donderdag 24 november 2016

Dongevallei; Vogeltelling 23-11-2016Woensdag 23 november  2016, 10.00 u. – 13.08 u.
Halfzware bewolking die aan het einde van de telling breekt en de zon door laat, zwakke tot matig toenemende wind, 8°C. tot 12°C.
 
 
 
 
Roodporiehoutzwammen.
 

Vogeltelling in de Dongevallei Reeshof Tilburg door Ad Kolen.
 
 Vogels
Fuut
2
Aalscholver
11
Blauwe reiger
1
Zwarte zwaan
2
Knobbelzwaan
5
Soepgans
34
Gr.Canadese gans
2
Nijlgans
5
Krakeend
15
Wilde eend
67
Soepeend
9
Slobeend
3
Kuifeend
6
Buizerd
1
Waterhoen
12
Meerkoet
25
Watersnip
3
Kokmeeuw
40
Stormmeeuw
5
Houtduif
11
Groene specht
2
Winterkoning
3
Roodborst
4&1z
Merel
5
Staartmees
2
Pimpelmees
7
Koolmees
8&1z
Boomkruiper
1
Gaai
2
Ekster
6
Kauw
18
Roek
6
Zwarte kraai
5
Vink
32
Aantal vogels
      337
Aantal vogelsoorten
34
 Zoogdieren
Konijn
1
 
Paddenstoelen
Roodporiehoutzwam
\
Vliegenzwam
\
 
 
 
Een Merel heeft op de bodem in een bosplantsoen op een plek het blad verwijderd. Is in een kuiltje, enkele cm. diep en circa tien cm. breed op, op zoek naar wormen.
 
 
 
Foerageerplek van een Merel.
 
 
Het hoge geluid van krakeenden opnieuw meerdere malen gehoord.
De zwarte zwanen zitten aan het einde van de telling weer op de nestplaats, ze in begin van de telling ze niet gezien. Ze verblijven soms ook in de vaart die verder langs de Reuverlaan loopt. Onder de duikers door kunnen de vogels het gebied uit zwemmen.
 
 

 
Boswilgen geveld door de stormachtige wind.
 
Een stormachtige wind heeft gedurende het weekend meerdere boswilgen in het meest noordelijke teldeel platgelegd. De Schotse Hooglanders hebben van meerdere takken de schors geknaagd. Ook als er nog voldoende ander voedsel is beschikbaar is eten ze er van blijkbaar. Tot nu dit alleen gezien verder in de winter.
 
 
 
De schors van een boswilg is een smakelijk hapje voor de Schotse Hooglanders!
 
 
 Een groene specht vliegt op van de bodem van een wat hoger gelegen grasland in teldeel 4. Dat is ten zuiden van de Reuverlaan. In een meer noordelijk deel later nog een exemplaar gehoord en gezien. De eerste maakte geen geluid.
 
 
 
Roodporiehoutzwammen.
 
 
In vergelijk met de vorige telling staan er niet veel paddenstoelen meer op het eerste gezicht. Wel heel veel erg kleine, zoals mycena’s. Uit een wilgenstam zijn meer dan toen 10 roodporiehout zwammen gekomen. Aan de onderzijde worden de sporen gevormd, in ronde en hier meest verlengde buisjes. Labyrintachtig kan het geheel ook zijn bij deze soort.
 
 
 De onderzijde van een roodporiehoutzwam.
 
Vanaf het trottoir voor een woning aan het Riethovenerf, bij teldeel 3, worden sneden brood in het water gegooid. Tientallen kokmeeuwen en soepganzen komen op dit ’festijn’ af!
 

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 
 


 Nog meer roodporiehoutzwammen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten