven extra aandacht aan het onderhoud van de Tilburgse bossen te besteden, dus!
 
 
 
 
De Grote parasolzwam, is bestand tegen een keer nachtvorst!Verstoringen Noorderplas door zandstortingen:

De Noorderplas is ontstaan door zandwinning door de Firma van Hees aan het begin van deze eeuw. Erg veel zand voor de aanleg voor de randweg aan de noordzijde van Tilburg en vele andere bouwprojecten is hier uit de bodem gehaald. In opdracht van Waterschap de Dommel wordt de bodem van de veel te diepe plas opgehoogd door zandstortingen. De Firma Heymans is door overname daarmee belast. Het plan is om de bodem tot op een hoogte van 4 meter onder de waterspiegel  te verhogen. Op zich geeft dat voor de natuur meer kansen. Met het zand, afkomstig van allerlei bouwprojecten, komt echter wel van alles mee, vaak natuuronvriendelijke stoffen als piepschuim maar ook puin is vaak gezien. Vandaag is weer een stortdag. Uit de enorme vrachtwagens komt een natte drab te voorschijn. Later drijft er van alles op het water, waaronder veel plantenresten .
 
 
 De duur van de stortingen heeft een enorme invloed op het gebied. Als sinds 2008 is men bezig op grote schaal zand te storten in de Noorderplas. Na een periode van storten is het water troebel en is de bodem bedekt met kaal zand. Dan valt ervoor watervogels niets meer te halen. De vissen hebben het dan ongetwijfeld ook moeilijk. Hoewel de frequentie niet altijd gelijk is wordt er het hele jaar gestort, ook gedurende het broedseizoen. De broedpogingen van vogels die afhankelijk zijn van vissen lopen vaak niet goed af daar er soms plotseling geen voedsel meer te vangen is. Van soorten als Dodaars en Fuut is aangetoond dat de aantallen broedparen en de resultaten zijn afgenomen.
 
 
 
 

 De aantallen vogelsoorten die afhankelijk zijn van voedsel dat ze in het water of de bodem zoeken blijft laag of komen nauwelijks meer voor. Met name Meerkoet, Kuifeend, Tafeleend en andere eendensoorten. Het wordt hoog tijd dat dit stopt of versneld wordt afgewerkt! Als de rust terugkeert kan eindelijk de natuur in en om de plas zich ontwikkelen. Niet alleen de plas wordt vaak verstoord maar ook de lange weg er naar toe is erg onrustig daar de zware vrachtwagens door een flink deel van het Noorderbos moeten rijden.


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl

 

 


  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten