zondag 6 september 2015

Noorderbos; Vogeltelling 05-09-2015

 
 

De vele in het Noorderbos aangeplante lijsterbessen dragen rijkelijk vruchten!Ad Kolen


Zaterdag 5 september 2015, 07.57 u. – 11.25 u.
Wisselende bewolking, van licht tot zwaar, met wat zon en enkele stevige buien, 17°C.

Vogeltelling in het Noorderbos in Tilburg Noord door Ad Kolen.

 

WAARGENOMEN VOGELS:
Fuut
3&2j
Aalscholver
2
Blauwe reiger
2
Soepgans
1
Wilde eend
2
Sperwer
1
Buizerd
3
Waterhoen
1
Meerkoet
5
Houtduif
4&1z
Groene specht
1
Grote bonte specht
1
Winterkoning
4
Roodborst
3
Merel
2
Zwartkop
2
Tjiftjaf
3z
Staartmees
2
Matkop
2
Pimpelmees
4
Koolmees
18
Boomklever
2
Boomkruiper
1
Gaai
6
Ekster
2
Kauw
2
Zwarte kraai
5
Spreeuw
7
Vink
2
Aantal vogels
95
Aantal vogelsoorten
29

 

 
In het deel aan de Kalverstraat, staan aan de rand van het pad wel 20 Grote  parasol-zwammen. Door de vele neerslag, ook vannacht, is het vlekkenpatroon op de hoed nagenoeg weggespoeld.

 
Aan de rand van de plas, koffiedrinkend op een bankje, valt een eikvaren op!


 Op het pad tussen de Noorderplas en de Zandleij verrast een Rode Amerikaanse rivierkreeft  (Procambarus clarkii) me, liggende in het gras! Het beestje neemt direct een dreighouding aan, maar door de schik valt hij achterover. Later is dit opmerkelijke gedrag opnieuw te zien. De kreeft (een flink exemplaar) zit dan recht, op de staart en steekt beide scharen dreigend omhoog!

 
 
Het pantser van de Rode Amerikaanse rivierkreeft  (Procambarus clarkii) is bezaaid met vele knobbels maar voelt niet ruw. Opvallend is de fel rode kleur van deze rivierkreeft. De scharen, poten en het lichaam hebben een rode kleur. De ogen zijn blauwgrijs. De rug van de kreeft is soms veel donkerder dan de poten en de scharen, soms tot bijna zwart. De scharen zijn lang en smal en zijn bezaaid met grote rode knobbels. Wanneer ze jong zijn kunnen ze een lichtere kleur hebben en zijn dan beige of geel-oranje. Volwassen dieren worden tot 15 cm. Lang.
 
 
 
 
 
  Het zijn bewoner van stilstaande en langzaam stromende wateren, afkomstig uit de zuidoostelijke Verenigde Staten en Mexico. Graaft holen in de oever om zich na het vervellen in terug te trekken en waarin hij langere perioden van droogte en ook koude kan doorstaan. Ook natuurlijke openingen en schuilmogelijkheden op de waterbodem gebruikt hij om zich te beschermen tegen predatie en kannibalisme.  

Procambarus clarkii plant zich voort vanaf een lengte van circa 4,5 cm. Een wijfje van 10 cm lengte produceert 600 eieren. In 3-5 maanden tijden kunnen ze een lichaamsgewicht van 50 g bereiken. De Amerikaanse rode rivierkreeft is een alleseter. Hij eet plantaardig materiaal en bijvoorbeeld ook zoetwaterslakken. De soort is ook een vleeseter en eet kleine kreeftachtigen, kleine vissen, insectenlarven, weekdieren en broed van soortgenoten.
 

 

Veel neerslag is er vannacht gevallen en ook gedurende de telling valt er regen. Veel gewone tuinslakken (Cepaea nemoralis) op de betonnen muurtjes en naaktslakken in het gras.

 
 
 

Een groep van 45 overvliegend ganzen maakt zich door de hun geluid, kort en blaffend, kenbaar als Brandganzen.

 
Reacies naar adkolen@kpnmail.nl

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten