zondag 12 november 2017

Noorderbos; Onderhoud!
Grote parasolzwammen groeien soms dicht bij elkaar!


Ad Kolen
 

Woensdag 7 november, 07.53 u. – 11.30 u.
Toenemende grondmist, later lichte bewolking met zon,-3°C.tot 6°C.  
 
 
Vogeltelling in het Noorderbos in Tilburg Noord. 

Aanvankelijk is het zicht niet slecht, later vormt zich grondmist en verspreiden zich dampen van het water uit plas over de omgeving. Ondanks de mist en behoorlijk wat werkzaamheden op verschillende plaatsen worden er toch wel leuke dingen waargenomen. Met de zon en nauwelijks wind wordt het ondanks de lage temperaturen nog wel enigszins aangenaam later.

 
 

Vogels
Fuut
1
Grote zilverreiger
1
Blauwe reiger
3
Soepgans
1
Grote Canadese gans
78
Wilde eend
44
Soepeend
2
Buizerd
2
Meerkoet
2
Groene specht
1
Grote bonte specht
1
Winterkoning
5
Heggenmus
1z
Roodborst
3&1z
Merel
4
Kramsvogel
10
Staartmees
8
Matkop
2
Pimpelmees
3
Koolmees
10
Boomklever
1
Boomkruiper
1
Gaai
6
Kauw
3
Zwarte kraai
2
Spreeuw
10
Vink
104
Keep
38
Groenling
11
Kneu
4
Goudvink
4
Aantal vogels
364
Aantal vogelsoorten
31
In het noordelijk deel steken 2 reeën heel rustig een pad over en lopen door de begroeiing richting de Udenhoutse weg. Het lijken nog vrij jonge exemplaren. Daar ik stil blijf staan merken ze me niet op!

 
 
Werkzaamheden aan een duiker in de Zandley.
 


Bij de duiker in de Zandley nabij het populierenbos, waar eens IJsvogel zijn nest bouwde, is het een drukte van belang. Zware graafmachines, rijplaten en hekwerken hebben dit stuk ontoegankelijk gemaakt. Mannen in gele pakken en helmen op zijn er druk bezig. Een van de medewerkers stelt me welwillende op de hoogte. Een duiker in de Zandley is verzakt en wordt hersteld. Ze moeten nog bekijken of hij beschadigd (gebroken) is anders komt er een nieuwe in.

 De 2 zandstortwallen reiken ver de plas in. Al vanaf 2008 wordt de erg diepe zandwinplas opgevuld met overtollig zand van bouwprojecten uit de weide omgeving. Ook worden resten van uitgravingen van plassen en vennen gestort. Vaak is het materiaal nat en drijven grote hoeveelheden waterplanten op het water na dergelijke stortingen. Aannemer Heijmans regelt en weegt de zandtransporten. Het uiteindelijke doel, in opdracht van de provincie, is de bodem te verhogen tot een diepte van 4 meter onder de waterlijn. Een gunstigere diepte voor allerlei natuurlijk processen! Steeds meer vraag ik me af of het doel nog niet bereikt is, of men rekening houdt met de werkelijke waterstand, als er niet meer gestort wordt. Al het zand wat in de zandstortwallen is verwerkt moet er natuurlijk ook nog in!
 
 

Zandstortingen in de Noorderplas.


Flinke delen van de zandstortwallen worden niet regelmatige en bereden zijn begroeid met vele wilde planten. De planten zijn nu verdord maar zaden bevatten ze voldoende of die zijn op de bodem te recht gekomen. Flinke aantallen Vinken, Putters, Groenlingen, en ook Kneuen hoor ik, komen er op af om hun buik te vullen.
 
 


Onderhoud !
 
Eerder al opgemerkt dat de dubbele eikenlanen, aan de zuidwest zijde rondom de bomen zijn geschoond. Met zwaar materiaal is de begroeiing aan beide zijden van de zandweg verwijderd. Een deel van de gaspeldoornstruiken is blijven staan, maar een deel is verwijderd. Beschadigingen zijn daardoor ontstaan! Een dubbele eikenlaan vanaf de plas richting de Udenhoutse weg is en wordt ook flink aangepakt. Aan de oostzijde loopt een diepe sloot die het voormalige ’gezuiverde’ water van de vloeivelden afvoerde. De opgeschoten bomen en struiken worden er met een motorzaag plat gelegd. Een schoffel met grijper verzamelde ze, samen met andere begroeiingen zoals de weelderige braamstruwelen. Legt ze op de zandweg en sleept ze dan over de bodem richting Udenhoutse weg.
 Potentieel geschikt voor Boomkikkers, maar nu geruimd!
 

Enige tijd terug heb ik dit stuk bekeken, ik bedacht me dat het mogelijk toekomstige biotopen zouden kunnen zijn voor Boomkikkers. Er zijn plannen geopperd om voorzieningen te treffen om het Noorderbos voor deze soort aantrekkelijk te maken. Volgens mij zijn/waren die er al gunstige omstandigheden voor Boomkikkers die met aanvulling een geschikt gebied voor Boomkikkers zouden kunnen vormen. De ongeveer 2 meter diepe sloten bevatten het merendeel van het jaar water. Op meerder plaatsen waren grote braamstruwelen ontstaan die een deel van de dag ook zon opvingen. Maar nu is alles weg!
  Potentieel geschikt voor Boomkikkers, maar nu geruimd!


Het laatste deel van mijn telling gaat over de asfaltweg richting de Stokhasseltlaan.  Ik maak een insteek, de ruim 25 jaar oude eikenbossen in. Een deel van de bomen zijn geblest om verwijderd te worden. Uitdunnen van deze bossen, met erg dichte aanplanten is wel nodig op den duur. Massaal in één keer uitdunnen is geen goede keuze. Juist in dat deel zijn vaak sporen van foeragerende dassen te zien.  Al te forse ingrepen zal hun foerageergebied verstoren en onbruikbaar maken.


 
 
Onderhoud !


Aan het einde van dit jaar doe ik 15 jaar onderzoek naar vogels in het Noorderbos. Ook andere natuurlijke processen trekken mijn aandacht. Ik het lang kunnen genieten van het feit onderzoek te kunnen doen in een gebied waar geen onderhoud door mensen werd uitgevoerd. De natuurlijke successie, zonder ingrepen, te volgen is wonderbaarlijk mooi. Vorig jaar hield dat echter op. De gemeente gaf opdracht delen bos aan te pakken. Op aanvraag kon ik ook meelopen bij het blessen van de te kappen bomen. Nu gebeuren er echter allerlei dingen die naar mijn inziens niet helemaal doordacht zijn. Het zou verstandig zijn, beter voor de plaatselijke flora en fauna, plaatselijke betrokkenen er in te mengen. Overleg met mensen die het gebied kennen! Er zijn talrijke waardevolle plekken in het Noorderbos die aandacht of bescherming verdienen!Onderhoud !
 
 
 

 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 

 

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten