vrijdag 18 januari 2013

Sporen in de sneeuw; Groene specht

Ad Kolen

Aan het einde van de vogeltelling in de Dongevallei vandaag vloog een Groene specht van de bodem op. Het was vanaf een open stuk nabij de Reuverlaan. De bekende hinnikende lacht, klonk ons bij het wegvliegen in de oren. Nieuwsgierig als ik ben moest ik even op de betreffende plek gaan kijken.! Tot mijn verbazing trof ik het bovenstaande beeld aan in de sneeuw.
De vogel was hier hevig op zoek geweest naar mieren. Wij waren daarbij de storende factor. Bekend is dat ze vaak op dezelfde plaatsen foerageren. Dus zal de vogel wel weer terugkeren op deze plaats als het weer rustig is. Zo te zien is hij hier ook al meer geweest. Met de krachtige, vrij lange snavel zijn putten tot wel 10 cm. diep in de bodem gemaakt. Hij is er waarschijnlijk op zoek geweest naar de eieren in een mierennest. Normaal gesproken vallen dergelijke sporen niet op!

De Groene specht (Picus viridis) is in Noord-Brabant al lang een vrij talrijke broedvogel. De avifauna van Noord-Brabant (van Erve, 1976) zegt; ”Vanaf Schlegel(1852) wordt hij steeds als broedvogel opgegeven. Ook knippenberg(1955) vermeldde, dat Groene spechten in Noord-Brabant algemeen als broedvogel voorkomt.”

De Groene specht woont in loof- en naaldbossen, parken, lanen en parkachtige landschappen. Van belang is dat de ondergroei in zijn leefomgeving niet te dicht is daar de vogel voor een belangrijk deel zijn voedsel op de bodem zoekt.

Dat voedsel bestaat voornamelijk uit mieren en hun eieren, larven en poppen. Daarnaast eten ze ook kevers vliegen en rupsen. Een echte vleeseter dus die slechts incidenteel als bijkost ook wilde kersen, jeneverbessen, schijnbessen van taxus en andere vruchten eet (Grzimek 1970.)

Strenge winters met veel sneeuw maken dan ook veel slachtoffers onder deze soort. Plaatselijke omstandigheden spelen hierbij ook een belangrijke rol, niet overal zijn de verliezen zo groot. In de Dongevallei hadden de behoorlijk strenge winterse periodes van de laatste jaren de aantallen merkbaar verlaagd. In 2011 kon zelfs geen territorium worden vastgesteld, in 2012 weer wel! 
Reacties naar adkolen@kpnmail.nl

Kijk ook eens op mijn weblog over vogels en andere natuurbelevenissen in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord: vogelsenzo-quirijnstokpark    
                             http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/ .
Geen opmerkingen:

Een reactie posten