woensdag 2 december 2015

Diessen's Broek
 
Ad Kolen
 
 
 
Woensdag  2 december 2015, 14.05 u. – 16.35 u.

Het is eindelijk droog, met in de middag zelfs wat zon, wel staat er een stevige wind en het is erg zacht.Vanmiddag een rondje om Diessens Broek gelopen.
 
 


De wisselende bewolking waar de zon af en toe tussen door wipt levert prachtige beelden op!

 
Er zijn nogal wat eenden in het gebied. Vaak vallen ze door het riet buiten mijn gezichtsveld. De meeste soorten eenden al opgemerkt door hun geluid voor ze gezien werden; De Smienten door hun fluittonen,. De Krakeenden door hun lage krakende krak geluiden. De Wintertalingen door het krekelachtige kriek-kriek en de Wilde eenden uiteraard door het bekende gesnater! De nasale toek-toek geluiden van de Slobeenden zijn er niet echt uit halen door de harde wind. Maar een keer klinken ze me even kort in de oren.

 Het laatste stuk waarschijnlijk een aantal eenden gemist daar vrij snel de duisternis in valt.

 
 


 
Aan de rand van het gebied, in een grasland, foerageren, 18 Ooievaars,
5 Blauwe reigers en een Grote zilverreigers.Vogels:
Aalscholver
1
Grote zilverreiger
3
Ooievaar
18
Knobbelzwaan
6
Grauwe gans
13
Smient
42
Krakeend
148
Wintertaling
115
Wilde eend
14
Slobeend
6
Kuifeend
9
Buizerd
1
Torenvalk
1
Fazant
1
Waterhoen
1
Meerkoet
28
Houtduif
106
Winterkoning
3
Merel
4
Koperwiek
2
Staartmees
4
Pimpelmees
2
Koolmees
4
Boomkruiper
1
Gaai
2
Zwarte kraai
12
Spreeuw
7
Vink
3
Putter
8
Aantal vogels
565
Aantal vogelsoorten
29

 


 
 
 

 
 
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten