dinsdag 21 juli 2015

Quirijnstokpark; Vogeltelling 21-07-2015Ad Kolen


Dinsdag 21 juli 2015, 06.35 u. - 07.25 u.
Lichte wisselende bewolking met af en toe zicht op de opkomende zon, 14-16°C. matige wind.

Vogeltelling in het Quirijnstokpark in Tilburg Noord door Ad Kolen.


WAARGENOMEN VOGELS:

Tamme eend (Anas platyrhynchos forma domestica)    26
Buizerd (Buteo buteo)                                                    1
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)                      3        
Houtduif (Columba  palumbus)                                       2&7z 
Gierzwaluw (Apus apus)                                                3
Grote bonte specht (Dendrocopos major)                     2      
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)                         7z        
Roodborst (Erithacus rubecula)                                    1z
Merel (Turdus merula)                                                   11      
Zanglijster (Turdus philomelos)                                      1z
Zwartkop (Sylvia atricapilla)                                           1z
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)                                       1z 
Pimpelmees (Parus caeruleus)                                       2
Koolmees (Parus major)                                                 3&4j
Boomklever (Sitta europaea)                                          2
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)                            1        
Gaai (Garrulus glandarius)                                            1
Ekster (Pica pica)                                                           4
Zwarte kraai (Corvus corone)                                        2&4j
Vink (Fringilla coelebs)                                                  3z 

Aantal vogels                                                                 92
Aantal vogelsoorten                                                       20

Konijn (Oryctolagus cuniculus)                                     18


Jonge Zwarte kraaien, vliegen gezamenlijk van boom naar boom. Opvallend is dat alle 4 een kleurafwijking hebben in de vleugels. Brede banen die afwijken van de gebruikelijke zwarte kleur, ze zijn meer grijs!

Een Buizerd vliegt op van de bodem van een bosplantsoen in de zuidoost hoek. Eerder al, aan het begin van de telling, de roep van een Buizerd gehoord. Het is dus niet uitgesloten dat het om het zelfde exemplaar gaat!Reacties naar adkolen@kpnmail.nl
De kudde edelherten in de hertenweide; 1 bok, 5 hindes en 5 jonge van dit jaar!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten