zaterdag 29 september 2012

Wespendief op Vogeltrektelpost Viaduct Meierijbaan Tilburg
Ad Kolen

Vanmorgen weer de 1e keer dit jaar de Vogeltrekpost op het viaduct aan de Meierijbaan bemand. Gewoonlijk sta ik er al voor de zon op komt. Vanmorgen valt er wat lichte regen rond dat tijdstip, vandaar de wat terughoudende opstelling. Vanaf 07.48 u. is de post echter door mijn bezet en even later komt ook Stan Godschalk aanlopen.

Zoals verwacht is het nog erg rustig. Wat kleine groepjes Vinken (Fringilla coelebs), 27 in totaal, worden af en toe gezien. Een groepje van laag over de begroeiingen van het viaduct vliegende kleine vogeltjes worden genoteerd als ’zangvogel specie’ maar zouden achteraf gezien wel eens Zwarte mezen (Parus ater) geweest kunnen zijn! Daar schijnt een invasie van op komst te zijn!

Een luid roepende groep (36) Brandganzen (Branta leucopsis) lijkt ergens bij de plassen van Moerenburg neer te strijken maar hervat zich en gaat verder in de trekrichting (zuidwest.)

Wat (10) Spreeuwen (Sturnus vulgaris) en enkele (5) Zanglijsters (Turdus philomelos) komen voorbij. Henk Moller Pillot heeft zich aangesloten. Een groep van 38 Grauwe ganzen (Anser anser) komt uit een wat andere richting aangevlogen en vliegt in noordwestelijke richting dwars over Tilburg verder.

Een blik in de richting (zuidwest) van waaruit de trekkende vogels komen!
Een laag over de randbegroeiingen van het Wilhelminakanaal aanvliegende roofvogel is een  ?????, de langere smallere vleugels (in vergelijking met de Buizerd) en de langere nek vallen al direct op, een Wespendief (Pernis apivorus) !! Kort, maar goed en duidelijk laat de vogel zich bekijken. Even snel weer vervolgt hij de weg langs het kanaal om de stad verder te omzeilen.

Even na tienen houden we het voor gezien. Nog juist pikken we een groep van 29 Aalscholvers (Phalacrocorax carbo) mee die na enige aarzeling bij het Wilhelminakanaal de weg over de rand van de stad vervolgt.

Sinds de beginjaren negentig van de vorige eeuw worden door verschillende Tilburgse vogelaars vogeltrektellingen uitgevoerd op het viaduct over het Wilhelminakanaal aan de Meierijbaan (oude Eindhovenseweg.) Vanaf deze lichte verhoging in het landschap is er goed zicht op de vliegroute van de trekkende vogels, van noordoost naar zuidwest. Veel vogelsoorten vliegen meestal niet zo graag over bebouwd gebied vooral als ze niet zo hoog vliegen. Om die reden ontstaat vaak wat stuwing die ze over deze plek aan de zuidoost rand van Tilburg voert. 


 De eerste uren van de dag zijn gewoonlijk het best om vogeltrek waar te nemen. Bij hevige trek is dat ook later op de dag mogelijk. Als het wat warmer en zonnig is maakt vanaf de late ochtenduren de opstijgende warme lucht (thermiek) roofvogeltrek mogelijk.

De maand oktober is het meest geschikt om vanaf deze plek vogeltrek waar te nemen, de piek ligt iets na het midden van de maand.

Het resultaat van deze tellingen is steeds te vinden op de website www.trektellen.nl onder trektelpost Viaduct Meierijbaan Tilburg. Ook de aantallen van voorgaande jaren zijn hier op terug te zoeken.

Iedereen, met of zonder ervaring, in het tellen van trekvogels is welkom om aan te sluiten! In de weekenden en vaak ook op vrijdagen in oktober sta ik, meestal de eerste uren van de dag op het viaduct, stuur me een mailtje adkolen@kpnmail.nl als zeker wil weten of de post bemand Is.

Henk Moller Pillot ging eerder deze week al tweemaal kijken maar zag nauwelijks iets. In de oktober is hij tijdens weekdagen soms ook aanwezig!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten