donderdag 10 december 2015

Dongevallei; Vogeltelling 10-12-2015 
Een koude, doch mooie ochtend in de Dongevallei.


Ad Kolen.


Donderdag  10 december  2015,  08.56 u. - 11.47 u.
Lichte wisselende bewolking, zonnige periodes, krachtige wind, 5°C tot 7°C.

Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.
 
Vogels
Fuut
1
Aalscholver
9
Grote zilverreiger
1
Blauwe reiger
3
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
4
Grauwe gans
3
Soepgans
23
Grote Canadese gans
141
Nijlgans
1
Krakeend
2p
Wilde eend
72
Soepeend
15
Tafeleend
1v
Kuifeend
7
Sperwer
1m &1v
Buizerd
1
Waterhoen
7
Meerkoet
27
Watersnip
2
Kokmeeuw
52
Houtduif
15
Turkse tortel
2&1z
Groene specht
1
Winterkoning
1
Merel
6
Koolmees
2
Ekster
5
Kauw
4
Roek
7
Zwarte kraai
7
Vink
17
Putter
34
Sijs
42
Aantal vogels
522
Aantal vogelsoorten
34

 

Sperwers:
Nog voor het gebied betreden wordt komt vanuit het middendeel van de Dongevallei een vrouwelijke Sperwer de Bijsterveldenlaan opgevlogen. Even later wordt hoog in de lucht de roofvogel door een Zwarte kraai lastig gevallen.

Op de brug over de Donge aan de Reuverlaan, het startpunt van de telling, vliegt een mannelijke Sperwer razendsnel het gebied weer in! De mannelijke Sperwer is aanzienlijk kleiner dan het vrouwtje. Daar het mannetje erg laag vloog kon de blauwgrijze bovenzijde goed gezien worden.

Geen konijnen, wel een haas:
Erg opvallend, geen konijn gezien vandaag! Maar nog meer opvallend, wel een haas gezien. Nog een vrij jonge exemplaar, gezien het formaat. Het dichter begroeid raken van de Dongevallei heeft het terrein nagenoeg ongeschikt gemaakt als leefgebied van deze zoogdieren.

Konijnen hebben het helemaal overgenomen, is ook meer geschikt voor deze soort! De laatste keer werd er 1 haas aangetroffen op 22 april 2007. Daarvoor werden er in 2006 (4) en in 2005 (5) hazen gezien, meest in het voorjaar. Van 2004 zijn geen gegevens bekend maar op de lijsten van enkele oriënterende bezoeken in 2003 staan in totaal 3 hazen. Tijdens 1 bezoek waren er dat zelfs 2 en ook in 2005 werden eenmaal 2 hazen gedurende 1 telling aangetroffen.
 
Aalscholver met broedvlek
Tussen de rustende Aalscholvers aan de rand van de plas aan de Reuverlaan een exemplaar gezien die al een witte broedvlek (dijvlek) had. De andere volwassen Aalscholver, die er bij stond had het niet en daarvan was het overige deel van het verendek ook geheel zwart. Het eerst vernoemde exemplaar had op de kop wat witte randen. Beide vogels zijn van een verschillende ondersoort! Het voorbije weekend in de Hoekse waard ook een Aalscholver met broedvlek gezien.

Metamorfose IJsvogelwanden:
De 5 IJsvogelwanden in de Dongevallei hebben recentelijk een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan! Aangelegd in augustus 2013 bleven broedsels tot nu uit. Evenals in de Oever-zwaluwwand werd de ruimte achter de gaten van de IJsvogelwandjes bij de aanleg met een zandmengsel met veel leem en grove kiezelstenen gevuld. Een ondoordringbare barrière voor beide vogelsoorten.
Het zand van de Oeverzwaluw wand is met goed gevolg vervangen en resulteerde in 2 goede broedseizoenen (2014: 66 paren & 2015: 60 paren.) In een halve cirkel om iedere IJsvogelwand is nu een smalle sloot gegraven en is gaas verwerkt in de afdekkingslaag. Zo worden de konijnen geweerd, die enkele hopen achter de muurtjes vergraven hadden tot ware konijnenbergen.

IJsvogels komen al jaren elders in de Reeshof tot broeden. Mogelijk bevinden ze nu de aangepaste voorzieningen in de Dongevallei geschikt daarvoor!


Reacties naar adkolen@kpnmail.nlGeen opmerkingen:

Een reactie posten