dinsdag 28 juni 2016

Dongevallei; Vogeltelling 23-06-2016


 
 
De Dongevallei is een uniek gebied. Mooie natuur met een bijzondere flora en fauna midden in een woonwijk.
 

De opkomende zon weerkaatst in de omliggende bebouwing.


Ad Kolen.

 
Donderdag 23 juni 2016, 05.49 u. – 09.36 u.
Lichte wisselende bewolking met zonnige periodes , 20°C. - 28°C. matige wind.

Broedvogel telling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 
 
Vogels
Fuut
2&3j
Aalscholver
1
Blauwe reiger
3
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
4
Grauwe gans
3
Soepgans
51
Grote Canadese gans
260
 
Wilde eend
29&2j
Soepeend
5
Kuifeend
2
Waterhoen
4&1j&2j
Meerkoet
18&1j&2j
Scholekster
6&2j&2j
Houtduif
7&4z
Turkse tortel
3
Gierzwaluw
2
IJsvogel
2
Oeverzwaluw
103
Winterkoning
4z
Roodborst
3z
Merel
6&2z
Kleine karekiet
1z
Grasmus
1z
Zwartkop
2z
Tjiftjaf
7z
Fitis
8z
Pimpelmees
2
Koolmees
2&1z
Ekster
10
Kauw
42
Roek
5
Spreeuw
47
Huismus
5
Aantal vogels
674
Aantal vogelsoorten
34
Zoogdieren
Konijn
9

 

 


 Bleekgele droogbloem keert al enkele jaren terug op dezelfde plaats, zichtbaar vanaf de Reuverlaan.

Planten:
Bleekgele droogbloem.
Oranje havikskruid.
Voor de Oeverzwaluwwand, rood guichelheil op de bodem.
Echt duizendguldenkruid, talrijk opkomende.
Hazepootje.
 
Oeverzwaluw:
Na deze inventarisatieronde de vaststelling van het aantal nesten van de Oeverzwaluwen de kunstmatige wand afgerond. Het aantal vastgesteld broedparen (41) is dit broedseizoen lager uitgevallen dan voorgaande jaren (2014 (66) & 2015 (60.) Details daarover zijn te vinden elders op dit weblog en in de nieuwsbrief vogelsenzo nr. 11.
 
Soepgans:
In totaal  51 soepganzen geteld waaronder enkele jongen.
 
Grote Canadese gans:
In enkele grote groepen in totaal 260 Grote Canadese ganzen geteld. Een fors deel daar er van zijn jonge vogels die echter nauwelijks meer van de volwassen vogels te onderscheiden zijn.
 
Meerkoet op drijvend nest:
Voor de stuw gezien, vanaf de Reuverlaan drijft van alles in het water, waaronder veel waterplanten. Een paar meerkoeten heeft daarop een nest gebouwd. Een meerkoet zit op het nest.
 
 
 
 
Schotse Hooglanders:
Enkele Schotse Hooglanders staan in het water in het noordelijk deel van de Dongevallei. De oevers van de Donge zijn daar voldoende gloeiend om in en uit het water te kunnen klauteren. Ze vinden daar naast de verkoeling ook allerlei grassen en planten waar ze zo eenvoudig van kunnen eten. Het zijn alleseters. Veel verschillende grassen, bladeren en twijgen van bomen, allerlei planten, waaronder ook distels en Jacobkruiskruid en in de winter staat ook boomschors op het menu. Schotse Hooglanders worden in de Dongevallei ingezet om de begroeiing in toom te houden. Naast het machinaal maaien en snoeien. Hun gevarieerde voedselkeuze draagt bij aan het open houden en de variatie van verschillende ruigtes. Struwelen houden de Schotse hooglanders open en luchtig door met het hun forse lijven overal door heen te lopen.
 
 
 
Het Schotse Hooglandrund is afkomstig uit de Schotse Hooglanden en de eilanden voor de Schotse kust. In het bijzonder van het eiland Skye. De geschiedenis van dit ras gaat terug tot in de 16e eeuw. Tot hun voorouders behoren Keltische runderen (2000 v. Chr.) en de Hamitische Longhoorn (Midden-Oosten – 4000 v. Chr.) Een gehard ras dat zichzelf verbeterde, door  natuurlijke selectie, om te overleven. Schotse hooglanders werden ingezet als werkdier, de werden gemolken en soms geslacht voor het vlees. Er was een tijd dat de runderen de Kyles (de fjorden aan de Schotse westkust) moesten overzwemmen op weg naar de marken op het vasteland.
 
 
 
Het oorspronkelijke ras was een stuk kleiner dan de Schotse Hooglanders die we nu kennen. In de 19e eeuw werd het ras verbeterd tot de vorm die we nu kennen. Er bestaan nog kuddes van het kleinere ras (Kyloes.) Hun herkomst uit een koeler vochtiger klimaat uit zich in het feit dat ze in het warmere Nederland graag afkoeling in water zoeken. Ook in de winter mijden ze het water niet.
(Informatie: Uit eigen waarnemingen en ’Grazers, in kleine en grote natuurgebieden’.)
 
Verstoring:
De Dongevallei is een uniek gebied. Mooie natuur met een bijzondere flora en fauna midden in een woonwijk van een grote stad. Vele van deze soorten planten en dieren komen bijvoorbeeld in het nabij gelegen Reeshofpark niet voor. Zelfs niet in een wijde cirkel om de Reeshof, bijzonder dus! Deze speciale omstandigheden zijn te danken aan het feit dat het een afgesloten gebied is, voor een deel althans. Door het smalle karakter van de Dongevallei, gemiddeld 75 meter, is het gebied wel te overzien van verschillende zijden.
 
Het meest noordelijk deel is wel toegankelijk. Ook daar heerst rust waar de natuur van profiteert. In dit deel worden educatieve excursies met onder andere jongeren georganiseerd. Respect voor en waardering van de natuur vroeg aanleren is een goede zaak.
In de kwetsbare periode, het broedseizoen (15 maart - 15 juli) is ook dit deel niet toegankelijk voor het publiek. Begrip en rekening houden met deze maatregel zou ook uit de educatieve hoek moeten komen. De incorrecte uitstraling naar de omwonende en piekbelastingen in een omgeving waar rust heerst en bv. een IJsvogel zijn territorium heeft, zijn ongewenste feiten.
 
 
 
 
Echt duizendguldenkruid, met een prachtig bloemetje, komt steeds meer voor in de Dongevallei.
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ nr. 12 staat dit artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten