dinsdag 21 juli 2015

Noorderbos; Vogeltelling 21-07-2015

Dit broedseizoen, de eerste keer Knobbelzwanen met jongen in het Noorderbos.Ad Kolen.

Dinsdag 21 juli 2015, 07.40 u. - 10.45 u.
Wisselende lichte bewolking, meest zonnig matige wind, 16-20°C.

Vogeltelling in het Noorderbos bij Tilburg Noord door Ad Kolen.Canadese ganzen worden voortaan regelmatig gezien op de Noorderplas.


WAARGENOMEN VOGELS:

Fuut (Podiceps cristatus)                                    1
Aalscholver (Phalacrocorax carbo)                    1
Blauwe reiger (Ardea cinerea)                           1
Knobbelzwaan (Cygnus olor)                             4
Soepgans (Anser anser forma domestica)        1
Grote Canadese gans (Branta canadensis)      7
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca                         2
Wilde eend (Anas platyrhynchos)                     17
Buizerd (Buteo buteo)                                         1
Waterhoen (Gallinula chloropus)                         3&1j
Meerkoet (Fulica atra)                                       11
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)          6         
Holenduif (Columba oenas)                                3
Houtduif (Columba  palumbus)                         1&2z   
Gierzwaluw (Apus apus)                                    1
IJsvogel (Alcedo atthis)                                      1
Groene specht (Picus viridis)                             1
Grote bonte specht (Dendrocopos major)         2          
Boerenzwaluw (Hirundo rustica)                        6         
Winterkoning (Troglodytes troglodytes)           11z      
Merel (Turdus merula)                                        8&4z      
Zanglijster (Turdus philomelos)                          1z
Kleine karekiet (Acrocephalus scirpaceus)        3z       
Grasmus (Sylvia communis)                              4r
Zwartkop (Sylvia atricapilla)                             12z
Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)                           6z
Fitis (Phylloscopus trochilus)                             1z
Pimpelmees (Parus caeruleus)                          2
Koolmees (Parus major)                                     3&1z
Boomkruiper (Certhia brachydactyla)                 2r        
Gaai (Garrulus glandarius)                                 1
Kauw (Corvus monedula)                                   2
Zwarte kraai (Corvus corone)                             4 
Vink (Fringilla coelebs)                                       2&5z 
Groenling (Chloris chloris)                                  2

Aantal vogels                                                  157
Aantal vogelsoorten                                          35

Konijn (Oryctolagus cuniculus)                           1                     Een Gierzwaluw vliegt laag over het water van de Noorderplas om wat te drinken. De vogel is alleen en is even later weer verdwenen.Snel warmt het op en komen verschillende soorten vlinders te voorschijn; atalanta, groot koolwitje, bruin zandoogje, distelvlinder en wel 5 landkaartjes, de 2e generatie, de donkere zomergeneratie, zie foto.Geen opmerkingen:

Een reactie posten