vrijdag 24 november 2017

Quirijnstokpark: Vijver geschoond!

 
 


 
Ad Kolen
 
 
Vrijdag 24 november 2017, 08.55 u. – 09.55 u.

Wisselende bewolking met wat motregen, 7°C.
 Vogeltelling in het Quirijnstokpark door Ad Kolen.
 
 
 


 Boomklever.
 
Vogels
Blauwe reiger
1
Sperwer
1m
Waterhoen
10
Kokmeeuw
17
Holenduif
1
Houtduif
7
Gr.bonte specht
1
Heggenmus
1
Roodborst
1&1z
Merel
11
Zanglijster
2
Koperwiek
2
Pimpelmees
4
Koolmees
9
Boomklever
3
Boomkruiper
3
Gaai
6
Ekster
7
Zwarte kraai
6
Vink
4
Appelvink
4
Aantal vogels
102
Aantal vogelsoorten
21
Zoogdieren
Konijn
2
 
 
Slibzuiger.
 
 
In opdracht van de Gemeente Tilburg voert  ’Dolmans Landscaping’  een ’kwaliteitsimpuls’ uit in het Quirijnstokpark. Onderdelen daarvan zijn het verwijderen van het slib van de bodem van de vijver en de oevers natuurvriendelijk maken.

 

 

Slibdepot.
 
 

Delen van de oevers krijgen een meer glooiende overgang naar het water en alle beschoeiingen worden verwijderd. Het schonen van de vijver wordt nu uitgevoerd. Met een bootje met een zuiger onder de waterlijn wordt het slib opgezogen en via dikke flexibele slangen naar een buiten het park gemaakt slibdepot gepompt. Het water stroomt uit het slib naar een laag gelegen punt van het depot en wordt weer terug in de vijver gepompt.
 
In de top van de hoogste boom in de omgeving, aan de zuidoostkant van het grote bosplantsoen, strijkt een Gaai neer. De vogel verjaagd hierdoor het mannetje Sperwer die op deze plek zit. Zoals bij meerdere roofvogels is het mannetje Sperwer aanzienlijk kleiner dan het vrouwtje. De Gaai is iets groter dan het mannetje Sperwer, vandaar dat deze het veld ruimt.
 
 
Aan de andere zijde van het grote bosplantsoen strijken, ook in de top van een balsempopulier, 4 Appelvinken neer. Ze zakken snel af naar lagere delen. Deze nog resterende hoge populieren steken iets boven de andere bomen uit. Hierop vliegen de Appelvinken en ook andere vogelsoorten aan. Fijn dat in overleg met de plannenmakers is overeengekomen dat deze bomen blijven staan bij de komende rooiactiviteiten. Vanwege hun omvang, de biomassa(hoeveelheid groen waarop b.v. veel rupsen en andere insecten leven) zijn ze belangrijk voor nogal wat vogelsoorten. Veel jonge vogels, ook van zaadeters worden (vanwege de eiwitten) met insecten groot gebracht. Daarnaast bieden de bomen, tussen de takken maar ook in gaten, spleten en scheuren broedgelegenheid aan eveneens veel vogelsoorten.
 
 
In de nieuwsbrief ’vogelsenzo’ staan de artikelen uitgebreider.
Abonneer je op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan: adkolen@kpnmail.nl
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten