woensdag 20 december 2017

Dongevallei; Overwinterende Tjiftjaf !

 
 
 
 
Dinsdag 19 december 2017, 08.50 u. – 11.35 u.
Halfzware wisselende bewolking, het laatste uur breekt de zon regelmatig door, matige wind, 3°C. tot 5°C.

 
Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.
 
In het meest noordelijke teldeel van de Dongevallei een Tjiftjaf waargenomen. Het vogeltje foerageerde op verdroogde plantenstengels langs het water. Langzaam de omhoogstekende delen afzoekende was goed bekijken en fotograferen mogelijk. De donkere poten werden goed gezien en een ander determinatiekenmerk; de kortere slagpennen (ten opzichte van de Fitis) leken ook zichtbaar.
 
Tjiftjaffen broeden jaarlijks in de Dongevallei, met wat wisselende aantallen in een stijgende lijn. Dit jaar werden 9 territoria vastgesteld. Deze vogelsoort is voornamelijk een zomergast. Tjiftjaffen overwinteren rondom de Middellandse Zee en tot zuidelijk van de Sahara.
 
Kleine aantallen Tjiftjaffen blijven tijdens zachte winters in Nederland en België hangen. Waarnemingen van Tjiftjaffen tot ver in oktober zijn geen uitzondering in de Dongevallei. Ook is een eerdere waarneming van december bekend.
 
 
Vogels
15
Aalscholver
8
21
Grote zilverreiger
1
22
Blauwe reiger
1
36
Grauwe gans
1
Soepgans
40
37
Grote Canadese gans
78
41
Nijlgans
2
42
Indische gans
1
48
Krakeend
11
50
Wilde eend
52
Soepeend
12
57
Kuifeend
10
95
Waterhoen
14
96
Meerkoet
25
119
Watersnip
3
142
Kokmeeuw
60
165
Houtduif
29
166
Turkse tortel
2
181
Groene specht
1
208
Winterkoning
2
220
Merel
3
223
Koperwiek
2
243
Tjiftjaf
1
256
Pimpelmees
7
257
Koolmees
6
267
Ekster
16
269
Kauw
6
270
Roek
3
271
Zwarte kraai
9
275
Huismus
1
277
Vink
8
278
Keep
3
281
Putter
26
285
Barmsijs
2
Aantal vogels
446
Aantal vogelsoorten
34
 
 
 

 
 
Evenals tijdens de vorige telling 2 Barmsijzen gezien.
Tenminste 3 Kepen foerageren samen met Vinken in een zwarte els.
 Een Indische gans tussen tientallen Grote Canadese ganzen op de plas bij de Reuverlaan aangetroffen. Een nieuwe soort voor de Dongevallei!
 Een Groene specht foeragerende op de bodem in teldeel 2. Opvallend is de vogel op dit natte deel aan te treffen, een groot deel van de omgeving is plas-dras. De Groene specht bevindt zich echter op een kleine verhoging waar ook enkele elzen staan.
 
 
 
 
 
 
Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) is als vijverplant uit Zuid-Amerika ingevoerd en verwilderd in Nederland. Komt ook in de Dongevallei voor en wordt door het waterschap met redelijk succes bestreden. Hoewel de bovenste delen afsterven in de winter weten ze zich op beschutte plekken lang te handhaven. Hier in een van de slootjes om een van de IJsvogelwanden.
 
 
 
 
Grote delen van het gebied worden in het najaar gemaaid en het maaisel merendeels afgevoerd. Op enkele plekken blijven stappels tussen de bomen achter. Soms eten de Schotse Hooglanders daarvan. Ze proberen vooral uit het midden van zo’n hoop te eten!
                                                                                                                                   
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten