zondag 9 oktober 2011

Flinke trek tijdens enkele mooie uren


Ad Kolen

Tussen de buien van vannacht en de vele regen later op de dag was het vanmorgen enkele uren rustig weer en scheen de zon zelfs enige tijd. Vanaf 10 voor 8 tot iets voor 11 uur stond ik met enkele andere vogelaars (Johan Wolfs, Henk Moller Pillot en Richard Smulders) vogeltrek te tellen op de trektelpost; Viaduct Meierijbaan, Tilburg op de oude 'Eindhovenseweg' over het Wilhelminakanaal.

Het was fris maar heerlijk weer en volop trek. Aanvankelijk vlogen veel vogels goed zichtbaar over, na een uur gingen ze steeds hoger vliegen en werden moeilijker zichtbaar. Met het toenemen van de wind gingen ze weer lager vliegen, het laatste uur voornamelijk bestaande uit Vinken.

Acht overtrekkende Blauwe reigers.

Daarnaast werden nogal wat Zanglijsters, Spreeuwen en Veldleeuweriken gezien. Opmerkelijk waren de Blauwe reigers, na enige twijfel boven de plas (de Lange Jan) trokken ze verder in zuidwestelijke richting. Een groep van 65 Aalscholvers vloog dwars over de stad.

Zie voor de aantallen op http://www.trektellen.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten