zaterdag 20 oktober 2012

Rode wouw trekt over TilburgZicht vanaf de Meierijbaan op de stadsrand waarover vandaag tenminste 5026 vogels trokken!


Ad Kolen

De Vogeltrektelpost; 'Viaduct Meierijbaan, Tilburg' was goed bezet deze ochtend. Zeven leden van de Vogelwerkgroep KNNV Tilburg hadden het druk met het herkennen en tellen van de grote aantallen overtrekkende vogels. Door het beperkte licht, heel de morgen half zwaar bewolkt, viel het niet mee alle vogels als soort te determineren.

Wat betreft de Spreeuwen (3730) was dat niet zo moeilijk. Gedrag, aantal en silhouet van Spreeuwen(Sturnus vulgaris) zijn op grote afstand te herkennen. Bij andere lijsterachtige is het vaak wat moeilijk. Een fiks aantal (336) werd als 'Lijster specie' genoteerd daar door het slechte zicht en de geluidshinder van de nabij gelegen A-58 de soort niet met zekerheid gedetermineerd kon worden. Maar naar alle waarschijnlijkheid waren het merendeels Koperwieken (Turdus iliacus).

Bij de vinkachtigen was er een soortgelijk probleem. Met zekerheid konden 562 Vinken (Fringilla coelebs) gedetermineerd worden. Uit dezelfde familie konden nog 21 Kneuen (Carduelis cannabina) op naam gebracht worden maar de rest (108) werd als 'Vink specie' opgeschreven.

In het 2e tel uur, van 09.00 u. tot 10.00 u. werd al op verre afstand een grote vogel opgemerkt. Intensief wordt gekeken naar deze niet alledaagse verschijning. Een  roofvogel....., diep gevorkte staart, een Rode wouw (Milvus milvus)?

Dichterbij komende kon dat met zekerheid vastgesteld worden. De vogel vliegt, in een rechte lijn, op behoorlijke hoogte over de zuidoost rand van Tilburg(Armhoefse akkers, het Leypark en de Blaak.) naar het zuidwesten.

Nog een roofvogelsoort wordt als echte trekker herkend, een Slechtvalk (Falco peregrinus.) De Slechtvalk is voor Tilburgers een bekende met al sinds 2005 broedende vogels op de woontoren 'Westpoint' in het centrum. Daarom werd deze dan ook op grote afstand herkende aan zijn gespierde uiterlijk.  Met hoge snelheid vervolgde deze zijn weg over de stadsrand in zuidwestelijke richting. Daarnaast werd nog een ter plaatse jagend exemplaar van deze soort gezien.

Met 5026 waargenomen trekkende vogels was het een goede trekdag voor deze post. Gisteren telde ik hier in mijn uppie in 3 uur 1670 vogels. Er is dus volop trek, morgen ben ik er weer vanaf 08.00 u.
Voor meer details van de waarnemingen op Trektelpost; Viaduct Meierijbaan, Tilburg zei www.trektellen.nl .


Na de telling, werden rond 15.00 u.  vanaf een nabij gelegen terras door Johan Wofs 9 Trekkende Buizerds boven de trektelpost gezien!


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl                          

Geen opmerkingen:

Een reactie posten