maandag 28 november 2016

Noorderbos; Vogeltelling 27-11-2016

Riet in een van de oude aanvoersloten van de vloeivelden.


Zondag 27 november 2016, 08.50 u. - 12.30 u.
Aanvankelijk halfzware bewolking die gedurende de telling breekt en de zon af en toe door laat, het laatste uur valt er ook een weinig lichte regen, matige wind, 5°C tot 8°C.
 
Vogeltelling in het Noorderbos Tilburg Noord door Ad Kolen.
 
 

Achter het hek werd het vervuilde water opgepompt om over de tientallen vloeivelden te verdelen.
 
 
 Vogels
Fuut
3
Soepgans
1
Gr.Canadese gans
1
Nijlgans
2&5j
Krakeend
2
Wilde eend
78
Soepeend
3
Buizerd
3
Waterhoen
1
Meerkoet
4
Houtduif
20
Gr.bonte specht
2
Graspieper
4
Witte kwikstaart
1
Winterkoning
10
Roodborst
7&1z
Merel
14
Kramsvogel
21
Koperwiek
3
Staartmees
3
Matkop
2
Pimpelmees
4
Koolmees
2&1z
Boomkruiper
2
Gaai
11
Ekster
1
Zwarte kraai
6
Spreeuw
2
Huismus
2
Vink
9
Groenling
2
Aantal vogels
233
Aantal vogelsoorten
31
 Zoogdieren
Ree
1


 
Vandaag gedurende de telling 3 buizerds waargenomen. Soms kun je goed vaststellen dat het om verschillende exemplaren gaat, naast het gedrag en de uiteen liggende plaatsen dat ze waargenomen worden. Het ging om een vrouwtje dat beduidend groter was dan de 2 mannetjes. Een van de mannetjes had een lichte stuit. Het andere mannetje was in zijn geheel vrij donker, grijsblauw.
 
Bij de soepgans, verblijft een grote Canadese gans met een kapotte vleugel.
 
 
 
Omheind weiland, gemaaid en opnieuw open!
 
 
De omheinde weidepercelen zijn recentelijk aangepakt. De omheiningen zijn verwijderd en de begroeiing is afgezet. Het maaisel ligt in rijen om opgehaald te worden (waarschijnlijk.) Sinds ongeveer 2 jaar is de begrazing met schapen gestopt en sloeg de verruiging toe. Begrazing vond plaats sinds 2006. Daarvoor werden de 6 percelen machinaal kort gehouden. Open gebieden tussen de bossen geeft diversiteit aan flora en fauna. Jammer dat de begrazing gestopt is maar in ieder geval goed dat het maaien weer is opgepakt. Als het maaisel afvoeren gecontinueerd wordt zal de diversiteit in de flora toenemen. Aanvankelijk werd met ook met Schotse Hooglanders en andere koeienrassen als lakenvelders begraasd. Later vrij extensief met alleen schapen.
 
 
 
Omheind weiland, gemaaid en opnieuw open!
 
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 
 
 
 Omheind weiland, gemaaid en opnieuw open!
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten