donderdag 10 november 2016

Dongevallei; Vogeltelling 09-11-2016

 
 

Het water van de Donge is vaak troebel, vandaag zelfs roodbruin.

 
 
Woensdag 9 november 2016, 08.15 u. – 11.34 u.
Halfzware bewolking, matige wind, periodes met lichte regen, 2°C tot 5°C.
Vogeltelling Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.

 
 Vogels

Fuut 2

Aalscholver 12

Blauwe reiger 1
Zwarte zwaan 2

Knobbelzwaan 2
Soepgans 33

Grote Canadese gans 44

Krakeend 30

Wilde eend 42
Soepeend 4

Kuifeend 6

Waterhoen 9

Meerkoet 12

Watersnip  4

Houtsnip  1

Kokmeeuw  18

Stormmeeuw 2

Zilvermeeuw 1

Houtduif 11

Turkse tortel 2

IJsvogel 1

Roodborst  4

Merel  2

Staartmees  4

Pimpelmees  2

Koolmees  2

Ekster 2

Kauw  12

Zwarte kraai  5

Spreeuw  8

Vink  4

Putter  32

Sijs  26
Aantal vogels 344
Aantal vogelsoorten 33
Zoogdieren
Konijn 3
Paddenstoelen
Elzenkrulzoom  \
Vliegenzwam \
Boleet, berken gewone \
Parasolzwam, grote \
Inktzwam, geschubde \
Nevelzwam \

 
Een Meerkoet met nestmateriaal in de bek steekt een water aan de Reuverlaan over.
 
 
 
 
Het paar Zwarte zwanen
 
 
Ook de zwarte zwanen zijn weer aan een broedpoging begonnen. Zwarte zwanen kunnen ook buiten het hier gebruikelijke broedseizoen jongen voort brengen. Helemaal duidelijk is het niet maar Zwarte zwanen hebben een ander ritme in hun broedcyclus, ze houden waarschijnlijk (gedeeltelijk) hun Australisch bioritme aan. Zwarte zwanen kunnen het gehele jaar broeden en broedparen kunnen meerdere broedsels per jaar uitvoeren. Vanaf de Reuverlaan is vaak te zien dat deze mooie vogels elkaar leuk vinden. Sierlijke bewegingen en trompetachtige geluiden komen daar aan te pas. Zoals alle zwanen verdedigen ook zwarte zwanen hun nest en de omgeving fel. Op agressieve wijze wordt een groep van 21 soepganzen verjaagd en op afstand gehouden door het mannetje.
 
 
 
Het begin van een vliegenzwam.
 
Boven het meest noordelijke teldeel, vliegen geruime tijd meer dan 20 krakeenden op en neer. Naast de gebruikelijke nasale tonen klinken ook steeds hoge klanken. Die horen ook bij deze soort.

 
 
Nog een beginneling.
 
Na de regen en de nog vorstvrije nachten tot nu, is vandaag een explosie van paddenstoelen te zien. Vooral vliegenzwammen zijn massaal aanwezig onder de berken die veel in het gebied staan. Vliegenzwammen hebben een symbiose, samenlevingsvorm (mychorrhiza) met bomen. Veel soorten paddenstoelen en bomen kunnen niet zonder elkaar leven. Ze scheiden beide bepaalde stoffen in de bodem af waardoor de groei van de ander bevorderd wordt. Vliegenzwammen doen samen met meerdere soorten; zoals den, spar, lariks en berk.

 
 

Heel veel vliegenzwammen!


De vliegenzwammen zijn nu te zien in zo wat alle fasen. Van zich juist uit de bodem gedrukt, jonge nog nauwelijks te herkennen exemplaren tot vliegenzwammen op retour. Soms verbleekt of alle stippen weggespoeld door de regen. Oudere exemplaren vallen om en worden vaak bedekt met andere schimmels.
 

Ook een vliegenzwam! 
 
Op de lamellen van een omgevallen exemplaar bevindt zich een wintermug. (Familie Trichoceridae, met in de Benelux alleen het genus Trichocera met 9 soorten –info: T.Peeters.) Ondanks dat zij gedurende het grootste gedeelte van het jaar zwermen, is het vooral opvallend op warme winterdagen en hebben zij aldus hun naam gekregen. Larven zijn bodem bewonend, onder rottend organisch materiaal.

Een wintermug op de lamellen van een vliegenzwam.


In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.

Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 

 

 
Schimmels op vliegenzwammen.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten