donderdag 3 september 2015

Dongevallei; Vogeltelling 03-09-2015

De Dongevallei Reeshof Tilburg


Ad Kolen


Donderdag 3 september 2015,  08.00 u. -  10.56 u.

Lichte bewolking, meest zonnig, matige wind, 19°C.
 
Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof  Tilburg door Ad Kolen.
 

 
 
 
 
Waargenomen vogels:
 
 
Fuut
Podiceps cristatus
1
Aalscholver
Phalacrocorax carbo
5
Blauwe reiger
Ardea cinerea
3
Soepgans
Anser anser forma domestica
34
Grote Canadese gans
Branta canadensis
14
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
5
Krakeend
Anas strepera
1
Wilde eend
Anas platyrhynchos
24
Soepeend
Anas pl. forma domestica
6
Kuifeend
Aythya fuligula
5
Waterhoen
Gallinula chloropus
5
Meerkoet
Fulica atra
17
Kievit
Vanellus vanellus
170
Kokmeeuw
Chroicocephalus ridibundus
2
Kleine mantelmeeuw
Larus fuscus
1
Houtduif
Columba  palumbus
14&1z
Turkse tortel
Streptopelia decaocto
1&1z
IJsvogel
Alcedo atthis
1
Winterkoning
Troglodytes troglodytes
1z
Merel
Turdus merula
1
Tjiftjaf
Phylloscopus collybita
4z
Pimpelmees
Parus caeruleus
9
Koolmees
Parus caeruleus
9&2z
Gaai
Garrulus glandarius
3
Ekster
Pica pica
8
Kauw
Corvus monedula
7
Roek
Corvus frugilegus
7
Zwarte kraai
Corvus corone
7
 
Aantal vogels
357
Aantal vogelsoorten
28
 
 
 
 
Konijn
Oryctolagus cuniculus
29
 
 
Een jonge Merel doet pogingen van een tros vlierbessen te eten, erg lukken wil het niet. Er zitten ook nogal wat groene bessen tussen.

 
Planten: hazepootje, stijve ogentroost, egelsboterbloem,  kleine zonnedauw, wolfspoot, grote kattestaart, gewone rolklaver, watermunt, grote waterweegbree en waterdrieblad.


Reacties naar adkolen@kpnmail.nl


 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten