vrijdag 7 april 2017

Quirijnstokpark; Vogeltelling 07-04-2017Vrijdag 7 april 2017, 06.54 u. – 07.12 u.


Halfzware later lichte bewolking met aan het einde een doorbrekende zon, 6°C. tot 7°C.
Broedvogeltelling (BMP) in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord door Ad Kolen.

 

Vogels
Aalscholver
2
Tamme eend
16
 
Mandarijneend
1m
Waterhoen
1
Meerkoet
2
Holenduif
1&2z
Houtduif
7&5z
Winterkoning
5z
Roodborst
3z
Merel
6&4z
Zanglijster
2z
Zwartkop
2z
Tjiftjaf
9z
Pimpelmees
3&2z
Koolmees
7z
Boomklever
1&3z
Boomkruiper
2z
Gaai
2
Zwarte kraai
7
Vink
2z
Aantal vogels
89
Aantal vogelsoorten
20
Zoogdieren
Eekhoorn, rode
1
Konijn
4

 

 

 

 
Boomklevers zijn talrijk geworden de laatste jaren. Het toenemen van het aantal bomen en de leeftijd daarvan wordt als oorzaak gezien. Van een schaarse broedvogel, gebonden aan een omgeving met oudere bomen is het nu een algemene vogel geworden. Die in ook in relatief jonge bossen voorkomt. In bijvoorbeeld het ”Hollandse Hout” in de Flevopolder. Een bosgebied met veel populieren, wilgen en elzen van zo’n 40 jaar oud komen meerdere exemplaren voor! In de Brand bij Udenhout hoor je de boomklever in het voorjaar uit alle richtingen. De grote variaties in roep en zang is verrassend. Ook allerlei onbekende gedragingen kun je nu zo maar zien.
 
Gisteren in het Noorderbos opvallend gedrag waargenomen van een paar boomklevers. Ze bevonden zich in een vork van een flinke populier en riepen voortdurend. Het vrouwtje stond met trillende vleugels dwars voor het mannetje. Met de staart naar een flank van het vrouwtje gericht zwenkte het mannetje met gestrekte, iets omhooggerichte snavel het hoofd afwisselend naar links en naar rechts. Enkele malen werd dit ritueel onderbroken en opnieuw gestart. Dit duurde meerdere minuten en eindigde met een paring.  

 In het Quirijnstokpark broeden boomklevers sinds 2008. Aanvankelijk één paar, in 2014 zelfs 3 paren en dit jaar, zoals het er nu voorstaat, gaan er tenminste 3 paren broeden.

 

In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten